EN

Grant projects in 2016

Na Klinice nefrologie probíhá řešení následujících grantových projektů či výzkumných záměrů:

AZV ČR

15-26865A Alloreaktivita u transplantací ledvin u žijících dárců
Řešitel: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

15-26779A Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny
Spoluřešitel: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

15-26519A Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-léze
Řešitel: MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

15-26638A Identifikace genů podmiňujících alteraci peritoneální membrány při chronické léčbě peritoneální dialýzou
Řešitel: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

MZO 00023001
Úloha genů pro cytokiny a růstové faktory v patogenezi rejekce transplantované ledviny, možnosti využití genové exprese v diagnostice dysfunkce ledvinného štěpu
Řešitel: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 

Evropské projekty

7. RP EU BIO-DrIM (HEALTH-F4-2012-305147) Personalized minimization of immunosuppression after solid organ transplantation by biomarker-driven stratification of patients to improve long-term outcome and health-economic data of transplantation
Řešitel: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.


© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít