CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Předpokládaný souhlas

V České republice je právně zakotven předpokládaný souhlas s darováním orgánů po smrti s tím, že každý má možnost vyjádřit svůj nesouhlas. Tento nesouhlas lze evidovat v tzv. Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů. Pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za svého života prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí.

Odběr od zemřelého dárce je tedy vyloučen, pouze pokud

 • sám zemřelý (nebo jeho zákonný zástupce) v průběhu svého života vyslovil prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů, což znamená, že
  • zemřelý je evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů, nebo
  • zemřelý ještě za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem v případě smrti, nebo
  • zákonný zástupce nezletilé osoby (dítě do 18 let) nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem; toto prohlášení lze učinit pro případ smrti nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti ještě za jejího života nebo i po úmrtí této osoby.
 • na základě posouzení zdravotní způsobilosti nelze vyloučit, že zemřelý trpěl nemocí či stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce. Za posouzení zdravotní způsobilosti zemřelého dárce zodpovídá zdravotnické zařízení provádějící odběr orgánů, nebo
 • zemřelého nelze identifikovat.

U dětí do 18 let a u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je povinnost vždy informovat o možném odběru orgánů zákonného zástupce. Zde je nutné učinit zápis, že zákonný zástupce nevyslovil nesouhlas. Zápis do dokumentace učiní ošetřující lékař a svědek, podpis zákonného zástupce není nutný.

V praxi tedy ošetřující lékař potencionálního dárce hovoří s rodinou či blízkými o možnostech dárcovství, podle zákona by je ale měl pouze o této skutečnosti informovat, nikoliv zjišťovat jejich souhlas. Jejich případný nesouhlas není právně obhajitelný, přihlíží se pouze k prokazatelné, předem vyslovené vůli pacienta, tedy potencionálního dárce.

 

Pokud Vám není něco jasného nebo máte  jakýkoli dotaz, nebojte se zeptat!

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít