CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Vyšetření na pohyblivém chodníku
Autoři Palouš Daniel
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi
Titul Vyšetření žijícího dárce - co lze akceptovat?
Autoři Slatinská Janka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vyšetření žijícího dárce - co lze akceptovat?
Autoři Slatinská Janka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vyšetřovací metody při kardiorehabilitaci pacientů po kardiochirurgickém výkonu
Autoři Mrázová Věra
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi
Titul Výsledky studie GetGoal-Duo 2
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Farmakoterapie ročník: 12, číslo: 1, strany: 109-112
Titul Výsledky transplantace srdce v roce 2015
Autoři Hošková Lenka, Málek Ivan, Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vysoká prevalence kardiovaskulárních rizikových faktorů a neuspokojivá kontrola hladin LDL-cholesterolu v populaci 40letých mužů a 50letých žen v České republice
Autoři Chmelík Zdeněk, Vráblík Michal, Vaclová Martina, Lánská Věra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Atheroreview ročník: 1, číslo: 3, strany: 111-115
Titul Vysoké riziko Charcotovy neuropatické osteoartropatie u pacientů po transplantaci pankreatu v dlouhodobém sledování
Autoři Bém Robert, Jirkovská Alexandra, Dubský Michal, Kožnarová Radomíra, Girman Peter, Němcová Andrea, Fejfarová Vladimíra, Wosková Veronika, Skibová Jelena, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa ročník: 19, číslo: suppl. 1, strany: 19-20
Titul Vysoký počet tranzientních B buněk a vysoká exprese genů souvisejících s B buňkami v periferní krvi pacientů po transplantaci ledviny. (The high number of transient B cells and high expression of genes related to B cells in peripheral blood in patients af
Autoři Hrubá Petra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výstupy z Academy seminar 2015
Autoři Prokopová Iva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Využití klinické genetiky v arytmologii
Autoři Valtrová Ivana, Homolová Jitka, Lefflerová Kateřina
Typ ABSTRAKT
Zdroj 24. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Abstrakta [online]
Titul Využití mikrodialýzy u syndromu diabetické nohy
Autoři Fejfarová Vladimíra, Polák J, Tůma P, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Dubský Michal, Wosková Veronika, Němcová Andrea
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Využití vaskulární sondy při katetrizačním výkonu - iniciální zkušenosti
Autoři Konečný Petr, Peichl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj spektra nemocných hospitalizovaných pro infekční endokarditidu v Kardiocentru IKEM v letech 2000-2013
Autoři Bínová Jana, Kubánek Miloš, Koudelková Eva, Vrbská Jana, Kettner Jiří, Kačer Petr, Kotulák Tomáš, Němcová Dana, Kautzner Josef, Pirk Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et vasa ročník: 58, číslo: 6, strany: 669-676
Titul Význam klidové a zátěží indukované hypertenze levé síně u pacientů s fibrilací síní
Autoři Šramko Marek, Wichterle Dan, Melenovský Vojtěch, Clemens Marcell Gyu, Fukunaga M, Peichl Petr, Čihák Robert, Aldhoon Bashar, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj 24. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Abstrakta [online]
Titul Význam stanovení anti DFS70 protilátek v diferenciální diagnostice autoimunitních chorob. Poster
Autoři Fialová Martina, Sekerková Alena, Švachová Veronika, Poloučková A, Stříž Ilja
Typ ABSTRAKT
Zdroj Alergie ročník: 18, číslo: Suppl. 1, strany: 85
Titul Význam stanovení anti-DFS70 protilátek v diferenciální diagnostice autoimunitních chorob
Autoři Fialová Martina, Sekerková Alena, Švachová Veronika, Stříž Ilja
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Alergie ročník: 18, číslo: 2, strany: 119-124
Titul Vztah mezi velikostí levé síně hodnocené CT, echokardiografií a elektroanatomickým mapováním u nemocných s fibrilací síní
Autoři Havránek Š, Fingrová Z, Marek J, Bulková V, Šimek J, Wichterle Dan, Linhart A
Typ ABSTRAKT
Zdroj 24. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Abstrakta [online]
Titul Vztah mezi velikostí levé síně hodnocené při CT a při elektroanatomickém mapování
Autoři Fingrová Z, Havránek Š, Marek J, Lambert L, Šimek J, Wichterle Dan, Linhart A
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Welcome and DESCARTES introduction
Autoři Viklický Ondřej
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Western Perspective: Jan Lerut and ELITA
Autoři Oliverius Martin
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants
Autoři Zhou Bin, Lu Yuan, Hajifathalian Kaveh, Bentham James, Di Cesare Mariachiara, Danaei Goodarz, Bixby Honor, Cowan Melanie J., Ali Mohammed K., Taddei Cristina, Lo Wei-Cheng, Reis-Santos Barbara, Stevens Gretchen A., Riley Leanne M., Miranda J. Jaime, Bjerregaard Peter, Rivera Juan A., Fouad Heba M., Ma Guansheng, Mbanya Jean Claude N., Lánská Věra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lancet ročník: 387, číslo: 10027, strany: 1513-1530
IF 47.831
Titul Začátky kombinovaných transplantací jater a ledviny
Autoři Trunečka Pavel
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Kaleidoskop vzpomínek na 50 let programu transplantací ledvin v Krči
Titul Základní mechanismy vzniku arytmií
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Základy echokardiografie v akutní péči
Autoři Kotrč Martin
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní kardiologie
Titul Zátěžová scintigrafie srdce
Autoři Buncová Marie
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi
Titul Zdravotnické přístroje
Autoři Šlégr Zdeněk, Grošpic Antonín
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Vybrané kapitoly z intenzivní péče
Titul Zemřelí dárci orgánů - právní, etické a medicínské otázky
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zhodnocení možného vlivu linezolidu na pokles trombocytů u pacienta po transplantaci srdce
Autoři Gregor Stanislav, Chrapková Kornélia, Hojný Michal
Typ ABSTRAKT
Zdroj XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha : sborník abstrakt
Titul Zkušenosti s časným dlahováním končetin po operačních výkonech u pacientů se syndromem diabetické nohy
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Dubský Michal, Wosková Veronika, Němcová Andrea, Křížová Marta, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa ročník: 19, číslo: suppl. 1, strany: 22-23
Titul Zkušenosti s chirurgií diabetické nohy
Autoři Navrátil Kamil
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Medical tribune ročník: 12, číslo: 3, strany: D5-D6
Titul Změny kožního odporu po podání midazolamu a během probuzení z anestezie
Autoři Kurzová A, Hess Ladislav, Málek J, Štein K
Typ ABSTRAKT
Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína ročník: 27, číslo: 1, strany: 54-55
Titul Změny sérového kreatininu při léčbě fibráty
Autoři Franeková Janka, Jabor Antonín
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Hypertenze & kardiovaskulární prevence
Titul Zobrazovací metody u aortálních syndromů - klinický update
Autoři Kočková Radka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Způsoby odhadu dávek na plod z různých rtg výkonů provedených u gravidních žen
Autoři Súkupová Lucie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká radiologie ročník: 70, číslo: 3, strany: 185-193
Titul [177Lu]-Nimotuzumab, výroba a in vitro experimenty imunokonjugátu s afinitou k EGF receptorům
Autoři Tomeš Marek, Zimová Jana, Kontrová Kateřina, Kropáček Martin, Čepa Adam
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nukleární medicína ročník: 5, číslo: 3, suppl., strany:

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít