CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Zdravý spánek

Spánek je nedílnou součástí lidského života, ve spánku strávíme téměř 1/3 života. Fyziologický spánek je důležitý nejen pro regeneraci fyzických a duševních sil, ale i pro celou řadu dalších pochodů, jako je paměť, koncentrace, učení, myšlení a také pro mnoho dalších metabolických procesů. Dospělý člověk by měl spát přibližně 6 – 8 hodin denně.

Až u 40 % dospělých se vyskytují spánkové obtíže. Přibližně u 10 % z tohoto počtu se jedná o potíže trvalé.

Poruchy spánku lze rozdělit na:          

  • nespavost
  • nadměrnou spavost (především narkolepsie)
  • poruchy spánku způsobené tzv. jet lag syndromem – cestování přes časová pásma, směnný provoz
  • parasomnie (náměsíčnost, noční můry, noční pomočování, spánkové halucinace)
  • poruchy s pohyby ve spánku (např. syndrom neklidných nohou, bruxizmus – skřípaní zuby)
  • další (odlišná délka spánku, chrápání, mluvení ze spánku)


NESPAVOST

Nespavost (insomnie) je nejčastěji se vyskytující porucha spánku.

Projevy: porucha usínaní, probouzení během noci, časné probouzení, spánek není kvalitní, během dne se může vyskytnout únava, poruchy koncentrace a paměti, poruchy nálady, podrážděnost, denní spavost, úbytek energie, bolesti hlavy.

Příčiny: zvýšený práh probuditelnosti, vliv prostředí, pacient může mít pocit, že nespí, avšak doba spánku je normální, stres, onemocnění.

Léčba: odstranění příčiny, u neznámých příčin spánková hygiena, sedativa-hypnotika (!ne pravidelně a dlouhodobě! – riziko vzniku závislosti), melatonin, psychoterapie (kognitivně behaviorální léčba), fytoterapie (meduňka, třezalka – !pozor, může reagovat s ostatními léčivy!, mučenka, kozlík).


NARKOLEPSIE

Narkolepsie je vzácné neurologické onemocnění. Jde o poruchu regulace spánku a bdění, projevuje se jako nadměrná denní spavost.

Projevy: krátké ataky spánku (5-10 minut), podle závažnosti mohou být i delší, jejich frekvence je individuální. Spánek je doprovázen sny, nemocný se probouzí osvěžený, ale po nějaké době opět usíná, nespí v noci, mohou se objevit stavy spánkové obrny (neschopnost se pohnout, mluvit), zrakové a sluchové halucinace, kataplexie – symetrická náhlá ztráta svalového tonu při silnějších emocionálních prožitcích (smích, radost, vztek, zlost, leknutí), při silnějších záchvatech dochází až k pádu.

Příčiny: nízká hladina speciálního působku v mozku – hypocretinu. Hypocretinové nervové buňky (neurony) jsou aktivní při bdělosti, pomáhají udržovat stabilní bdělost (vigilitu) a stabilní spánek.

Léčba: symptomatická, tzn. že jsou potlačovány pouze příznaky onemocnění, užívají se psychostimulancia (léky na podporu mozkové činnosti).


NÁMĚSÍČNOST

Náměsíčnost neboli somnabulismus se nejčastěji vyskytuje v dětském věku, v dospělosti obvykle ustupuje.

Projevy: nevědomé probouzení, opouštění lůžka, může docházet i k močení mimo toaletu či stěhování nábytku, noční ujídání, nemocný je obtížně probuditelný, ráno nastává amnesie (pacient si nepamatuje, co během spánku dělal).

Příčiny: nejsou zatím známy (pravděpodobně úzkostné stavy, stres, duševní přetížení a napětí, nedostatek spánku, nadměrná únava).

Léčba: důležitá je spánková hygiena, relaxace, hypnotika v malé dávce, psychoterapie, režimová (bezpečnostní) opatření (zajistit schody, schovat ostré předměty, zajistit nebezpečné přístroje).


SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU

Syndrom neklidných nohou je často zaměňován s polyneuropatií (bolesti nervových zakončení), žilní nedostatečností nebo vertebrogenními obtížemi (obtíže spojené s bolestí obratlů, páteře).

Projevy: nucení pohybovat končetinami spojené s nepříjemnými pocity, jako je pálení, mravenčení, bolestivost. Potíže se zhoršují večer, případně během klidu (ležení, sezení).

Příčiny: nedostatek dopaminu (působek) na úrovni mozku a porucha metabolismu železa.

Léčba: používají se léčiva určená k léčbě Parkinsonovy choroby či epilepsie, částečnou nebo úplnou úlevu pociťuje pacient při pohybu.


Máte potíže se spánkem? Nemůžete usnout nebo se často probouzíte? Zkuste dodržovat zásady spánkové hygieny.

Dodržujete  všechny zásady zdravého spánku, a přesto Vaše potíže přetrvávají?  Zkuste navštívit některé z akreditovaných center diagnostiky a léčby  poruch spánku. Rádi Vám poskytneme kontakty. 

 

13 PRAVIDEL SPÁNKOVÉ HYGIENY

1.       Každý den uléhejte i vstávejte pravidelně, ve stejnou denní dobu, a to i o víkendech (bez ohledu na trvání nočního spánku).
2.       Nespěte během dne, výjimkou může být pouze krátký odpolední spánek na max. 30-45min.
3.       Před spaním nepijte alkohol. Alkohol sice krátkodobě působí uvolnění organismu a ospalost, pomůže tedy s usínáním, ale často způsobuje předčasné ranní probouzení a únavu během dne (spánek navozený alkoholem je nekvalitní, neosvěžující!!!).
4.       Nekuřte před spaním ani při nočním probuzení. Nikotin také stimuluje.
5.       Nepijte kávu, černý či zelený čaj, kolu ani kakao 4-6 hodin před ulehnutím. Citlivější jedinci by se měli vyvarovat konzumaci těchto nápojů během celého dne (i ráno). Kofein působí stimulačně a ruší spánek.
6.       Vyvarujte se konzumaci těžkých jídel 4 hodiny před ulehnutím. Ale pozor na probouzení z hladu – před spaním lze lehce pojíst ovoce, či popíjet mléko např. s medem.
7.       Snažte se o přiměřenou pohybovou aktivitu během dne, pokuste se unavit (např. procházka po večeři), ale vyvarujte se náročné fyzické aktivity těsně před ulehnutím. Zůstaňte v klidu alespoň 3 hodiny před spaním.
8.       Z ložnice odstraňte veškeré rušící předměty či alergeny (eliminujete tak alergii na roztoče, peří, prach, pokojové rostliny aj.), ke spaní používejte pohodlnou postel a lůžkoviny.
9.       Pro spaní si zajistěte dobře vyvětranou místnost, optimální teploty (18-20°C), ticho a tmu.
10.    Postel využívejte výhradně ke spánku nebo sexuální aktivitě. V posteli byste neměli sledovat televizi, jíst, číst, přemýšlet nad problémy apod.
11.    Do postele uléhejte pouze při pocitu ospalosti. Při neschopnosti usnout do 30 min, opusťte lůžko a věnujte se nějaké příjemné, monotónní činnosti (čtení, poslech relaxační hudby, sprcha apod.).
12.    Neuléhejte ve stresu, rozrušení, znepokojení (sledování hororu, náročná četba). Snažte se potlačit negativní myšlenky narušující zejména usínání a spánek. Najděte si během dne chvilku, při které budete přemýšlet nad problémy, které se Vám obvykle vybavují před usnutím (tzv. worry time).
13.    Snažte se vystavit expozici jasného světla ihned po probuzení (nežádoucí je tma navozená žaluziemi, závěsy).

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít