CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Základní statistické metody v transplantační medicíně
Autoři Lánská Věra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy dědičnosti, obezity a dyslipidemie
Autoři Hubáček Jaroslav
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Pacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancí
Titul Základy genetické determinace civilizačních onemocnění
Autoři Hubáček Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Postgraduální medicína ročník: 20, číslo: příl. 1, strany: 6-10
Titul Základy preventivního obouvání diabetiků včetně alternativ
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zamrazený a rozmrazený
Autoři Jabor Antonín
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Fons: informační bulletin ročník: 28, číslo: 2, strany: 1
Titul Zánět a ateroskleróza
Autoři Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 64, číslo: 12, strany: 1142-1146
Titul Zánětlivé nitrobřišní komplikace po orgánových transplantacích
Autoři Froněk Jiří, Marada Tomáš, Kočík Matěj
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Peritonitis
Titul Zemřelý dárce orgánů
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zevní fixatéry v podatrické chirurgii
Autoři Sutoris Karol
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zhojení chronického defektu paty u transplantovaného pacienta pomocí metod moderní terapie. Poster
Autoři Hazdrová Jitka, Bém Robert, Fejfarová Vladimíra, Němcová Andrea, Wosková Veronika, Jirkovská Alexandra, Sutoris Karol, Thieme Filip, Dubský Michal
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 16, číslo: Supl. 1, strany: 30-31, abstr. č. P1
Titul Zkušenosti IKEM s prevencí a léčbou TMA po transplantaci ledviny
Autoři Viklický Ondřej
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkušenosti s léčbou pana Michala Viewegha
Autoři Sedláček Kamil
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Interní medicína pro praxi ročník: 20, číslo: 5, strany: 223
Titul Změna délky telomer u žen přecházejících do menopauzy, vliv genu pro konexin 37, 10letá prospektivní studie. Poster
Autoři Piťha Jan, Dlouhá Dana, Marek Tomáš, Hubáček Jaroslav, Auzký Ondřej, Králová Lesná Ivana, Lejsková Zuzana, Nováková Š, Stávek Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství [online] ročník: 64, číslo: 12, Suppl. 2, strany: 2S21, abstr. č. 38US
Titul Změna prostředí a úmrtnost u familiární hypercholesterolemie
Autoři Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana, Kubátová Hana, Kastelein JP
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství [online] ročník: 64, číslo: Supplement 1, strany: 1S20, abstr. č. 37US
Titul Změna prostředí a úmrtnost u familiární hypercholesterolemie
Autoři Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana, Kubátová Hana, Kastelen JP
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atheroreview ročník: 3, číslo: 1, strany: 78, č. abstr. 37US
Titul Změny frakční anizotropie bílé hmoty mozkové u nemocných po první epizodě schizofrenie
Autoři Slezák Ondřej, Žižka Jan, Škoch Antonín, Bayer David, Španiel Filip, Tintěra Jaroslav, Jandura Jiří, Eliáš Pavel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká radiologie ročník: 72, číslo: 4, strany: 268-273
Titul Změny psychického stavu v průběhu a po šesti měsících skupinové edukace - rok 2016 a 2017
Autoři Hrachovinová Tamara, Jirkovská Alexandra, Adamíková Alena, Čechová Kateřina, Hradec Jiří, Říhánková Renata, Havlová Vladimíra, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa ročník: 21, číslo: Suppl. 1, strany: 21-22
Titul Změny v lipidových parametrech na počátku dietně-fyzické intervence osob s nadváhou nebo obezitou. Poster
Autoři Suchánek Pavel, Králová Lesná Ivana, Dlouhá Dana, Mrázková Jolana, Houdková Romana, Lánská Věra, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství [online] ročník: 64, číslo: 12, Suppl. 2, strany: 2S26, abstr. č. 47PS
Titul Zobrazení periferních nervů pomocí difuzního tenzoru a MR traktografie
Autoři Humhej I, Ibrahim Ibrahim, Sameš M, Tintěra Jaroslav, Hořínek D, Čižmář I
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie ročník: 81/114, číslo: 4, strany: 420-426
IF .508
Titul Zpráva z kongresu EASD 2018 v Berlíně
Autoři Haluzík Martin
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Česká diabetologie ročník: 1, číslo: 4, strany: 42-45

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít