CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • PROF. JAN PIRK PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ KONČÍ NA POZICI PŘEDNOSTY KARDIOCENTRA IKEM, NAHRADÍ HO JEHO DOSAVADNÍ ZÁSTUPCE PROF. JOSEF KAUTZNER

PROF. JAN PIRK PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ KONČÍ NA POZICI PŘEDNOSTY KARDIOCENTRA IKEM, NAHRADÍ HO JEHO DOSAVADNÍ ZÁSTUPCE PROF. JOSEF KAUTZNER

K 30. 6. 2021 po vzájemné dohodě končí ve funkci přednosty Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Vedení IKEM si velmi váží jeho celoživotního působení v institutu, jeho odborné erudice a znalostí i přínosu celému IKEM. Prof. Pirk nadále zůstává nepostradatelným členem Kolegia ředitele, aktivním kardiochirurgem a vedoucím mnoha výjimečných programů, ale  v souvislosti s plánovanou výstavbou strategické vládní investice – nových pavilonů G1, G2 a vzhledem k jeho plné vytíženosti operačními výkony, výukou studentů i stále se rozrůstajícími „mimoikemovými“ aktivitami nadešel čas, kdy je potřeba jmenovat jeho nástupce do čela Kardiocentra IKEM. Od 1. 7. 2021 se jím tak stane jeho dosavadní zástupce a také přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

„Je mi ctí, že mezi zaměstnanci IKEM je člověk, který svůj profesní život zasvětil celému institutu, nejen pacientům či kolegům - mladým lékařům, ale i nebývalému rozvoji pracoviště, prezentaci institutu navenek a celkové pomoci ve všech odvětvích, kterým se IKEM věnuje. Velmi si vážím jeho způsobu vedení pracoviště, které se po právu stalo uznávaným doma i v zahraničí, jeho erudice a znalostí, které si zaslouží především úctu. O to víc jsem rád, že nadále zůstává v IKEM, a to nejen jako nepostradatelný člen Kolegia ředitele, ale především jako emeritní přednosta, který ze své pozice bude nadále pomáhat svým nástupcům vést Kliniku kardiovaskulární chirurgie i Kardiocentrum IKEM tak, aby dosahovaly takových výsledků, jaké mu už nyní a po právu připisuje sama historie,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

Prof. Kautzner působí v IKEM téměř 25 let, z toho 20 let vede Kliniku kardiologie jako její přednosta. Je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983). Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM a o čtyři roky později se stal jejím přednostou. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Dále je řádným členem americké Heart Rhythm Society a čestným členem několika evropských národních asociací srdečního rytmu. Byl prezidentem mezinárodního kongresu Europace 2005, který se konal v Praze, a od roku 1998 je hlavním organizátorem mezinárodních workshopů o katetrizačních ablacích s živými přenosy. Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou katetrizační ablace srdečních arytmií, srdeční resynchronizační léčba a zobrazovací metody v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a vzdělávacích publikací.

 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít