EN

Institute for Clinical and Experimental Medicine

4 specialised
centres
50 years
of experience
396 physicians 768 315 beds
Akreditace SAK Národní sledování spokojenosti pacientů

For over 45 years, the Institute for Clinical and Experimental Medicine has provided healthcare services at the highest level. The Institute’s main objective lies in continuous improvement of healthcare for patients, refining medical procedures and applying the latest scientific knowledge in our work. 

Over the time of its existence, IKEM has become one of the largest specialized clinical and scientific research centres in the Czech Republic, focusing on the treatment of cardiovascular diseases, organ transplants, diabetology, and treatment of metabolic disorders. 

Over 300 physicians and some 600 nurses care for patients at our three specialized centres. A total of 315 beds are available, of which 111 beds are located in intensive care units. 

V IKEM se ročně uskuteční téměř 1 300 kardiochirurgických operací, 1000 katetrizačních ablací, 1200 angioplastik a přes 800 implantací ICD a kardiostimulátorů. Je zde prováděno více než 60% všech orgánových transplantací ČR. IKEM zajišťuje 100 % všech transplantací tkání produkujících inzulin (pankreas, Langerhansovy ostrůvky), jako jediné centrum v ČR provádí transplantace dělohy a multiviscerální transplantace včetně transplantace tenkého střeva. Unikátní jsou programy párových výměn ledvin, život zachraňujících transplantací jater metodou split, a to včetně transplantací u nejmenších dětí. Jedinečný je program péče o nemocné s tzv. diabetickou nohou. Jako jediné centrum ČR se IKEM se podílí na vývoji a implantacích mechanických srdečních podpor HeartMate.

Cílem všech odborníků v IKEM je neustálé zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi.

Hide content
Read more

Video

Visit us on Facebook

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít