CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vedení kliniky, kontakty

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie, vedoucí Oddělení gastroenterologických metod

Tel.: 23 605 4016
Fax: 23 605 2615
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství, Karlova Universita
1970 – 1976

Akademické a pedagogické funkce a tituly:
1976 MUDr
1983 Odborný asistent, Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1992 Kandidátská práce (CSc), téma: Endoskopická sklerotizace jícnových varixů
1994 Habilitace (Docent vnitřního lékařství): Endoskopická léčba choledocholitiázy
2007 Profesor vnitřního lékařství

Pracovní zařazení:
1976-1979: Interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundář
1979-1981: 1. interní klinika, Fakultní nemocnice v Praze 10, sekundář
1981-1987: Interní oddělení Fakultní polikliniky, samostatně pracující lékař, odborný asistent
1987-1994: 1. interní klinika 1. lékařské fakulty, sekundář, odborný asistent
1995- dosud: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

Členství v odborných společnostech:
Česká gastroenterologická společnost (vědecký sekretář 1994-1998, předseda 1998 – 2002,
a 2010 - 2014)
Hlavní obory výzkumu
Digestivní endoskopie, pankreatologie, transplantace jater.

Publikační činnost:
Hlavní autor a spoluautor přibližně 350 sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví, 91 impaktovaných, citace cca 1 200, H- index 13, prezentace pravidelně Evropský gastroenterologický kongres (UEGW), Americký gastroenterologický kongres (DDW), Egypt, Berlín, Chicago, Rochester, Brussells, Hamburg, Leipzig, Tel-Aviv aj.
Granty, grantové agentury

Řešitel 11 grantů:
Člen panelu Interní grantová agentura 2010 – 2012, člen panelu Grantové agentury české republiky 2012 – 2014, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace od r. 2014, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu od 2/2015
Jiné
Prezident Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) 2004 (10 000 účastníků), Prezident Falkova symposia 1998, 2003, president kongresu ESGE (Evropská endoskopická společnost) live 2014, prezident CEURGEM (Centrel European Gastroenterology Meeting) 2010, prezident International Celiac Disease Symposium 2015, člen editorial board časopisu Gastrontestinal Endoscopy, IF 6, do r. 2012 časopisu Endoscopy, IF 6
Do r. 2004 člen Scientific Commitee European Gastroenterology Federation, do r. 2012 člen Scientific Committee World Organization of Gastroenterology
Rada pro výzkum, vývoj a inovaci - člen
Skrýt profil

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

Zástupce přednosty pro výzkum a výuku

Tel.: 23 605 4003
E-mail: jan.sperl@ikem.cz

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, Zástupce přednosty pro experimentální hepatogastroenterologii

Tel.: 23 605 2600, 23 605 2617, 23 605 3282
E-mail: tomas.hucl@ikem.cz

MUDr. Halima Gottfriedová, CSc.

Vedoucí Oddělení hepatologických zobrazovacích metod

Tel.: 23 605 2727, 23 605 2617
E-mail: halima.gottfriedova@ikem.cz

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

Vedoucí Ambulance biologické léčby

Tel.: 23 605 2139, 23 605 2315
E-mail: pavel.drastich@ikem.cz

MUDr. Pavel Taimr

Vedoucí transplantační hepatolog

Tel.: 23 605 2236, 23 605 2619
E-mail: pavel.taimr@ikem.cz

MUDr. David Kamenář

Vedoucí Lůžkového oddělení KH, Vedoucí Jednotky intenzivní péče KH

Tel.: 23 605 2612, 23 605 3295
E-mail: david.kamenar@ikem.cz

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Vedoucí Ambulance hepatologické

Tel.: 23 605 2315, 23 605 2309
E-mail: pavel.trunecka@ikem.cz

MUDr. Pavel WOHL, Ph.D.

Tel.: 23605 2139, 23605 2617
E-mail: pavel.wohl@ikem.cz

MUDr. Lukáš Bajer

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: lukas.bajer@ikem.cz

Ing. Hana Drahošová

Asistentka

Tel.: 23605 4016
Fax: 23605 2615
E-mail: hana.drahosova@ikem.cz

MUDr. Jan Březina

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: jan.brezina@ikem.cz

MUDr. Denisa Erhartová

Lékařka

Tel.: 23 605 3282
E-mail: denisa.erhartova@ikem.cz

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Tel.: 23605 2624, 23605 3282
E-mail: sona.frankova@ikem.cz

MUDr. Klára Chmelová

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: klara.chmelova@ikem.cz

MUDr. Jana Krajčíová

Tel.: 23605 3282
E-mail: jana.krajciova@ikem.cz

MUDr. Jan Král

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: jan.kral@ikem.cz

Mgr. Eliška Kutheilová

Tel.: 23605 2619
E-mail: eliska.kutheilova@ikem.cz

MUDr. Peter Mačinga

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: peter.macinga@ikem.cz

doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF

Tel.: 23605 2617
E-mail: jan.martinek@ikem.cz

MUDr. Marina Mazanko

Lékařka

Tel.: 23 605 3280
E-mail: marina.mazanko@ikem.cz

MUDr. Mgr. Irena Míková

Tel.: 23605 2612, 23605 3282, 23605 2315
E-mail: irena.mikova@ikem.cz

MUDr. Eva Kostolná

Tel.: 23605 2624, 23605 3282
E-mail: eva.kostolna@ikem.cz

MUDr. Petra Pavlíková

Tel.: 23605 2612, 23605 2315
E-mail: petra.pavlikova@ikem.cz

MUDr. Zuzana Rábeková

Lékařka

Tel.: 23 605 3280
E-mail: zuzana.rabekova@ikem.cz

MUDr. Renáta Šenkeříková

Tel.: 23605 2624, 23605 3282
E-mail: renata.senkerikova@ikem.cz

MUDr. Zuzana Vacková

Tel.: 23605 3282
E-mail: zuzana.vackova@ikem.cz

MUDr. Petr Štirand

Lékař

Tel.: 23 605 2600, 23 605 2617
Fax: petr.stirand@ikem.cz

MUDr. Jana Jarošová

Tel.: 23 605 3282
E-mail: jana.jarosova@ikem.cz

MUDr. Jana Selucká

Tel.: 23 605 3282, 23 605 3281
E-mail: jana.selucka@ikem.cz

Zuzana Lokajová

vedoucí koordinátor

Tel.: 606 672 307
E-mail: zuzana.lokajova@ikem.cz

Mgr. Lucie Šmídová

Klinický koordinátor: Program transplantace jater

Tel.: 23 605 2619
Fax: 23 605 2819
E-mail: lucie.smidova@ikem.cz

Bc. Dominika Kostková

všeobecná sestra - koordinátor

Tel.: 262 365 467
E-mail: dominika.kostkova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
PACS
Zlatokop
Personalistika
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím