CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ ZPŮSOB LÉČBY DIABETU 2. TYPU V IKEM

SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ ZPŮSOB LÉČBY DIABETU 2. TYPU V IKEM

Žádné inzulínové injekce několikrát  denně, žádné opakované měření hodnoty cukru v krvi z prstu, žádný  diabetes 2. typu - to by mohla být již brzy realita pro tisíce pacientů  v České republice. Institut klinické a experimentální medicíny se totiž  připravuje na testování nového, přelomového typu léčby nemocných  s cukrovkou. Pomocí endoskopicky - přes jícen a žaludek - zavedeného laseru  oslepí za pouhých 15 minut nervové buňky na začátku tenkého střeva (ve dvanáctníku)  a změní tak jeho fungování, což by mělo vést k výraznému zlepšení a u některých pacientů i k úplnému vymizení diabetu 2. typu. To vše bez  nutnosti jakéhokoli chirurgického zákroku, plné anestézie a dlouhého pobytu  v nemocnici.

Revoluce v léčbě diabetu 2. typu, tak se dá bez nadsázky nazvat novinka, kterou IKEM připravuje pro nemocné cukrovkou. První pacienti by zákrok mohli podstoupit v horizontu několika týdnů. „Jde o miniinvazivní metodu, kdy při částečné anestezii pacientovi  zavedeme přes ústa endoskopicky do dvanáctníku speciálně pro tuto léčbu  vyvinutý katetr s laserem DiaGone. Ten dokáže přesně zacílit na nervové buňky,  které se nacházejí ve stěně této počáteční části tenkého střeva, a oslepit je  bez poškození okolní tkáně. Tyto buňky totiž dokáží rozlišit, co a v jakém  množství dvanáctníkem prochází, a rozhodují pak i o tom, zda například  sacharidy uložit do zásob na horší časy nebo je rovnou spálit. Mají tedy přímo  vliv na to, jak s nimi tělo naloží. Tím, že 50-80 % těchto nervových buněk  laserem oslepíme, “zmateme“ lidské tělo a to pak zásadně změní nastavení  metabolismu a sníží hladinu cukru v krvi, což bude znamenat v důsledku  zlepšení diabetu 2. typu a u některých pacientů možná i jeho úplné vyléčení,“ popisuje gastroenterolog a vedoucí lékař tohoto projektu, MUDr. Marek Beneš. Zákrok by měl trvat přibližně 15 minut a je ambulantní. Normálně jíst budou moci pacienti už druhý den po zákroku.

Využití laseru DiaGone v praxi nahrazuje náročné bariatrické operace a dává naději téměř 800 000 pacientů, kteří cukrovkou 2. typu v Česku trpí. „Už  delší dobu naše i světové výzkumy ukazují, jak důležitou roli při léčbě diabetu  hraje počáteční část tenkého střeva - dvanáctník nebo-li duodenum. Do současnosti  byly obvyklou možností jak jeho funkci ovlivnit některé bariatrické operace,  což jsou ale mnohdy poměrně náročné operační zákroky vyžadující přemostění. Tím  lze docílit toho, aby jídlo, které sníme, dvanáctníkem vůbec neprocházelo. Tyto  operace však mohou být, zejména u těžce obézních pacientů také poměrně rizikové  a zatížené velkým výskytem komplikací. Navíc, řada takových pacientů ani nemůže  operaci v celkové narkóze podstoupit, a tak je jim chirurgická léčba  nedostupná. Nová metoda oslepení buněk dvanáctníku je elegantní a pacienta  zatěžuje zcela minimálně. Výsledky jsou ale okamžité. Podle pilotních studií se  daří cukrovku kompenzovat do několika týdnů a jako příjemný vedlejší efekt je  zde také mírné snížení hmotnosti, což boj s touto civilizační chorobou  dále ulehčuje. Navíc, s diabetem souvisí také mnoho přidružených onemocnění  jako vysoký krevní tlak, ateroskleróza nebo problémy s ledvinami - to vše by  se díky účinné léčbě diabetu mohlo také výrazně zlepšit,“ vysvětluje diabetolog a zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Diabetes 2. typu je celosvětový problém. Počty pacientů každoročně strmě vzrůstají. „Jen  za posledních 10 let se v Česku podle statistik zvýšil počet pacientů  s diabetem 2. typu o 100 000 na téměř 800 000, a to předpokládáme, že přibližně  další třetina lidí o své nemoci ani neví. Tento nelichotivý trend je čitelný i  v dalších zemích. Například ve Spojených státech trpí obezitou a diabetem  už i děti a situace tam začíná být alarmující. Právě s obezitou totiž úzce  souvisí vznik diabetu a dalších přidružených diagnóz, o kterých hovoříme jako o  metabolickém syndromu. Tato metoda, kteru vyvinuli vědci v Izraeli, by  v budoucnu mohla přinést globální řešení. IKEM získal šanci se do tohoto  projektu zapojit jako první evropská země, a to na základě předchozí zkušenosti  a vynikajících výsledků speciálního “rukávu“ EndoBarrier, který se zavádí také  endoskopicky na začátek tenkého střeva do dvanáctníku. EndoBarrier jsme od  začátku projektu, tedy od roku 2013, implantovali 160 pacientům. V našem  centru dosahujeme až 50% poklesu nadváhy a zlepšení kompenzace diabetu mellitu  2. typu až u 90 % pacientů, to znamená, že jim glykovaný hemoglobin klesl o 20  mmol/mol. Laserové řešení pomocí DiaGone má tu výhodu, že ho oproti EndoBarrier  není potřeba po 6-12 měsících odstanit, zákrok je trvalý a v případě  potřeby se dá snadno opakovat,“ říká přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Centrum diabetologie IKEM pečuje o tisíce pacientů s diagnózou diabetu 2. typu. Tento pilotní projekt léčby pomocí laserového oslepení buněk dvanáctníků chce ale nabídnout široké veřejnosti bez ohledu na trvalé bydliště. „Vzhledem k tomu, že se jedná o  pilotní projekt a zcela novou metodu, musí pacienti s diabetem 2. typu v této  fázi splňovat přísná kritéria, aby jim zákrok mohl být proveden. Jejich  antidiabetická léčba by neměla obsahovat inkretinovou léčbu gliptiny ani GLP-1 agonisty.  Dále by neměli být léčeni žádnou injekční léčbou - ani inzulínem, ani jinými  injekcemi. Neměli  by mít léky zvyšující  vylučování glukózy močí - tzv. glifloziny a v neposlední řadě je další podmínkou  určitý stupeň nadváhy či obezity - u mužů by měl být obvod pasu minimálně  104 cm, u žen pak 94 cm. Mělo by se zkrátka jednat o špatně kompenzované  diabetiky, tedy takové, kteří mají glykovaný hemoglobin vyšší než 58 mmol/mol. Zatím  v rámci pilotního projektu počítáme s přibližně 100 až 150 pacienty,  kteří budou mít tuto léčbu zcela zdarma. Vše financuje totiž Izraelská strana,  která DiaGone vyvinula a oslovila naše odborníky na základě našich vynikajících  výsledků z předchozích let a zkušeností s bariatrickou endoskopií,  především tedy s již zmíněnou metodou EndoBarrier. Do budoucna, pokud se nám  z této stále experimentální metody podaří vytvořit rutinní metodu, znamenalo  by to nejen šetrnější přístup pro velké množství nemocných, ale  i výrazné snížení nákladů na léčbu diabetiků.  Jeden zákrok by totiž nahradil neustálou potřebu léků, inzulínových per,  glukometrů atd.,“ doplňuje MUDr. Aleš Herman, Ph.D. ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Kritéria pro léčbu DiaGone:

 • pacienti s diabetem 2. typu;
 • dosavadní antidiabetická léčba nesmí obsahovat inkretinovou léčbu gliptiny ani GLP-1 agonisty;
 • pacient by neměl užívat injekční léčbu - ani inzulínem, ani jinými injekcemi;
 • pacient by neměl užívat léky zvyšující vylučování glukózy močí - tzv. glifloziny;
 • nadváha či obezita (u mužů by měl být obvod pasu minimálně 104 cm, u žen pak 94 cm);
 • diabetici, kteří mají glykovaný hemoglobin vyšší než 58 mmol/mol.

Vedoucí projektu DiaGone za IKEM:

MUDr. Marek Beneš

Kontakt:

diagone@ikem.cz

Žádné inzulínové injekce několikrát  denně, žádné opakované měření hodnoty cukru v krvi z prstu, žádný  diabetes 2. typu - to by mohla být již brzy realita pro tisíce pacientů  v České republice. Institut klinické a experimentální medicíny se totiž  připravuje na testování nového, přelomového typu léčby nemocných  s cukrovkou. Pomocí endoskopicky - přes jícen a žaludek - zavedeného laseru  oslepí za pouhých 15 minut nervové buňky na začátku tenkého střeva (ve dvanáctníku)  a změní tak jeho fungování, což by mělo vést k výraznému zlepšení a u některých pacientů i k úplnému vymizení diabetu 2. typu. To vše bez  nutnosti jakéhokoli chirurgického zákroku, plné anestézie a dlouhého pobytu  v nemocnici.

Revoluce v léčbě diabetu 2. typu, tak se dá bez nadsázky nazvat novinka, kterou IKEM připravuje pro nemocné cukrovkou. První pacienti by zákrok mohli podstoupit v horizontu několika týdnů. „Jde o miniinvazivní metodu, kdy při částečné anestezii pacientovi  zavedeme přes ústa endoskopicky do dvanáctníku speciálně pro tuto léčbu  vyvinutý katetr s laserem DiaGone. Ten dokáže přesně zacílit na nervové buňky,  které se nacházejí ve stěně této počáteční části tenkého střeva, a oslepit je  bez poškození okolní tkáně. Tyto buňky totiž dokáží rozlišit, co a v jakém  množství dvanáctníkem prochází, a rozhodují pak i o tom, zda například  sacharidy uložit do zásob na horší časy nebo je rovnou spálit. Mají tedy přímo  vliv na to, jak s nimi tělo naloží. Tím, že 50-80 % těchto nervových buněk  laserem oslepíme, “zmateme“ lidské tělo a to pak zásadně změní nastavení  metabolismu a sníží hladinu cukru v krvi, což bude znamenat v důsledku  zlepšení diabetu 2. typu a u některých pacientů možná i jeho úplné vyléčení,“ popisuje gastroenterolog a vedoucí lékař tohoto projektu, MUDr. Marek Beneš. Zákrok by měl trvat přibližně 15 minut a je ambulantní. Normálně jíst budou moci pacienti už druhý den po zákroku.

Využití laseru DiaGone v praxi nahrazuje náročné bariatrické operace a dává naději téměř 800 000 pacientů, kteří cukrovkou 2. typu v Česku trpí. „Už  delší dobu naše i světové výzkumy ukazují, jak důležitou roli při léčbě diabetu  hraje počáteční část tenkého střeva - dvanáctník nebo-li duodenum. Do současnosti  byly obvyklou možností jak jeho funkci ovlivnit některé bariatrické operace,  což jsou ale mnohdy poměrně náročné operační zákroky vyžadující přemostění. Tím  lze docílit toho, aby jídlo, které sníme, dvanáctníkem vůbec neprocházelo. Tyto  operace však mohou být, zejména u těžce obézních pacientů také poměrně rizikové  a zatížené velkým výskytem komplikací. Navíc, řada takových pacientů ani nemůže  operaci v celkové narkóze podstoupit, a tak je jim chirurgická léčba  nedostupná. Nová metoda oslepení buněk dvanáctníku je elegantní a pacienta  zatěžuje zcela minimálně. Výsledky jsou ale okamžité. Podle pilotních studií se  daří cukrovku kompenzovat do několika týdnů a jako příjemný vedlejší efekt je  zde také mírné snížení hmotnosti, což boj s touto civilizační chorobou  dále ulehčuje. Navíc, s diabetem souvisí také mnoho přidružených onemocnění  jako vysoký krevní tlak, ateroskleróza nebo problémy s ledvinami - to vše by  se díky účinné léčbě diabetu mohlo také výrazně zlepšit,“ vysvětluje diabetolog a zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Diabetes 2. typu je celosvětový problém. Počty pacientů každoročně strmě vzrůstají. „Jen  za posledních 10 let se v Česku podle statistik zvýšil počet pacientů  s diabetem 2. typu o 100 000 na téměř 800 000, a to předpokládáme, že přibližně  další třetina lidí o své nemoci ani neví. Tento nelichotivý trend je čitelný i  v dalších zemích. Například ve Spojených státech trpí obezitou a diabetem  už i děti a situace tam začíná být alarmující. Právě s obezitou totiž úzce  souvisí vznik diabetu a dalších přidružených diagnóz, o kterých hovoříme jako o  metabolickém syndromu. Tato metoda, kteru vyvinuli vědci v Izraeli, by  v budoucnu mohla přinést globální řešení. IKEM získal šanci se do tohoto  projektu zapojit jako první evropská země, a to na základě předchozí zkušenosti  a vynikajících výsledků speciálního “rukávu“ EndoBarrier, který se zavádí také  endoskopicky na začátek tenkého střeva do dvanáctníku. EndoBarrier jsme od  začátku projektu, tedy od roku 2013, implantovali 160 pacientům. V našem  centru dosahujeme až 50% poklesu nadváhy a zlepšení kompenzace diabetu mellitu  2. typu až u 90 % pacientů, to znamená, že jim glykovaný hemoglobin klesl o 20  mmol/mol. Laserové řešení pomocí DiaGone má tu výhodu, že ho oproti EndoBarrier  není potřeba po 6-12 měsících odstanit, zákrok je trvalý a v případě  potřeby se dá snadno opakovat,“ říká přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Centrum diabetologie IKEM pečuje o tisíce pacientů s diagnózou diabetu 2. typu. Tento pilotní projekt léčby pomocí laserového oslepení buněk dvanáctníků chce ale nabídnout široké veřejnosti bez ohledu na trvalé bydliště. „Vzhledem k tomu, že se jedná o  pilotní projekt a zcela novou metodu, musí pacienti s diabetem 2. typu v této  fázi splňovat přísná kritéria, aby jim zákrok mohl být proveden. Jejich  antidiabetická léčba by neměla obsahovat inkretinovou léčbu gliptiny ani GLP-1 agonisty.  Dále by neměli být léčeni žádnou injekční léčbou - ani inzulínem, ani jinými  injekcemi. Neměli  by mít léky zvyšující  vylučování glukózy močí - tzv. glifloziny a v neposlední řadě je další podmínkou  určitý stupeň nadváhy či obezity - u mužů by měl být obvod pasu minimálně  104 cm, u žen pak 94 cm. Mělo by se zkrátka jednat o špatně kompenzované  diabetiky, tedy takové, kteří mají glykovaný hemoglobin vyšší než 58 mmol/mol. Zatím  v rámci pilotního projektu počítáme s přibližně 100 až 150 pacienty,  kteří budou mít tuto léčbu zcela zdarma. Vše financuje totiž Izraelská strana,  která DiaGone vyvinula a oslovila naše odborníky na základě našich vynikajících  výsledků z předchozích let a zkušeností s bariatrickou endoskopií,  především tedy s již zmíněnou metodou EndoBarrier. Do budoucna, pokud se nám  z této stále experimentální metody podaří vytvořit rutinní metodu, znamenalo  by to nejen šetrnější přístup pro velké množství nemocných, ale  i výrazné snížení nákladů na léčbu diabetiků.  Jeden zákrok by totiž nahradil neustálou potřebu léků, inzulínových per,  glukometrů atd.,“ doplňuje MUDr. Aleš Herman, Ph.D. ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Kritéria pro léčbu DiaGone:

 • pacienti s diabetem 2. typu;
 • dosavadní antidiabetická léčba nesmí obsahovat inkretinovou léčbu gliptiny ani GLP-1 agonisty;
 • pacient by neměl užívat injekční léčbu - ani inzulínem, ani jinými injekcemi;
 • pacient by neměl užívat léky zvyšující vylučování glukózy močí - tzv. glifloziny;
 • nadváha či obezita (u mužů by měl být obvod pasu minimálně 104 cm, u žen pak 94 cm);
 • diabetici, kteří mají glykovaný hemoglobin vyšší než 58 mmol/mol.

Vedoucí projektu DiaGone za IKEM:

MUDr. Marek Beneš

Kontakt:

diagone@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít