CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Nevratná ztráta funkce celého mozku

Nevratnou ztrátou funkce celého mozku se rozumí zejména stav,kdy jsou naplněny zejména tři klinické symptomy: definitivní vyhasnutí vědomí,definitivní zástava spontánního dýchání a ztráta reaktivity. U lůžka pacientato tedy vypadá tak, že pacientovi stále bije srdce, ale je udržován na umělé plicníventilaci a jeho mozek již nejeví žádné známky života. Tento člověk již nikdynebude schopen vnímat, myslet, ani sám dýchat.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít