EN

Diabetic foot syndrome – podiatry

  • Podiatrická ambulance Centra diabetologie IKEM patří rozsahem péče i počtem ošetřených pacientů k největším v republice. Mezi hlavní léčebné aktivity patří vyšetření a léčba pacientů s ulceracemi (vředy, defekty) včetně závažných a komplikovaných stavů. Specializujeme se dále na léčbu a diagnostiku tzv. Charcotovy osteoarthropatie, neinfekčního postižení kostí a kloubů nohy spojené s diabetem (www.charcot.cz). Součástí podiatrické ambulance je zákrokový sál, kde jsou prováděny menší chirurgické výkony v rámci urgentního ošetření nebo jako plánované operace v ambulantním režimu nebo za hospitalizace na Klinice diabetologie.
  • Ve spolupráci s dalšími odborníky (angiolog, radiolog, cévní chirurg) provádíme diagnostiku a léčbu cévního postižení dolních končetin u diabetiků (ischemická choroba dolních končetin). Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy je úzce vázána na obor protetiky. Protetik společně s lékařem podiatrie pomáhá optimálně zajistit odlehčení postižené končetiny (výroba sádrová fixace, ortézy a dalších pomůcek) a po zhojení v případě potřeby provádí úpravu preventivní obuvi či zhotovuje individuální ortopedickou obuv.
  • K činnosti podiatrické ambulance dále patří identifikace a sledování rizikových pacientů, dispenzární péče pacientů se zhojenými ulceracemi a edukace pacientů. Jako podiatrická ambulance třetího, nejvyššího stupně, zajišťujeme konzultační činnost pro jiná centra, koordinaci dalších specialistů i řešení urgentních problémů se syndromem diabetické nohy.

Edukační programy

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

vedoucí podiatrické skupiny KD

Phone: 23605 2150
E-mail: vladimira.fejfarova@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít