Informační technologie ve zdravotnictví: Pohled do zákulisí


O informatizaci českého zdravotnictví a projektu Zlatokop s námi hovořil David Hačkajlo z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Jak jsou na tom české zdravotní ústavy z hlediska informatizace? Odpověď na tuto otázku není možná bez definice, co je to informatizace - máme-li na mysli technicko-administrativní informační systémy, tak dobře. Myslíme-li skutečné využití informací v těchto systémech uložených pro podporu klinické práce lékařů, tak špatně. Informační systémy jsou vytvářeny "inženýry" - lidmi, kteří obtížně akceptují jistý druh ne-ostrosti, nejasnosti v klinickém pohledu na pacienty a data o nich. Proto vše dobře funguje, ptáme-li se na výkony a jejich počty, na léky či nakoupený materiál. Ale jakmile se pokusíme "běžný" systém využít pro analýzu klinického problému, narazíme na limity. Diagnóz je více než n, MKN klasifikace nemá často tu správnou škatulku, klinický záznam far-makoterapie není možné vytvořit z číselníku SUKLu atd. Je také třeba připomenout roztříštěnost jednotlivých informačních systémů a subsystémů ve většině nemocnic. V neposlední řadě jsou zde i technologická a organizační omezení -"velké" relační databáze mají problém s reálným světem, který není v řádcích a sloupcích, ale je různorodý, stále se mění. Kde vidíte možná řešení této situace? Řešení této situace je obtížné, ale ne nemožné. Jde o vytváření nově pojatých informačních sítí či portálů, kde se všechna různorodá data dají najít a analyticky propojit. A toto není možné bez existence týmu uvnitř dané nemocnice, který ví, kde a jak data najít. Důležitá je i spolupráce s dodavateli informačních systémů, ale především s klinickými "objednateli" těchto řešení - lékaři, manažery a výzkumníky. Stojíte za vývojem lékařského portálu Zlatokop používaným v pražském IKEMu. Čím se odlišuje od běžných IS? Zlatokop pracuje pro lékaře a manažery IKEMu již šest let. Má mnoho společného s "běžným" informačním systémem, ještě více však s několika málo informačními systémy, které stejně jako Zlatokop respektují mnohotvárnost a proměn-nost našich pacientů, ale myslím, že unikátní je v jednom: záměrně jsme vyměnili rigidní stabilitu za kontinuální vývoj a každodenní změnu. A uživatelé to chápou a oceňují. Co pro vás bylo inspirací pro vytvoření tohoto portálu? Hromada papírové dokumentace, kterou se měla prokopat jedna z našich lékařek právě před těmi šesti lety... Tak jsme pro ni a všechny ostatní vytvořili "krumpáč" 21. století. Jakým dalším směrem by se mohl se bude Zlatokop vyvíjet? Zlatokop se vyvíjí ne podle mých představ, ale podle toho, co potřebují uživatelé. Ale pravda, někdy tu poptávku trochu podpoříme...

Plné znění: Computerworld | ročník: 20 | číslo: 2 | strana: 4 | Autor: Martin Noska