CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Akutní stavy na interním oddělení
Autoři Piťha Jan, Lejsková Magdalena, Rakušan Dan, Alušík Štefan
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Titul Akutní tepenné uzávěry
Autoři Roztočil Karel, Janoušek Libor
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Altered brain connectivity and its changes after physiotherapy in people with multiple sclerosis. Poster
Autoři Prochazkova M., Tintěra Jaroslav, Spanhelova S., Prokopiusova T., Angelova G., Rydlo Jan, Rasova K.
Typ ABSTRAKT
Zdroj Multiple sclerosis journal ročník: 23, číslo: Supplement 3, strany: 973, no. abstr. EP1847
IF 4.84
Titul Altered cardiac expression of genes involved in iron metabolism is driven by an iron-independent process in heart failure
Autoři Petrak J, Krijt M, Vyoral D, Behounek M, Melenovský Vojtěch
Typ ABSTRAKT
Zdroj Molecular biology of the cell ročník: 28, číslo: December 15, strany: P3553
IF 3.512
Titul Amino-functionalized nanoparticles as a platform for mTOR activity modulation in hepatocellular carcinoma Huh7 cell line
Autoři Lunova Mariia, Zablotskii V., Prokhorov A., Jirsa Milan, Hof M., Olzynska A., Jurkiewicz P., Kubinova S., Lunov O., Dejneka A.
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of hepatology ročník: 66, číslo: 1, Supplement S, strany: S645-S646, no. abstr. SAT-427
IF 12.486
Titul An alternatively activated macrophage marker CD163 in severely obese patients: the influence of very low-calorie diet and bariatric surgery
Autoři Cinkajzlova A., Lacinova Z., Klouckova J., Kavalkova P., Trachta P., Kosak M., Kratky J., Kasalicky M., Dolezalova K., Mraz M., Haluzík Martin
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 66, číslo: 4, strany: 641-652
IF 1.461
Titul An atypical cause of leg swelling
Autoři Čermáková Helena, Roztočil Karel, Janoušek Libor, Froněk Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v angiologii ročník: 4, číslo: 1, strany: 11
Titul An increased prevalence of neurodegenerative/demyelinating processes in patients with esophageal achalasia and a prospective study
Autoři Švecová Hana, Jerie Martin, Meluzinova Eva, Kautznerová Dana, Špičák Julius, Krajčíová Jana, Vacková Zuzana, Martínek Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterology ročník: 152, číslo: 5 / Supplement 1, strany: S323-S323, abstr. no. 1659
IF 20.773
Titul Anafylaktická reakce po podání sugammadexu při vyvádění z anestezie
Autoři Palásková Simona, Paříková Helena, Vydláková Jana, Uchytilová Eva, Kieslichová Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína ročník: 28, číslo: 2, strany: 80-84
Titul Analysis of circulating mirnas in patients with familial hypercholesterolaemia treated by LDL/LP (A) apheresis
Autoři Dlouhá Dana, Blaha Milan, Blaha Vladimir, Fatorova Ilona, Hubáček Jaroslav, Stávek Petr, Lánská Věra, Paříková Alena, Piťha Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 263, číslo: August, strany: E278, no. abstr. PO544
IF 4.239
Titul Analysis of circulating miRNAs in patients with familial hypercholesterolaemia treated by LDL/Lp(a) apheresis
Autoři Dlouhá Dana, Blaha Milan, Blaha Vladimir, Fatorova Ilona, Hubáček Jaroslav, Stávek Petr, Lánská Věra, Paříková Alena, Piťha Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 30, číslo: November, strany: 128-134
IF 2.852
Titul Analysis of circulating miRNAs in patients with famillial hypercholesterolemia treated by LDL/Lp (a) apheresis. Poster
Autoři Dlouhá Dana, Bláha M, Bláha V, Fatorová I, Hubáček Jaroslav, Stávek Petr, Lánská Věra, Paříková Alena, Piťha Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atheroreview ročník: 2, číslo: 1, strany: 67
Titul Analysis of immune cell populations in atrial myocardium of patients with atrial fibrillation or sinus rhythm
Autoři Smorodinova Natalia, Bláha Martin, Melenovský Vojtěch, Rozsivalova Karolina, Pridal Jaromir, Durisova Maria, Pirk Jan, Kautzner Josef, Kucera Tomas
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj PLoS ONE [online] ročník: 12, číslo: 2, strany: art. no. e72691
IF 2.806
Titul Analýza pulsové vlny v diagnostice tepenných onemocnění
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analýza rizikových faktorů asociovaných s pozitivním kultivačním nálezem z kostní biopsie u pacientů se syndromem diabetické nohy
Autoři Wosková Veronika, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Dubský Michal, Fejfarová Vladimíra, Navrátil Kamil, Němcová Andrea
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa ročník: 20, číslo: Suppl. 1, strany: 38
Titul Anatomie a fyziologie srdce
Autoři Říha Hynek
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul ANCA - Asociovaná vaskulitida a infekční endokarditida. Co je vejce a co slepice?
Autoři Krátká Karolína, Semancová Petra, Maršáková Anna, Honsová Eva, Havrda Martin, Rychlík Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 23, číslo: 2, strany: 123-124
Titul Anestezie a pooperační intenzivní péče o nemocného
Autoři Kieslichová Eva
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Selhání střeva a transplantace tenkého střeva
Titul Angioplasty/stenting of extracranial arteries from surgically exposed common carotid artery
Autoři Chlupáč Jaroslav, Thieme Filip, Kováč Jozef, Froněk Jiří, Janoušek Libor
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v angiologii ročník: 4, číslo: 1, strany: 22
Titul Antiarytmická léčba u fibrilace síní
Autoři Čihák Robert
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kardiologická revue. Interní medicína ročník: 19, číslo: 4, strany: 226-230
Titul Antiarytmika
Autoři Aldhoon Bashar
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Antidiabetogenní a protizánětlivé účinky metforminu u potkanů s expresí lidského CRP
Autoři Marková Irena, Malínská Hana, Oliyarnyk Olena, Trnovská Jaroslava, Škop Vojtěch, Hüttl Martina, Kazdová Ludmila, Pravenec M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atheroreview ročník: 2, číslo: 1, strany: 57
Titul Antifosfolipidový syndrom - kazuistika. Poster
Autoři Čermáková Helena, Paďour F, Roztočil Karel, Chlupáč Jaroslav, Froněk Jiří, Janoušek Libor
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antikoagulační léčba po kardiochirurgických operacích
Autoři Gazdič Tomáš, Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antimicrobial surgical prophylaxis in MCS implant surgery and surgical site infection, IMACS January 2013 to December 2015
Autoři Hannan MM, Xie R, Kusne S, Merry C, Grossi P, Stosor V, Sivathasan C, Mehra M, Jorde U, Netuka Ivan, Huprikar S, Kirklin JK
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of heart and lung transplantation ročník: 36, číslo: 4, strany: S40
IF 7.955
Titul Antioxidační účinky metforminu: mechanismus a možné terapeutické využití
Autoři Cahová Monika
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aortální stenóza s nízkým gradientem
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aortic waveform analysis to individualize treatment in heart failure
Autoři Wohlfahrt Peter, Melenovský Vojtěch, Redfield Margaret M., Olson Thomas P., Lin Grace, Abdelmoneim Sahar S., Hametner Bernhard, Wassertheurer Siegfried, Borlaug Barry A.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Circulation heart failure ročník: 10, číslo: 2, strany: no. art. e003516
IF 6.372
Titul Aquaporin-2 excretion in hospitalized patients with cirrhosis: Relation to development of renal insufficiency and mortality
Autoři Busk Troels M., Moller Soren, Pedersen Erling B., Gerbes Alexander, Krag Aleksander, Peck-Radosavljevic Markus, Fraňková Soňa, Coenraad Minneke J., Bendtsen Flemming
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of gastroenterology and hepatology ročník: 32, číslo: 5, strany: 1087-1093
IF 3.452
Titul Arduino based human interface device for fMRI studies. Poster
Autoři Rydlo Jan, Hejtmanek L, Tintěra Jaroslav, Ibrahim Ibrahim, Fajnerova I
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [online] ročník: 32, číslo: Supplement 1, strany: S603, abstr. no. 641
Titul ArterialsStiffening with exercise in patients with heart failure and preserved ejection fraction
Autoři Reddy Yogesh N. V., Andersen Mads J., Obokata Masaru, Koepp Katlyn E., Kane Garvan C., Melenovský Vojtěch, Olson Thomas P., Borlaug Barry A.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of the American College of Cardiology ročník: 70, číslo: 2, strany: 136-148
IF 19.896
Titul Arteriovenous fistula aneurysm
Autoři Rokošný Slavomír, Baláž Peter
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Innovations in Dialysis Vascular Access Surgery
Titul Arytmie jako komplikace infarktu myokardu
Autoři Wichterle Dan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Arytmie jako příčina či komplikace
Autoři Wichterle Dan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Ateroskleróza
Autoři Poledne Rudolf, Piťha Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Kardiologie
Titul Atrial fibrillation may result in decreased local cerebral perfusion. Poster
Autoři Bláha Martin, Hašková Jana, Tintěra Jaroslav, Benák Aleš, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj European heart journal ročník: 38, číslo: Supplement 1, strany: 984-984, abstr. no. P4627
IF 23.425
Titul Atrial fibrillation may result in decreases local cerebral perfusion
Autoři Tintěra Jaroslav, Bláha Martin, Súkupová Lucie, Hašková Jana, Kautznerová Dana, Benák Aleš, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [online] ročník: 32, číslo: Supplement 1, strany: S387, abstr. no. 403
Titul Atypical hemolytic uremic syndrome - very early treatment is a way to success?
Autoři Petr Vojtech, Zahradka Ivan, Kratka Karolina, Grussmannova Monika, Honsová Eva, Rychlik Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology, dialysis, transplantation ročník: 32, číslo: Supplement 3, strany: iii492, abstr. no. MP175
IF 4.602
Titul Atypical phenotype of homozygous familial hypercholesterolemia
Autoři Kyselak Ondrej, Freiberger Tomas, Kovář Jan, Tichy Lukas, Soska Vladimir
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 263, číslo: August, strany: E224, no. abstr. PO379
IF 4.239
Titul Autocrine effects of transgenic resistin on brown adipose tissue glucose and lipid metabolism
Autoři Trnovská Jaroslava, Pravenec Michal, Silhavy Jan, Strnad Hynek, Eigner Sebastian, Henke Katerina Eigner, Škop Vojtěch, Malínská Hana, Kazdová Ludmila, Drahota Zdenek, Mracek Tomas, Houstek Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 263, číslo: August, strany: E71, no. abstr. SAG114
IF 4.239
Titul Autoimunitní pankreatitída a karcinom pankreatu
Autoři Martínek Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Banff histopathological consensus criteria for preimplantation kidney biopsies
Autoři Liapis H., Gaut J. P., Klein C, Bagnasco S., Kraus E., Farris A. B., III, Honsová Eva, Perkowska-Ptasinska A., David D., Goldberg J., Smith M., Mengel M., Haas M., Seshan S., Pegas K. L., Horwedel T., Paliwa Y., Gao X., Landsittel D., Randhawa P.
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj American journal of transplantation ročník: 17, číslo: 1, strany: 140-150
IF 6.165
Titul Basics of medical physics
Autoři Jirák Daniel, Vítek František
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Titul Benefits of islet transplantation as an alternative to pancreas transplantation: Retrospective study of more than 10 ten years of experience in a single center
Autoři Voglová Barbora, Zahradnická Martina, Girman Peter, Kříž Jan, Berková Zuzana, Koblas Tomáš, Vávrová Ema, Németová Lenka, Kosinová Lucie, Habart David, Fábryová Eva, Dovolilová Eva, Leontovyč Ivan, Neškudla Tomáš, Peregrin Jan, Kováč Jozef, Lipár Květoslav, Kočík Matěj, Marada Tomáš, Svoboda Jiří, Saudek František
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Review of diabetic studies ročník: 14, číslo: 1, strany: 10-21
Titul Bezpečnostní profil přípravku Zepatier a jeho potenciál k lékovým interakcím
Autoři Fraňková Soňa
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biochemie a metabolizmus vodní a minerálové rovnováhy
Autoři Kazda Antonín, Jabor Antonín
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství
Titul Biodegradabilní stenty: nejistá budoucnost
Autoři Želízko Michael
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 16, číslo: 3, strany: 110-12
Titul Biodistribution of upconversion/magnetic silica-coated NaGdF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles in mouse models
Autoři Kostiv Uliana, Rajsiglova Lenka, Luptakova Dominika, Pluhacek Tomas, Vannucci Luca, Havlicek Vladimir, Engstova Hana, Jirák Daniel, Slouf Miroslav, Makovicky Peter, Sedlacek Radislav, Horak Daniel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj RSC advances ročník: 7, číslo: 73, strany: 45997-46006
IF 3.108
Titul Biodistribution of upconversion/magnetic silica-coated NaGdF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles in mouse models (vol 7, pg 45997, 2017)
Autoři Kostiv Uliana, Rajsiglova Lenka, Luptakova Dominika, Pluhacek Tomas, Vannucci Luca, Havlicek Vladimir, Engstova Hana, Jirák Daniel, Slouf Miroslav, Makovicky Peter, Sedlacek Radislav, Horak Daniel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj RSC advances ročník: 7, číslo: 85, strany: 53846
IF 3.108
Titul Bone marrow-derived mononuclear cell therapy improves ischemia parameters and enhances wound healing in patients with diabetic foot ulcers. Poster
Autoři Dubský Michal, Bém Robert, Němcová Andrea, Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra, Pyšná Anna, Navrátil Kamil
Typ ABSTRAKT
Zdroj IDF Abstract book 2017

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít