CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

RIV (rejstřík informací o výsledcích) je jednou z částí informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve kterém jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

IS VaVaI je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Správcem IS VaVaI je Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 

Odkazy

Oficiální stránky státní správy s informacemi pro výzkum a vývoj
Odkaz na vyhledávání výsledků v RIV 

Druhy výsledků, které se vykazují do RIV v roce 2013

Způsob vykazování výsledků do RIV a specifikace jednotlivých druhů výsledků jsou podrobně popsány v materiálu s názvem Popis údajů předávaných do RIV. Tento dokument je každoročně aktualizován, pro rok 2013 se sbírají následující druhy výsledků:

I. Kategorie – Publikační výsledky

J = článek v odborném periodiku
B = odborná kniha
C = kapitola resp. kapitoly v odborné knize
D = článek ve sborníku 

II. Kategorie – Výsledky aplikovaného výzkumu

P = patent
Z = poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
F = výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
G = technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
H = poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
N = certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
R = software
V = výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U)

III. Kategorie – Ostatní výsledky

A = audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
M = uspořádání (zorganizování) konference
W = uspořádání (zorganizování) workshopu
E = uspořádání (zorganizování) výstavy
O = ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku

Pro každou z těchto kategorií a každý druh výsledku je v uvedeném materiálu popsáno, jaké náležitosti musí splňovat a které údaje je nutné uvádět. Výsledky se odevzdávají jednou ročně prostřednictvím příslušných poskytovatelů ve formátu XML.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít