CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul 1st Congress of the European Society for Surgical Research, 25MINUS SIGN 28 May 2016, Prague, Czech Republic
Autoři Froněk Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 95, číslo: 6, strany: 298-299
Titul 31P MR spectroscopy findings in peripheral artery occlusive disease treatment
Autoři Šedivý Petr, Drobný Miloslav, Dezortová Monika, Herynek Vít, Rydlo Jan, Němcová Andrea, Peregrin Jan, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [online] ročník: 29, číslo: 1. suppl, strany: S387-S388, No. 419
Titul 3T MR tractography of peripheral nerves
Autoři Ibrahim Ibrahim, Tintěra Jaroslav, Humhej I., Jírů Filip, Škoch Antonín, Rydlo Jan, Dezortová Monika
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [online] ročník: 29, číslo: 1. suppl, strany: S331, No. 350
Titul A negative D-dimer test cannot reliably exclude thrombosis
Autoři Čermáková Helena, Roztočil Karel, Janoušek Libor, Froněk Jiří
Zdroj Kazuistiky v angiologii
IF 0
Titul A novel termoresponsive agent for 19F MR molecular imaging
Autoři Gálisová Andrea, Jirák Daniel, Hrubý M., Sedláček O., Hájek Milan
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [online] ročník: 29, číslo: 1. suppl, strany: S242-S243, No. 254
Titul Adheze monocytů k endotelu ve vztahu k iniciálním fázím aterogeneze
Autoři Čejková Soňa, Králová Lesná Ivana, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et vasa ročník: 58, číslo: 4, strany: 467-473
Titul Aging effect to prostate 1H MR metabolites analyzed by robust linear mixed effects model
Autoři Dezortová Monika, Jírů Filip, Čapek V., Ryznarová Zuzana, Škoch Antonín, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [online] ročník: 29, číslo: 1. suppl, strany: S394-S395, No. 429
Titul AHEAD score - long-term risk classification in acute heart failure
Autoři Spinar Jindrich, Jarkovsky Jiri, Spinarova Lenka, Mebazaa Alexandre, Gayat Etienne, Vitovec Jiri, Linhart Ales, Widimsky Petr, Miklik Roman, Zeman Kamil, Belohlavek Jan, Malek Filip, Felsoci Marian, Kettner Jiří, Ostadal Petr, Cihalik Cestmir, Vaclavik Jan, Taborsky Milos, Dusek Ladislav, Littnerova Simona, Parenica Jiri
Zdroj International journal of cardiology
Titul Aktualizovaná Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancíí u pacientů s nevalvulární fibrilací síní : Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností
Autoři Čihák Robert, Haman Luděk, Táborský Miloš
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et vasa ročník: 58, číslo: 1, strany: 143-163
Titul Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice
Autoři Loveček M, Skalický P, Ryska M, Gürlich R, Hlavsa J, Čečka F, Krška Z, Strnad R, Peteja M, Klein J, Šiller J, Zajak J, Krejčí T, Rupert K, Kočík Matěj, Šefr R, Straka M, Dušek L, Jarkovský J, Havlík R, Neoral Č
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 95, číslo: 4, strany: 151-155
Titul Akutně dekompenzované chronické srdeční selhání
Autoři Kohoutek Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní alkoholická hepatitida
Autoři Fraňková Soňa
Titul Akutní alkoholická hepatitida a transplantace jater
Autoři Trunečka Pavel
Titul Akutní alkoholická hepatitida a transplantace jater
Autoři Trunečka Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní aortální syndromy
Autoři Levčík Marian, Kettner Jiří
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní infekční endokarditida
Autoři Levčík Marian, Kettner Jiří
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní kardiologie
Autoři Kettner Jiří, Kautzner Josef
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Titul Akutní kardiologie u těhotných
Autoři Beneš Jan, Kettner Jiří
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní myokarditida
Autoři Kohoutek Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní perikarditida
Autoři Reichenbach Adrian
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní plicní embolie
Autoři Reichenbach Adrian
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní selhání jater v terénu chronického onemocnění
Autoři Kieslichová Eva
Titul Akutní selhání jater v terénu chronického onemocnění
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání jater: úvod do problematiky
Autoři Kieslichová Eva
Titul Akutní selhání ledvin při myelomu - naše zkušenosti s high cut-off hemodialýzou v kombinaci s neodkladně zahájenou protimyelomovou léčbou
Autoři Havrda M, Krátká K, Grussmannová M, Gregora E, Pavlíček P, Zítková P, Švec-Billá D, Vernerová Z, Honsová Eva, Vránová J, Rychlík I
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 22, číslo: Suppl. 1, strany: 17-18, č. abstr. O 10
Titul Akutní srdeční selhání
Autoři Kohoutek Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Akutní tepenné uzávěry
Autoři Roztočil Karel, Janoušek Libor
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Allocation strategy for kidney allografts to prevent antibody mediated rejection
Autoři Koňaříková Alena, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Nephrology, dialysis, transplantation ročník: 31, číslo: Supplement 1, strany: 1571-1572, no. abstr. MP698
IF 4,085
Titul Ambulantní nutriční péče o pacientku s Gardnerovým syndromem před a po multiviscerální transplantaci
Autoři Mengerová Olga, Heřmanová Bohumila, Baštová Hana, Milatová Růžena, Wohl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul An alternative method to analyze in vivo 13C MR spectra by LCModel
Autoři Burian Martin, Cahová Monika, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [online] ročník: 29, číslo: 1. suppl, strany: S431-S432, No. 477
Titul An examination of bleeding and thromboembolic complications during the first year of support with the HeartMate 3 fully magnetically-levitated left ventricular assist device
Autoři Rao V., Netuka Ivan, Schmitto J., Pya Y., Heatley J., Damme L.
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Journal of heart and lung transplantation ročník: 35, číslo: 4, Supplement S, strany: S40, no. abstr. 85
IF 7,509
Titul Analysis of significance of vascular rejection in kidney transplant biopsy samples
Autoři Novotný Marek, Wohlfahrtová Mariana, Honsová Eva, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Nephrology, dialysis, transplantation ročník: 31, číslo: Supplement 1, strany: 326, no. abstr. SP691
IF 4,085
Titul Analýza diagnostického a terapeutického přístupu u pacientů s vaskulární rejekcí
Autoři Novotný Marek, Wohlfahrtová Mariana, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 22, číslo: Suppl. 1, strany: 27-28, č. abstr. O 65
Titul Anestezie a intenzivní medicína v programu transplantací ledvin v IKEM
Autoři Kieslichová Eva
Zdroj Kaleidoskop vzpomínek na 50 let programu transplantací ledvin v Krči
Titul Anomálie a dysfunkce močových cest: překážka k transplantaci
Autoři Zachoval Roman
Titul Antiarytmika
Autoři Aldhoon Bashar
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Aortální stenóza a nové indikace katetrizační implantace aortální chlopně
Autoři Želízko Michael, Janek Bronislav, Hrnčárek Marek, Malý Jiří, Netuka Ivan, Barčiaková Lucia
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 15, číslo: 1, strany: 19-25
Titul Apical versus non-apical lead: Is ICD lead position important for successful defibrillation?
Autoři Amit Guy, Wang Jia, Connolly Stuart J., Glikson Michael, Hohnloser Stephan, Wright David J., Brachmann Johannes, Defaye Pascal, Neuzner Joerg, Mabo Philippe, Vanerven Liselot, Vinolas Xavier, O'Hara Gilles, Kautzner Josef, Appl Ursula, Gadler Fredrik, Stein Kenneth, Konstantino Yuval, Healey Jeff S.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of cardiovascular electrophysiology ročník: 27, číslo: 5, strany: 581-586
IF 3,097
Titul Apolipoprotein A5 fifteen years anniversary: Lessons from genetic epidemiology
Autoři Hubáček Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Gene ročník: 592, číslo: 1, strany: 193-199
IF 2,319
Titul Arytmie jako komplikace infarktu myokardu
Autoři Wichterle Dan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Arytmie jako příčina či komplikace srdečního selhání
Autoři Wichterle Dan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Assessment of bone biopsy provided via diabetic foot ulcer in terms of the superficial microflora contamination. Poster
Autoři Navrátil Kamil, Dubský Michal, Jirkovská Alexandra, Wosková Veronika
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Diabetes ročník: 65, číslo: Suppl. 1, strany: A166, no. abstr. 643-P
IF 8,784
Titul Autocrine effects of transgenic resistin reduce palmitate and glucose oxidation in brown adipose tissue
Autoři Pravenec Michal, Mlejnek Petr, Zidek Vaclav, Landa Vladimir, Simakova Miroslava, Silhavy Jan, Strnad Hynek, Eigner Sebastian, Henke Katerina Eigner, Škop Vojtěch, Malínská Hana, Trnovská Jaroslava, Kazdová Ludmila, Drahota Zdenek, Mracek Tomas, Houstek Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological genomics ročník: 48, číslo: 6, strany: 420-427
IF 2,615
Titul Autologní buněčná terapie kritické končetinové ischémie u diabetiků
Autoři Dubský Michal, Jirkovská Alexandra
Zdroj Medical tribune
Titul B-type natriuretic peptide: powerful predictor of end-stage chronic heart failure in individuals with systolic dysfunction of the systemic right ventricle
Autoři Hegarová Markéta, Brotánek Jaroslav, Kubánek Miloš, Kočková Radka, Franeková Janka, Lánská Věra, Netuka Ivan, Melenovský Vojtěch, Málek Ivan, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Croatian medical journal ročník: 57, číslo: 4, strany: 343-350
IF 1,483
Titul Barriers to cardiovascular device innovation in Europe
Autoři Pinto Fausto, Fraser Alan G., Kautzner Josef, Kreutzer Katja, Piat Stephane, Siebert Markus, Vardas Panos, Windecker Stephan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European heart journal ročník: 37, číslo: 2, strany: 140-144
IF 15,064
Titul Benign vs malignant inferolateral early repolarization: focus on the T wave
Autoři Roten Laurent, Derval Nicolas, Maury Philippe, Mahida Saagar, Pascale Patrizio, Leenhardt Antoine, Jesel Laurence, Deisenhofer Isabel, Kautzner Josef, Probst Vincent, Rollin Anne, Ruidavets Jean-Bernard, Ferrieres Jean, Sacher Frederic, Heg Dik, Scherr Daniel, Komatsu Yuki, Daly Matthew, Denis Arnaud, Shah Ashok, Hocini Meleze, Jais Peirre, Haissaguerre Michel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Heart rhythm ročník: 13, číslo: 4, strany: 894-902
IF 4,391
Titul Bezinterferonová léčba HCV infekce u kandidátů transplantace ledviny - první zkušenosti
Autoři Fraňková Soňa, Tóthová M, Šenkeříková Renáta, Viklický Ondřej, Merta Dušan, Špičák Julius, Šperl Jan
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 70, číslo: S1, strany: 1S15-1S16
Titul Bezpečnost přímých perorálních antikoagulancií u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Poster
Autoři Dvořáčková Eliška, Novotný Marek, Hojný Michal
Typ ABSTRAKT V ČASOPISU
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 22, číslo: Suppl. 1, strany: 29, č. abstr. P01
Titul Biomarkers of cellular apoptosis and necrosis in donor myocardium are not predictive of primary graft dysfunction
Autoři Szárszoi Ondrej, Bešík Josef, Smetana Michal, Malý Jiří, Urban Marian, Malušková Jana, Lodererová Alena, Hošková Lenka, Tučanová Zuzana, Pirk Jan, Netuka Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 65, číslo: 2, strany: 251-257
IF 1,618

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2016. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím