EN
  • Home
  • Contact information

Contact information


Contacts on Selected Employees


W

MUDr. Martin Wiendl

Senior consultant of Ward B

Phone: 236 055 126, 236 055 108
E-mail: martin.wiendl@ikem.cz

View profile
MUDr. Wiendl se již v průběhu studia stal vítězem celostátní soutěže v oblasti preventivní kardiologie a v roce 1997 promoval na Lékařské fakultě v Plzni. Následně nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde 4 roky pracoval jako sekundární lékař na lůžkovém oddělení a od roku 2000 na Oddělení akutní kardiologie. V roce 2000 rovněž složil atestaci z vnitřního lékařství a v roce 2004 II. atestaci v oboru kardiologie. Od roku 2005 byl zástupcem vedoucího lékaře pro akutní příjem IKEM. Od 1. 7. 2012 je vedoucím Lůžkového oddělení B Kliniky kardiologie.

Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří intenzivní péče, diagnostika a terapie pokročilého srdečního selhání a echokardiografie (v roce 2008 získal licenci pro provádění transezofageální echokardiografie). Podílí se na publikačních aktivitách a postgraduálním vzděláváním lékařů.
Hide profil

MUDr. Pavel Wohl, Ph.D.

Phone: 23605 2139, 23605 2617
E-mail: pavel.wohl@ikem.cz

MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

Lékař se specializovanou způsobilostí

Phone: 23 605 3375, 603 952 563
E-mail: petr.wohl@ikem.cz

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.

lékař PPK

Phone: 23 605 5321
E-mail: peter.wohlfahrt@ikem.cz

doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

Deputy director of the Science and Research Department; Head of the outpatient office of transplantation

Phone: 26136 2690
E-mail: mariana.wohlfahrtova@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít