CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Chronic n-3 fatty acid intake enhances insulin response to oral glucose and elevates GLP-1 in high-fat diet-fed obese mice
Autoři Pavlisova Jana, Horakova Olga, Kalendova Veronika, Buresova Jana, Bardova Kristina, Holendova Blanka, Plecita-Hlavata Lydie, Vacková Šárka, Windrichova Jindra, Topolcan Ondrej, Kopecky Jan, Rossmeisl Martin
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Food & Function ročník: 11, číslo: 11, strany: 9764-9775
IF 4.171
Titul Chronická tromboembolická plicní hypertenze
Autoři Reichenbach Adrian
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chronotype assessment via a large scale socio-demographic survey favours yearlong Standard time over Daylight Saving Time in central Europe
Autoři Sládek M., Kudrnáčová Röschová M., Adámková Věra, Hamplová D., Sumová A.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Scientific reports ročník: 10, číslo: 1, strany: nestránkováno
Titul Čím mohou doporučení mást
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Closing words
Autoři Martínek Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Co by měla sestra vědět o ischemické chorobě dolních končetin
Autoři Čermáková Helena
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Co je nového v srdečním selhání
Autoři Melenovský Vojtěch
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Colorectal adenomas-genetics and searching for new molecular screening biomarkers
Autoři Siskova A., Cervena K., Král Jan, Hucl Tomáš, Vodicka P., Vymetalkova V.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj International journal of molecular sciences ročník: 21, číslo: 9, strany: nestránkováno
Titul Combined treatment with epoxyeicosatrienoic acid analog and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid antagonist provides substantial hypotensive effect in spontaneously hypertensive rats
Autoři Gawrys Olga, Husková Zuzana, Baranowska Iwona, Walkowska Agnieszka, Sadowski Janusz, Kikerlová Soňa, Vaňourková Zdeňka, Honetschlägerová Zuzana, Škaroupková Petra, Červenka Luděk, Falck John R, Imig John D, Kompanowska-Jezierska Elzbieta
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of hypertension ročník: 38, číslo: 9, strany: 1802-1810
IF 4.171
Titul Comparison of different strategies for pancreas decellularization
Autoři Hladíková Zuzana, Berková Zuzana, Leontovyč Ivan, Vojtíšková Alžběta, Girman Peter, Saudek František
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Comparison of Different Thawing Protocols in Human Cryopreserved Venous Grafts
Autoři Špaček M., Měřička P., Janoušek Libor, Dalecká M., Benda A., Krs O., Slížová D., Špunda R., Hrubý J., Matia I., Honegrová B., Lindner J.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Annals of Vascular Surgery ročník: 64, číslo: April, strany: 347-354
Titul Comparison of the Impact of Autologous Cell Therapy and Conservative Treatment on Chronic Limb-Threatening Ischemia in Patients with Diabetic Foot: A Randomized Controlled Trial
Autoři Dubský Michal, Bém Robert, Němcová Andrea, Husáková Jitka, Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Sutoris Karol
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes ročník: 69, číslo: Supplement 1, strany: abstr. no. 219-OR
IF 7.72
Titul Comparison of the Impact of Autologous Cell Therapy and Conservative Treatment on Chronic Limb-Threatening lschemia in Patients with Diabetic Foot: A Randomized Controlled Trial
Autoři Dubský Michal, Bém Robert, Němcová Andrea, Husáková Jitka, Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Sutoris Karol
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes ročník: 69, číslo: Suplement 1, strany: nestránkováno
IF 7.72
Titul Comparison of the impact of autologous cell therapy and conservative treatment on tissue oxygen supply and course of the diabetic foot in patients with chronic limb-threatening ischemia. A randomized controlled trial. Poster P72
Autoři Dubský Michal, Bém Robert, Husáková Jitka, Němcová Andrea, Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Wosková Veronika
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Comparison of unithiol (DMPS) treatment effect in two patients with severe cobalt intoxication
Autoři Pelclova Daniela, Kubánek Miloš, Dorazilová Zora, Lach Karel, Hach Jan, Melenovský Vojtěch, Obertova Nikola
Typ ABSTRAKT
Zdroj Clinical toxicology ročník: 58, číslo: 6, strany: 581-582
Titul Comparison of variant detection rate in 100 candidate genes between two representative cohorts of Czech living patients versus victims of sudden cardiac death with clinical. or post mortem diagnosis of dilated-, arrhythmogenic- and hypertrophic cardiomyop
Autoři Krebsová Alice, Votypka P, Peldova P, Ruecklova K, Zoubkova V, Pohlova-Kucerova S, Pilin A, Kulvajtova M, Kubánek Miloš, Bilek M, Tavacova T, Petrkova J, Dobias M, Tomasek P, Macek M., Sr, Janousek J., Jr, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of human genetics ročník: 28, číslo: Suppl. 1, strany: 265-266, abstr. no. P05.32.B
IF 3.657
Titul Comparison of variant detection rate in genes between two cohorts of Czech living patients versus victims of sudden cardiac death with clinical / post mortem diagnosis of non-ischemic cardiomyopathy
Autoři Borišincová Eva, Votypka P, Rucklova K, Pilin A, Kulvajtova M, Kucerova S. Pohlova, Tavacova T, Kubánek Miloš, Petrkova J, Dobias M, Tomasek P, Macek M., Jr, Janousek J, Krebsová Alice, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj European heart journal ročník: 41, číslo: Suplement 2, strany: 338-338
IF 22.673
Titul Complete recovery of fulminant cytotoxic CD8 T cell-mediated myocarditis after ecmella unloading and immunossuppression - (id 1453)
Autoři Melenovský Vojtěch, Jurčová Ivana, Roček Jan, Bracamonte-Baran W, Želízko Michael, Netuka Ivan, Malušková Jana, Kautzner Josef, Čiháková D, Malý Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti : sborník abstrakt [online]
Titul Complete recovery of fulminant cytotoxic CD8 T-cell-mediated myocarditis after ECMELLA unloading and immunosuppression
Autoři Jurčová Ivana, Roček Jan, Bracamonte-Baran William, Želízko Michael, Netuka Ivan, Malušková Jana, Kautzner Josef, Cihakova Daniela, Melenovský Vojtěch, Malý Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj ESC heart failure [online] ročník: 2020, číslo: June, strany: nestránkováno
Titul Complex approach towards patients with hypertrophic cardiomyopathy and indications to genetic testing
Autoři Bonaventura Jiri, Krebsová Alice, Zoubkova Veronika, Votypka Pavel, Peldova Petra, Petrkova Jana, Kautzner Josef, Macek Milan, Jr, Veselka Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 62, číslo: 3, strany: 272-278
Titul Compliance k léčbě metforminem u běžné populace diabetiků 2. typu: průřezová studie pacientů z diabetologického centra vs.běžné diabetologické ambulance
Autoři Laňková Ivana, Prokopová Iva, Franková Štěpánka, Doležalová Barbora, Kasperová Barbora Judita, Čajka Tomáš, Hričko Jan, Vlasáková Zuzana, Pelikánová Terezie, Mráz Miloš, Haluzík Martin
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa ročník: 23, číslo: suppl. 1, strany: 16-17
Titul COMPLIANCE WITH METFORMIN TREATMENT IN SUBJECTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A SINGLE DIABETES CENTRE CROSS-SECTIONAL STUDY
Autoři Mráz Miloš, Prokopová Iva, Laňková Ivana, Cajka T, Hricko J, Hrádková Viktorie, Vlasáková Zuzana, Pelikánová Terezie, Haluzík Martin
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes technology and therapeutics ročník: 22, číslo: Suplement 1, abstract ID 691, strany: A245-A246
Titul Concomitant cardiac procedures during implantation of long-term continuous-flow LVADs: a European registry for patients with mechanical circulatory support (EUROMACS) analysis
Autoři Loforte A, Gliozzi G, Potapov E, Mariani C, Schoenrath F, Netuka Ivan, Pya Y, Gummert J, Meyns B, Pacini D, De By T
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of heart and lung transplantation ročník: 39, číslo: 4 / Supplement S, strany: S122-S123
Titul Confocal laser endomicroscopy vs biopsies in the assessment of persistent or recurrent intestinal metaplasia/neoplasia after endoscopic treatment of Barrett's esophagus related neoplasia
Autoři Krajčíová Jana, Kollár Marek, Malušková Jana, Janicko M., Vacková Zuzana, Špičák Julius, Martínek Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of gastrointestinal and liver diseases ročník: 29, číslo: 3, strany: 305-312
IF 2.351
Titul Connexin 37 gene polymorphism and atherosclerosis in diabetes
Autoři Piťha Jan, Marková Irena, Piťhová P, Dlouhá Dana, Pelikánová Terezie, Neškudla Tomáš, Kvapil M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v angiologii ročník: 7, číslo: 1, strany: 30-31
Titul Contained rupture of an infected abdominal aneurysm eroding into the L4 vertebra in a patient after aorto-femoral reconstruction
Autoři Novotný Róbert, Janoušek Libor, Chlupáč Jaroslav, Sutoris Karol, Kudla Michal, Froněk Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et vasa ročník: 62, číslo: 3, strany: 315-318
Titul Continuing the success of journal of endocrinology and journal of molecular endocrinology
Autoři Andrikopoulos S., Farquharson C., Haluzík Martin
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of endocrinology ročník: 244, číslo: 1, strany: E1-E2
IF 4.041
Titul Contrast-enthanced ultrasound in focal liver lesions
Autoři Taimr Pavel
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Titul Copy Number of the Mitochondrial DNA of Leucocytes as an Aging Marker and Risk Factors for the Development of Age-Related Diseases in Humans
Autoři Maximov V. N, Malyutina S. K, Orlov P. S, Ivanoschuk D. E, Mikhailova S. V, Shapkina M. Yu, Hubáček Jaroslav, Holmes M, Bobak M, Voevoda M. I
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Advances in Gerontology ročník: 10, číslo: 1, strany: 1-8
Titul Covid-19 a hepatogastroenterologie
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 74, číslo: 5, strany: 415-423
Titul Critical analysis of non-thermal plasma-driven modulation of immune cells from clinical perspective
Autoři Smolkova Barbora, Frtus Adam, Uzhytchak Mariia, Lunova Mariia, Kubinova Sarka, Dejneka Alexandr, Lunov Oleg
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj International journal of molecular sciences ročník: 21, číslo: 17, strany: nestránkováno
IF 4.556
Titul Crossing borders to facilitate live donor kidney transplantation: the Czech-Austrian kidney paired donation program - a retrospective study
Autoři Viklický Ondřej, Krivanec Sebastian, Vavřinová Hana, Berlakovich Gabriela, Marada Tomáš, Slatinská Janka, Neradová Tereza, Zámečníková Renata, Salat Andreas, Hofmann Michael, Fischer Gottfried, Slavčev Antonij, Chromy Pavel, Oberbauer Rainer, Pantoflíček Tomáš, Wenda Sabine, Lehner Elisabeth, Fae Ingrid, Ferrari Paolo, Froněk Jiří, Boehmig Georg A
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Transplant international ročník: 33, číslo: 10, strany: 1199-1210
IF 3.177
Titul Ctrp3, a new anti-inflammatory and cardioprotective adipokine in patients with cardiovascular diseases and type 2 diabetes
Autoři Kratochvílová Helena, Kasperová Barbora Judita, Lacinová Zdeňka, Laňková Ivana, Trnovská Jaroslava, Netuka Ivan, Ivák Peter, Mahrík Jakub, Hlaváček Daniel, Mráz Miloš, Haluzík Martin
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia ročník: 63, číslo: SUPPL 1 / Supplement 1, strany: S255-S255
IF 7.518
Titul CTRP3, a Novel Adipokine with Anti-inflammatory and Cardioprotective Properties, in Patients with Cardiovascular Diseases and Type 2 Diabetes Mellitus
Autoři Kratochvílová Helena, Kasperová Barbora Judita, Lacinová Zdeňka, Laňková Ivana, Trnovská Jaroslava, Netuka Ivan, Ivák Peter, Mahrík Jakub, Hlaváček Daniel, Mráz Miloš, Haluzík Martin
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes ročník: 69, číslo: Supplement 1, strany: abstr. no. 91-OR
IF 7.72
Titul CTRP3, nový adipokin s protizánětivými a kardioprotektivními vlastnostmi u pacientů s kardiovaskulárním postižením a diabetes mellitus 2. typu
Autoři Kratochvílová Helena, Kasperová Barbora Judita, Lacinová Zdeňka, Laňková Ivana, Pavlovičová Renáta, Čechová Miloslava, Trnovská Jaroslava, Netuka Ivan, Ivák Peter, Mahrík Jakub, Hlaváček Daniel, Mráz Miloš, Haluzík Martin
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa ročník: 23, číslo: suppl. 1, strany: 15-16
Titul Danon disease is an underdiagnosed cause of advanced heart failure in young female patients: a LAMP2 flow cytometric study
Autoři Gurka Jiří, Piherova Lenka, Majer Filip, Chaloupka Anna, Zakova Daniela, Pelak Ondrej, Krebsová Alice, Peichl Petr, Krejci Jan, Freiberger Tomas, Melenovský Vojtěch, Kautzner Josef, Kalina Tomas, Sikora Jakub, Kubánek Miloš
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj ESC heart failure [online] ročník: 7, číslo: 5, strany: 2534-2543
IF 3.902
Titul Dárcovství orgánů po nevratné zástavě oběhu: Jak na to?
Autoři Schmidt M, Pokorná Eva, Duška F
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína ročník: 31, číslo: 3, strany: 114-118
Titul Data for 3D left atrial printing acquired using open source and free software, with the aim to determine the proper size of left atrial appendage occlured
Autoři Hecko J, Jiravsky O, Chovancik J, Hudec M, Šramko Marek, Sknouril L
Typ ABSTRAKT
Zdroj European heart journal ročník: 41, číslo: Suplement 2, strany: 665-665
IF 22.673
Titul De novo formované protilátky proti HLA antigenům II. třídy jsou asociovány s vývojem chronické rejekce po transplantaci jater. Poster
Autoři Slavčev Antonij, Kovandová Barbora, Honsová Eva, Erhartová Denisa, Trunečka Pavel
Typ ABSTRAKT
Zdroj Alergie ročník: 22, číslo: Suppl. 2, strany: 98
Titul De novo HLA Class II antibodies are associated with the development of chronic but not acute antibody-mediated rejection after liver transplantation - a retrospective study
Autoři Kovandová Barbora, Slavčev Antonij, Honsová Eva, Erhartová Denisa, Skibová Jelena, Viklický Ondřej, Trunečka Pavel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Transplant international ročník: 33, číslo: 12, strany: 1799-1806
IF 3.177
Titul De novo HLA class ii antibodies are associated with the development of chronic, but not acute antibody-mediated rejection after liver transplantation
Autoři Slavčev Antonij, Kovandová Barbora, Honsová Eva, Erhartová Denisa, Trunečka Pavel
Typ ABSTRAKT
Zdroj HLA ročník: 95, číslo: 4, strany: 278-279
Titul Dědičné arytmické syndromy v dětském věku
Autoři Tovačová T, Janoušek J, Krebsová Alice
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česko-slovenská pediatrie ročník: 75, číslo: 1, strany: 27-33
Titul Deleterious Effects of Hyperactivity of the Renin-Angiotensin System and Hypertension on the Course of Chemotherapy-Induced Heart Failure after Doxorubicin Administration: A Study in Ren-2 Transgenic Rat
Autoři Kala Petr, Bartušková Hana, Piťha Jan, Vaňourková Zdeňka, Kikerlová Soňa, Jíchová Šárka, Melenovský Vojtěch, Hošková Lenka, Veselka Josef, Kompanowska-Jezierska Elzbieta, Sadowski Janusz, Gawrys Olga, Maxová Hana, Červenka Luděk
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj International journal of molecular sciences ročník: 21, číslo: 24, strany: art. no. 9337
IF 4.556
Titul Demonstrace Fibroscanu
Autoři Fraňková Soňa
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Desminopathy: Novel Desmin Variants, a New Cardiac Phenotype, and Further Evidence for Secondary Mitochondrial Dysfunction
Autoři Kubánek Miloš, Schimerová Tereza, Piherová Lenka, Brodehl Andreas, Krebsová Alice, Ratnavadivel Sandra, Stanasiuk Caroline, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Paleček Tomáš, Houštěk Josef, Drahota Zdeněk, Nůsková Hana, Mikešová Jana, Zámečník Josef, Macek Milan Jr, Ridzoň Petr, Malušková Jana, Stránecký Viktor, Melenovský Vojtěch, Milting Hendrik, Kmoch Stanislav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of clinical medicine ročník: 9, číslo: 4, strany: art. no. 937
Titul Determinants of Right ventricular function worsening in advanced HFrEF: Longitudinal echocardiography and invasive hemodynamics study
Autoři Melenovský Vojtěch, Reichenbach Adrian, Al-Hiti Hikmet, Želízko Michael, Havlenová Tereza, Kotrč Martin, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of heart and lung transplantation ročník: 39, číslo: 4 / Supplement S, strany: S169-S170
Titul Development and validation of the first consensus gene-expression signature of operational tolerance in kidney transplantation, incorporating adjustment for immunosuppressive drug therapy
Autoři Christakoudi S., Runglall M., Mobillo P., Rebollo-Mesa I., Tsui T.-L., Nova-Lamperti E., Taube C., Norris S., Kamra Y., Hilton R., Augustine T., Bhandari S., Baker R., Berglund D., Carr S., Game D., Griffin S., Kalra P.A., Lewis R., Mark P.B., Marks S.D., MacPhee I., McKane W., Mohaupt M.G., Paz-Artal E., Kon S.P., Serón D., Sinha M.D., Tucker B., Viklický Ondřej
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj EBioMedicine [online] ročník: 58, číslo: August, strany: nestránkováno
IF 5.736
Titul Developmental language disorder: Wake and sleep epileptiform discharges and co-morbid neurodevelopmental disorders
Autoři Dlouha O., Prihodova I., Skibová Jelena, Nevsimalova S.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Brain Sciences ročník: 10, číslo: 12, strany: 1-11
IF 3.332
Titul Developments in the Histopathological Classification of ANCA-Associated Glomerulonephritis
Autoři van Daalen Emma E, Trejo Maria A. C. Wester, Goceroglu Arda, Ferrario Franco, Joh Kensuke, Noel Laure-Helene, Ogawa Yayoi, Wilhelmus Suzanne, Ball Miriam J, Honsová Eva, Hruskova Zdenka, Kain Renate, Kimura Tomoyoshi, Kollár Marek, Kronbichler Andreas, Lindhard Kristine, Puechal Xavier, Salvatore Steven, Szpirt Wladimir, Takizawa Hideki, Tesar Vladimir, Berden Annelies E, Dekkers Olaf M, Hagen E. Christiaan, Oosting Jan, Rahmattulla Chinar, Wolterbeek Ron, Bos Willem Jan, Bruijn Jan A, Bajema Ingeborg M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Clinical journal of the American Society of Nephrology ročník: 15, číslo: 8, strany: 1103-1111
IF 6.628
Titul Diabetes mellitus - oční komplikace 20. mezioborové sympozium
Autoři Sosna Tomáš, Manethová Kateřina, Haase Marek, Novotná Tereza
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 18, číslo: 2, strany: 26-32

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít