CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Výzkum

Je financován z grantových prostředků a v rámci mezinárodních multicentrických projektů. 
Na pracovištích CD též probíhá klinické hodnocení nových léčiv. Specifikem a výhodou  IKEM je tradiční možnost propojení experimentálního a klinického výzkumu.  

Syndrom diabetické nohy

Výzkum v oblasti syndromu diabetické nohy se soustřeďuje především na aktuální diagnostické a terapeutické aspekty. 

Zabýváme se např. tzv. Charcotovou osteoarthropatií, tj. postižením kostí a kloubů nohy způsobeném těžkou poruchou nervů, optimálními způsoby odlehčení ulcerací na noze, např. pomocí specielní kontaktní fixace, novými způsoby lokální léčby, diagnostikou infekce apod. 

Jsme zapojeni do mezinárodní skupiny EURODIALE (European Study Group for Diabetes and the Lower Extremity) sdružující přední podiatrická centra v 10 zemích Evropy a zabývající se optimalizací péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. 

Naším cílem je poskytovat kvalitní péči pacientům se syndromem diabetické nohy na úrovni nejnovějších poznatků. Tato péče je poskytována vždy na vyžádání ošetřujících lékařů z místa bydliště a ve spolupráci s nimi.

Léčba diabetu transplantací

Experimentální část je zajištěna v Laboratoři Langerghansových ostrůvků a program disponuje klinicko-experimantální částí v novostavbě IKEM, kde je možné provádět izolace LO a funkční je i klinický program.

Inzulínová resistence

Předmětem výzkumu je zjišťování patofyziologických mechanizmů a metabolických důsledků inzulínové rezistence (snížené účinnosti inzulínu) na experimentálních modelech a u člověka. Kromě metabolismu sacharidů jsou sledovány také aspekty metabolismu tuků a bílkovin včetně motnosti jejich léčebného oblivnění. 

Laboratorní zázemí poskytuje Laboratoř patologické fyziologie, kde probíhají metabolické studie u člověka s použitím metod glukózového clampu (umělé udržování stanovené hladiny krevního cukru za různých podmínek), nepřímé kalorimetria, mikrodialýzy a dalších funkčních testů. Studovány jsou rovněž dědičné souvislosti zjišťovaných poruch.

Neuropatie

Vzhledem k tomu, že základní příčinou diabetické neuropatie jsou dlouhodobě zvýšené hodnoty glykémie, sledujeme možnost regenerace periferních nervů po úspěšné transplantaci pankreatu. Dále sledujeme vliv dobré kompenzace diabetu pomocí inzulínové pumpy na další projevy periferní a autonomní neuropatie.

Nefropatie  

V experimentu u zvířat a u pacientů s diabetem studujeme patogenetické mechanizmy vzniku poškození ledvin v průběhu diabetu a možnosti jejich prevence a léčby.

Diabetologická péče

Výzkumně se zaměřujeme na na klinický dopad systematické edukační péče v diabetologii, organizaci preventivní a léčebné podiatrické péče,  sledování metabolických a orgánových důsledků léčby diabetu pomocí inzulínových pump a na sledování různých metod léčby diabetu na kvalitu života.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít