CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Deceased donor uterus retrieval - the first Czech experience
Autoři Froněk Jiří, Janoušek Libor, Chmel R
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 95, číslo: 8, strany: 312-316
Titul Deceased donor uterus retrieval as part of uterus transplant trial - the first Czech experience
Autoři Froněk Jiří, Janoušek Libor, Honsová Eva, Chmel Roman, Olausson Michael
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantation ročník: 100, číslo: 7 / Supplement 1, strany: S564-S564, P.1208
IF 3.678
Titul Decellularized porcine pericardium for cardiovascular tissue engineering
Autoři Markova M, Filova E, Matejka R, Travnickova M, Koňařík Miroslav, Pirk Jan, Bacakova L
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Coronary artery disease 2015
Titul Dědičné metabolické nemoci jater
Autoři Sticová Eva, Jirsa Milan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Genetika v klinické praxi IV
Titul Definice marginality dárce - nástroj pro alokaci
Autoři Wohlfahrtová Mariana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Definice, prevalence a možnosti léčby pokročilého srdečního selhání
Autoři Melenovský Vojtěch
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Denosumab v léčbě osteoporózy u pacientů po orgánové transplantaci
Autoři Brunová Jana, Kratochvílová Simona, Štěpánková Jitka
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Osteologický bulletin ročník: 21, číslo: 4, strany: 112-118
Titul Depression and anxiety prevalence and characteristics in patiens with established coronary heart disease and ischemic stroke srvivors: a comparison
Autoři Bruthans Jan, Mayer O., Jr., Cífková Renata, Wohlfahrt Peter, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj European heart journal ročník: 37, číslo: Suppl. 1, strany: 31-31
IF 19.651
Titul Destinační terapie
Autoři Netuka Ivan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Detekce časných stádií aterosklerózy
Autoři Piťha Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Interní medicína pro praxi ročník: 18, číslo: 1, strany: 9-13
Titul Determinants of preclinical atherosclerosis are different in type 1 and type 2 diabetic women
Autoři Piťhová P, Štechová K, Piťha Jan, Lánská Věra, Kvapil M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 65, číslo: 2, strany: 219-228
IF 1.461
Titul Děti v Česiém registru renálních biopsií 1994 - 2012
Autoři Kolský A, Jančová E, Dušek J, Štarha J, Skálová S, Vondrák K, Zieg J, Flöglová H, Šimánková N, Šuláková T, Sládková E, Smrčka V, Skibová Jelena, Stejskal J, Janda J, Tesař V
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 22, číslo: Suppl. 1, strany: 20-21, č. abstr. O 16
Titul Diabetes a výživa
Autoři Kahleová Hana
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Medical tribune ročník: 12, číslo: 16, strany: C1
Titul Diabetes mellitus - pohled diabetologa
Autoři Bouček Petr, Pelikánová Terezie
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Diabetická retinopatie : Diagnostika, prevence, léčba
Titul Diabetes mellitus po transplantaci orgánů
Autoři Saudek František
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetes mellitus po transplantaci orgánů
Autoři Saudek František
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetic foot disease, introduction to the problem
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v angiologii ročník: 3, číslo: 1, strany: 22-23
Titul Diabetická ketoacidóza, kazuistika s dapagliflozinem
Autoři Protuš Marek
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetická neuropatie
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetická retinopatie
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetická retinopatie : Diagnostika, prevence, léčba
Autoři Sosna Tomáš
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Titul Diabetická retinopatie: patogeneze a terapeutické implikace
Autoři Pelikánová Terezie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 62, číslo: 7-8, strany: 620-628
Titul Diagnostic classification of patients with first-episode schizophrenia spectrum disorders from resting-fMRI
Autoři Mikolas P, Melicher T, Škoch Antonín, Slovakova A, Matejka M, Rydlo Jan, Spaniel F, Hajek T
Typ ABSTRAKT
Zdroj European neuropsychopharmacology ročník: 26, číslo: Supplement 2, strany: S490-S490
IF 4.239
Titul Diagnostická výtěžnost dlouhodobé neinvazivní transtelefonní monitorace EKG: výsledky 4 leté studie u 4 811 pacientů
Autoři Bulková V, Gandalovičová J, Šimek J, Wichterle Dan, Chovančík J, Neužil P, Toman O, Vít P, Kautzner Josef, Fiala M
Typ ABSTRAKT
Zdroj 24. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Abstrakta [online]
Titul Diagnostika a klinický obraz Danonovy nemoci v České republice
Autoři Kubánek Miloš, Krebsová Alice, Pihertová L, Sikora J, Kmoch S, Macek M, Paleček T, Stará V, Melenovský Vojtěch, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj 24. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Abstrakta [online]
Titul Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu
Autoři Bém Robert, Kratochvílová Simona, Němcová Andrea, Fejfarová Vladimíra, Dubský Michal, Wosková Veronika, Pyšná Anna
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 14, číslo: Supl. 1, strany: 10-12, č. abstr. O2
Titul Diagnostika maligních stenóz žlučových cest: a co po té?
Autoři Špičák Julius, Oliverius Martin
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuální gastroenterologie XXXI : Sborník přednášek
Titul Dietní léčba při diabetes mellitus 1. typu
Autoři Křížová Jarmila, Kříž Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Klinická diabetologie a výživa
Titul Differences in the impact of donor-related variables on post-heart transplantation outcomes in mechanically bridged recipients and recipients without prior mechanical support - An analysis from the ISHLT registry
Autoři Urban Marian, Edwards L., Stehlik J., Booth K., Pirk Jan, Netuka Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of heart and lung transplantation ročník: 35, číslo: 4, Supplement S, strany: S65-S66, no. abstr. 156
IF 7.114
Titul Digestivní endoskopie
Autoři Špičák Julius
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Digitální cholangioskopie "SpyGlass" - první zkušenosti ze Slovenska
Autoři Huťak R, Ušák J, Závada F, Keher I, Martínek Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Dilatační kardiomyopatie
Autoři Kubánek Miloš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diurnal variation in cholesterol 7 alpha-hydroxylase activity is determined by the-203A > C polymorphism of the CYP7A1 gene
Autoři Vlachová Miluše, Blahová Tereza, Lánská Věra, Lenicek Martin, Piťha Jan, Vitek Libor, Kovář Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Croatian medical journal ročník: 57, číslo: 2, strany: 111-117
IF 1.619
Titul Diurnální variace aktivity cholesterol 7α-hydroxylázy (CYP7A1) je ovlivněna polymorfismem -203A>C v genu CYP7A1
Autoři Blahová Tereza
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Dlouhodobá prognóza pacientů s lupusovou nefritidou
Autoři Derner O, Pešičková SS, Závada J, Hrušková Z, Žabka J, Svobodová B, Jančová E, Honsová Eva, Leníček M, Ryšavá R, Tesař V
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 22, číslo: Suppl. 1, strany: 21, č. abstr. O 17
Titul Dlouhodobé mechanické podpory oběhu: pohled kardiologa
Autoři Melenovský Vojtěch, Dorazilová Zora, Hegarová Markéta
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Novinky v kardiologii
Titul Dlouhodobé mechanické podpory srdce - poslední novinky
Autoři Netuka Ivan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Dlouhodobé výsledky katetrizační ablace fibrilace síní a faktory ovlivňující její účinnost
Autoři Wichterle Dan, Peichl Petr, Aldhoon Bashar, Šramko Marek, Hajdušek Pavel, Borišincová Eva, Čihák Robert, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj 24. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Abstrakta [online]
Titul Dlouhodobé zkušenosti s autologní buněčnou terapií kritické končetinové ischemie u diabetiků
Autoři Dubský Michal, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Fejfarová Vladimíra, Němcová Andrea, Wosková Veronika, Pagáčová Libuše, Sixta Bedřich, Navrátil Kamil, Chlupáč Jaroslav, Syková Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v angiologii ročník: 3, číslo: 3-4, strany: 34
Titul Dlouhodobé zkušenosti s autologní buněčnou terapií kritické končetinové ischemie u syndromu diabetické nohy
Autoři Dubský Michal, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Fejfarová Vladimíra, Němcová Andrea, Wosková Veronika, Pagáčová Libuše, Sixta Bedřich, Navrátil Kamil, Chlupáč Jaroslav, Syková Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Léčba ran ročník: 3, číslo: 1, strany: 25-26
Titul Dlouhodobé zkušenosti z podiatrických kurzů pro sestry
Autoři Křížová Marta, Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 14, číslo: Supl. 1, strany: 21-23, č. abstr. O10
Titul Do we know how to treat resistant antibody - mediated rejectioneffectively? A single centre experience
Autoři Slatinská Janka, Hanzal Vladimír, Honsová Eva, Boháčová Petra, Hrubá Petra, Zelinová Michaela, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology, dialysis, transplantation ročník: 31, číslo: Supplement 1, strany: 324, no. abstr. SP687
IF 4.47
Titul Do we know how to treat resistant antibody-mediated rejection effectively? A single centre experience
Autoři Slatinská Janka, Honsová Eva, Hanzal Vladimír, Boháčová Petra, Marada Tomáš, Hrubá Petra, Zelinová Michaela, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantation ročník: 100, číslo: 7 / Supplement 1, strany: S30-S30
IF 3.678
Titul Dočasná kardiostimulace
Autoři Wünschová Hanka
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Docosahexaenoic acid-derived fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs) with anti-inflammatory properties
Autoři Kuda Ondrej, Brezinova Marie, Rombaldova Martina, Slavikova Barbora, Posta Martin, Beier Petr, Janovska Petra, Veleba Jiří, Kopecký Jan, Kudova Eva, Pelikánová Terezie, Kopecky Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Diabetes ročník: 65, číslo: 9, strany: 2580-2590
IF 8.684
Titul Does pre-emptive transplantation versus post start of dialysis transplantation with a kidney from a living donor improve outcomes after transplantation? A systematic literature review and position statement by the Descartes Working Group and ERBP
Autoři Abramowicz D, Hazzan M, Maggiore U, Peruzzi L, Cochat P, Oberbauer R, Haller M, Van Biesen W, Viklický Ondřej
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Nephrology, dialysis, transplantation ročník: 31, číslo: 5, strany: 691-697
IF 4.47
Titul Dokáže současná analytika vždy naplnit klinické požadavky?
Autoři Franeková Janka, Jabor Antonín
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Donor TM6SF2 rs58542926 genotype is an independent risk factor for development of steatosis after liver transplantation
Autoři Hejlová Irena, Neřoldová Magdaléna, Hubáček Jaroslav, Dlouhá Dana, Kolesár Libor, Jirsa Milan, Honsová Eva, Sticová Eva, Lánská Věra, Špičák Julius, Trunečka Pavel
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hepatology ročník: 63, číslo: 1 suppl., strany: 545A-545A
IF 13.246
Titul Donor TM6SF2 RS58542926 genotype is an independent risk factor for development of steatosis after liver transplantation. Poster
Autoři Hejlová Irena, Neřoldová Magdaléna, Hubáček Jaroslav, Dlouhá Dana, Kolesár Libor, Jirsa Milan, Honsová Eva, Sticová Eva, Lánská Věra, Špičák Julius, Trunečka Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Donor-specific antibodies require preactivated immune system to harm renal transplant
Autoři Suesal Caner, Doehler Bernd, Ruhenstroth Andrea, Morath Christian, Slavčev Antonij, Fehr Thomas, Wagner Eric, Krueger Bernd, Rees Margaret, Balen Sanja, Zivcic-Cosic Stela, Norman Douglas J., Kuypers Dirk, Emonds Marie-Paule, Pisarski Przemyslaw, Boesmueller Claudia, Weimer Rolf, Mytilineos Joannis, Scherer Sabine, Tran Thuong H., Gombos Petra, Schemmer Peter, Zeier Martin, Opelz Gerhard
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj EBioMedicine [online] ročník: 9, číslo: July 2016, strany: 366-371

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít