Veškeré ušetřené prostředky půjdou do transplantačního programu - rozhovor s ředitelem IKEM

* V závěru loňského roku jste byl jmenován novým ředitelem IKEM. Ve funkci jste půl roku, ale dodnes prý vám někteří nemohou zapomenout, jakou rošádu ve funkcích a ve vedení jste udělal. O co vlastně šlo?

Ke změně struktury vedení IKEM mě vedly zkušenosti ze soukromého podnikání, respektive z řízení mé bývalé společnosti. Domnívám se, že zeštíhlení struktury a vymezení pouze dvou linií vedení – ekonomické a zdravotnické – je pružnější a rozumnější.

* Takže nová struktura vedení a redukce náměstků. Jenže IKEM byl v minulosti často veřejně kritizován za nákup materiálu. Zde jste udělal také změny? Podařilo se vám vyjednat nové ceny s Kardio Port, a. s., která vám dodává materiál nutný pro operace apod.?

Smlouva s firmou Kardio Port, a. s., je platná už dva roky, proto další možnosti změny spočívají pouze v úpravě smluvních podmínek. A právě na tom pracujeme od konce roku 2011. Pro letošní rok se nám podařilo vyjednat výrazné slevy, které reagují na měnící se podmínky na trhu. Celkem ušetříme minimálně 62 miliónů korun. Pokud to přepočítáme na procenta, jedná se o kumulovaný pokles o 16 % ve srovnání s rokem 2011. Zároveň jsme se s firmou Kardio Port, a. s., dohodli na tom, že revize cen budou probíhat dvakrát ročně.

* Jak velkou úsporu to vše přinese, a kam peníze půjdou? Na zvýšení platů lékařů a sester?

V každém případě dodržíme ministrem uložený pokyn navýšit platy zdravotníků o 6,25 %. Toto navýšení provedeme formou mimořádné odměny vždy v pololetních výplatních termínech. Protože je jednou z priorit IKEM rozvoj medicíny, budeme veškeré ušetřené prostředky směřovat do transplantačního programu, v Kardiocentru chceme rozvíjet program umělých srdečních podpor a důraz chceme dát i na velmi úspěšnou léčbu syndromu diabetické nohy kmenovými buňkami, za kterou naši lékaři sbírají ocenění nejen v Česku, ale také ve světě.

* Prý máte i protikorupční program, co vůbec obsahuje, a jak se do něj mohou lékaři i pacienti zapojit?

IKEM jako přímo řízená organizace MZ ČR je vázána pokyny ministra. V rámci našeho programu se tak každý občan může obrátit na příslušné oddělení IKEM, kam může podat oznámení ať už telefonem, dopisem, e-mailem nebo faxem a my se jím budeme velmi vážně zabývat. Veškeré informace o podavateli samozřejmě považujeme za přísně důvěrné, a tak s nimi také pracujeme. V této souvislosti je nutné říci, že k této činnosti potřebujeme informace aktuální, konkrétní a ověřitelné. A musím také připomenout, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.

* Hodně se mluví o nadstandardu. Zatím ministerstvo zdravotnictví do něj zařadilo jen odlehčené sádry, oční čočky. Připravuje ale mnohem větší seznam lékařských zákroků, na které by si lidé mohli připlatit. IKEM se soustřeďuje na transplantace, kardiologii a diabetologii. Kde v těchto oborech by mohl být nadstandard?

Lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny řeší denně řadu akutních výkonů, u kterých diskuse o nadstandardech v první fázi léčby není absolutně přípustná. Pro příklad jmenujme kardiologickou péči o pacienty s infarktem myokardu, které do IKEM vozí záchranná služba nejen z Prahy, ale třeba i Středočeského kraje. IKEM je zřízen pro zabezpečení tzv. superspecializované péče. Vzhledem k náročnosti těchto výkonů ji provádějí úzce specializované týmy odborníků, které poskytují pacientovi vždy tu nejlepší péči. Ani tady tedy nevidím prostor pro velkou diskusi o nadstandardech. A s tím souvisí i možnost připlatit si za lékaře specialistu. Naším cílem je pro každého pacienta zajistit toho nejlepšího specialistu, který se na onemocnění a léčbu zaměřuje, proto ani o této možnosti zatím neuvažujeme.

* Nový zákon předpokládá u vážných lékařských zákroků souhlas obou rodičů. Transplantace například jsou takovým zákrokem. Jak v tomto případě postupujete? Máte nějaké formuláře?

Jen loni naši lékaři provedli 367 transplantací, z toho bylo 10 transplantací jater dětí. Pro takové případy máme samozřejmě připraveny souhlasy rodičů. Proto pro nás tato povinnost není úplnou novinkou.

* Na co se bude IKEM hlavně soustřeďovat? Slyšel jsem, že je nedostatek dárců orgánů, a to by znamenalo omezení transplantačního programu. Jak ho chcete tedy rozvíjet?

Počet zemřelých dárců orgánů opravdu v posledních letech buď stagnuje, nebo klesá. Není to problém jen České republiky, ale transplantačních center všude ve světě. Proto se v IKEM snažíme nacházet nové cesty, jak – samozřejmě zákonně – našim pacientům pomoci. Například rozvíjíme program transplantací ledvin od žijících dárců nebo párové výměny. Při nich darují jednu ledvinu zdraví lidé těm nemocným. Takový darovaný orgán vydrží dokonce i dvakrát delší dobu než ten od zemřelého dárce. O kvalitě života po transplantaci ledviny v porovnání s dialýzou ani nemluvě. A druhou velmi důležitou aktivitou je i motivace lékařů ve spolupracujících nemocnicích. Ti nám pomáhají vytipovat vhodné dárce a i oni zasluhují velkou úctu, dík a hlavně péči. Právě proto v těchto dnech žádáme ministerstvo zdravotnictví o podporu projektu rozvoje programu dárcovství a transplantací ledvin, který by cílil na pacienty, lékaře i sestry.

* Vy sám jste kardiolog. Věnujete se tomuto oboru anebo jste pouze ředitel IKEM? A upřímně – je něco, co vás v tomto zdravotnickém zařízení nejvíc negativně překvapilo?

Byť se naplno věnuji řízení Institutu klinické a experimentální medicíny a snažím se o jeho rozvoj a spokojenost pacientů i zaměstnanců, jsem také pořád lékař. Proto mám každý pátek tzv. klinický den. Obléknu si operační plášť a coby řadový doktor řeším na katetrizačním sále kardiologické problémy svých pacientů. To má několik výhod: vidím nemocniční život tzv. „zespoda“, dělám práci, které se věnuji celý život a která mě stále velmi baví, a udržuju si tak funkční licenci k provádění kardiologických výkonů, abych jednou mohl bez sebemenších problémů vyměnit ředitelnu za operační sál. A co mě nejvíc negativně překvapilo? Myslím, že jsem toho za svůj život zažil už dost, takže mě hned tak něco nepřekvapí. A ani negativně.

O nadstandardech a zaplacení operatéra pacientem zatím neuvažujeme

Zdroj: Právo | 26.4.2012 | Autor: Václav Pergl