EN

Management of the department, contact information

MUDr. Lukáš Bajer

Phone: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: lukas.bajer@ikem.cz

MUDr. Jan Březina

Phone: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: jan.brezina@ikem.cz

Ing. Hana Drahošová

Assistant

Phone: 23605 4016
Fax: 23605 2615
E-mail: hana.drahosova@ikem.cz

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

Head of the outpatient and admission unit

Phone: 23 605 2139, 23 605 2315
E-mail: pavel.drastich@ikem.cz

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Phone: 23605 2624, 23605 3282
E-mail: sona.frankova@ikem.cz

MUDr. Halima Gottfriedová, CSc.

Head of the ward

Phone: 23 605 2727, 23 605 2617
E-mail: halima.gottfriedova@ikem.cz

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Deputy director for experimental hepatogastroenterology

Phone: 23 605 2600, 23 605 2617, 23 605 3282
E-mail: tomas.hucl@ikem.cz

MUDr. Klára Chmelová

Phone: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: klara.chmelova@ikem.cz

MUDr. David Kamenář

Vedoucí Lůžkového oddělení KH, Vedoucí Jednotky intenzivní péče KH

Phone: 23 605 2612, 23 605 3295
E-mail: david.kamenar@ikem.cz

MUDr. Eva Kostolná

Phone: 23605 2624, 23605 3282
E-mail: eva.kostolna@ikem.cz

MUDr. Jana Krajčíová

Phone: 23605 3282
E-mail: jana.krajciova@ikem.cz

MUDr. Jan Král

Phone: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: jan.kral@ikem.cz

MUDr. Peter Mačinga

Phone: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: peter.macinga@ikem.cz

doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF

Phone: 23605 2617
E-mail: jan.martinek@ikem.cz

MUDr. Mgr. Irena Míková

Phone: 23605 2612, 23605 3282, 23605 2315
E-mail: irena.mikova@ikem.cz

MUDr. Petra Pavlíková

Phone: 23605 2612, 23605 2315
E-mail: petra.pavlikova@ikem.cz

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

Deputy director for research and training

Phone: 23 605 4003
E-mail: jan.sperl@ikem.cz

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Director

Phone: 23 605 4016
Fax: 23 605 2615
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

View profile
Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství, Karlova Universita
1970 – 1976

Akademické a pedagogické funkce a tituly:
1976 MUDr
1983 Odborný asistent, Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1992 Kandidátská práce (CSc), téma: Endoskopická sklerotizace jícnových varixů
1994 Habilitace (Docent vnitřního lékařství): Endoskopická léčba choledocholitiázy
2007 Profesor vnitřního lékařství

Pracovní zařazení:
1976-1979: Interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundář
1979-1981: 1. interní klinika, Fakultní nemocnice v Praze 10, sekundář
1981-1987: Interní oddělení Fakultní polikliniky, samostatně pracující lékař, odborný asistent
1987-1994: 1. interní klinika 1. lékařské fakulty, sekundář, odborný asistent
1995- dosud: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

Členství v odborných společnostech:
Česká gastroenterologická společnost (vědecký sekretář 1994-1998, předseda 1998 – 2002,
a 2010 - 2014)
Hlavní obory výzkumu
Digestivní endoskopie, pankreatologie, transplantace jater.

Publikační činnost:
Hlavní autor a spoluautor přibližně 350 sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví, 91 impaktovaných, citace cca 1 200, H- index 13, prezentace pravidelně Evropský gastroenterologický kongres (UEGW), Americký gastroenterologický kongres (DDW), Egypt, Berlín, Chicago, Rochester, Brussells, Hamburg, Leipzig, Tel-Aviv aj.
Granty, grantové agentury

Řešitel 11 grantů:
Člen panelu Interní grantová agentura 2010 – 2012, člen panelu Grantové agentury české republiky 2012 – 2014, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace od r. 2014, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu od 2/2015
Jiné
Prezident Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) 2004 (10 000 účastníků), Prezident Falkova symposia 1998, 2003, president kongresu ESGE (Evropská endoskopická společnost) live 2014, prezident CEURGEM (Centrel European Gastroenterology Meeting) 2010, prezident International Celiac Disease Symposium 2015, člen editorial board časopisu Gastrontestinal Endoscopy, IF 6, do r. 2012 časopisu Endoscopy, IF 6
Do r. 2004 člen Scientific Commitee European Gastroenterology Federation, do r. 2012 člen Scientific Committee World Organization of Gastroenterology
Rada pro výzkum, vývoj a inovaci - člen
Hide profil

MUDr. Petr Štirand

Deputy director for therapeutic and preventive care; head of the division of hepatology and gastroenterology methods

Phone: 23 605 2600, 23 605 2617
Fax: petr.stirand@ikem.cz

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Vedoucí Ambulance hepatologické

Phone: 23 605 2315, 23 605 2309
E-mail: pavel.trunecka@ikem.cz

MUDr. Zuzana Vacková

Phone: 23605 3282
E-mail: zuzana.vackova@ikem.cz

MUDr. Pavel WOHL, Ph.D.

Phone: 23605 2139, 23605 2617
E-mail: pavel.wohl@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2020. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Post
PACS
Zlatokop
Personalistika
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím