EN

Division of accounting departments

Bc. Martina Milecová

vedoucí Oddělení materiálové, provozní a vnitropodnikové účtárny

Phone: 23 605 5530
E-mail: martina.milecova@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít