CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Právní oddělení

Mgr. Daniela Jirásková, LL.M.

vedoucí Právního oddělení

E-mail: daniela.jiraskova@ikem.cz

Mgr. Alena Langová

právník

Tel.: 23 605 5096
E-mail: alena.langova@ikem.cz

JUDr. Kateřina Havlenová

právník

Tel.: 23 605 5286
E-mail: katerina.havlenova@ikem.cz

Bc. Veronika Rubešová

samostatný odborný referent

Tel.: 23605 5099
E-mail: veronika.rubesova@ikem.cz

Právní oddělení se zabývá činnostmi v oblasti medicínského práva, občanského práva, obchodního práva a pracovního práva. Vyřizuje smlouvy o spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb a smlouvy o klinických hodnoceních /zkouškách.

Právní oddělení dále:

  • vyřizuje právní záležitosti Institutu včetně zastupování Institutu před soudy a správními orgány,
  • provádí právní posuzování smluv,
  • koordinuje a realizuje interní legislativní činnost,
  • podává právní stanoviska a konzultace,
  • vede registr (evidenci) všech uzavřených smluv IKEM.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít