CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ODCHODU PROF. JANA PIRKA Z POZICE PŘEDNOSTY KARDIOCENTRA IKEM

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ODCHODU PROF. JANA PIRKA Z POZICE PŘEDNOSTY KARDIOCENTRA IKEM

Vzhledem k opakujícím se dotazům k odchodu pana profesora Pirka z pozice přednosty Kardiocentra IKEM si dovolujeme zaslat společné prohlášení prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., odcházejícího přednosty Kardiocentra IKEM a Ing. Michala Stiborka, MBA, ředitele IKEM:

  • Prof. Jan Pirk v IKEM nekončí, stále se bude věnovat operativě, výuce studentů a svým dalším medicínským povinnostem;
  • odchod pana profesora Pirka z pouze manažerské funkce s ním byl probírán již za minulého vedení IKEM, tzn. několik let zpětně, současný ředitel IKEM s prof. Pirkem o tomto záměru jednal už od minulého roku s tím, že se tak stane po jeho 73. narozeninách, kdy je očekáváno zahájení výstavby nových pavilonů IKEM (základní kámen stavby bude položen 12. 5. 2021);
  • pan profesor je odvolán z funkce, tak jak sám chtěl. Stane se tak k 30. 6. 2021.

„Odchod z pozice přednosty Kardiocentra IKEM je pro mě vysoce osobní záležitostí, přesto chápu důvody vedení, které k tomu vedly. Celou věc považuji za uzavřenou, s panem ředitelem jsme se dohodli na mém dalším působení v IKEM, pro který budu pracovat stejně jako doposud. Nadále se budu věnovat našim pacientům, operovat a vyučovat mladé kolegy, proto se nemocní nemusí bát, že z IKEM odcházím úplně. Široké veřejnosti děkuji za slova a gesta podpory, ale byl bych osobně rád, abychom celou tuto věc již uzavřeli a já se mohl věnovat své největší lásce – kardiochirurgii,“ říká prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM.

„Pana profesora si po jeho medicínské i lidské stránce nesmírně vážím. Je to člověk, který se zasloužil o nebývalý rozvoj české i československé kardiochirurgie a díky svým znalostem a dovednostem ovlivnil celé generace mladých lékařů napříč celou republikou. Jeho přínos IKEM je nezpochybnitelný a zaslouží si především úctu. Proto mě velmi mrzí, že v odchodu tak významného člověka pouze z manažerské pozice, nikoliv z institutu jako takového, někteří hledají zcela jiné důvody, než tomu ve skutečnosti je. Důvodem je plánovaná, dlouholetá a náročná výstavba nových pavilonů G1, G2, do kterých budou dedikovány zejména rozrůstající se programy kardiologické. Je proto logické, že novou výstavbu z pohledu nového přednosty Kardiocentra by měl řídit právě kardiolog. Výstavba začne 12. 5. 2021 položením základního kamene,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

V Praze, dne 10. 5. 2021

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.                                                               Ing. Michal Stiborek, MBA
přednosta, Kardiocentra IKEM                                                        ředitel, IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít