CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Význam fyzické aktivity a rehabilitace pro diabetiky
Autoři Jirkovská Alexandra, Juhaňáková Martina, Kobylková Jitka
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes
IF 0
Titul Význam kvantitativní ultrasonometrie calcaneu pro diagnostiku Charcotovy neuropatické osteoartropatie ve srovnání s denzitometrií páteře a kyčle. Poster
Autoři Němcová Andrea, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Dubský Michal, Fejfarová Vladimíra, Wosková Veronika
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 17, číslo: suppl. 1, strany: 47, č. abstr. P23
Titul Význam ScvO2 u komplikovaného pacienta
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam stanovení natriuretických peptidů a prokalcitoninu u akutního srdečního selhání
Autoři Jabor Antonín, Franeková Janka
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 60, číslo: 5-6, strany: 535-538
Titul Význam stanovení natriuretických peptidů a prokalcitoninu u akutního srdečního selhání
Autoři Jabor Antonín, Franeková Janka
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Labor aktuell ročník: 2014, číslo: 3, strany: 24-27
Titul Význam urodynamického vyšetření pro predikci urologických komplikací po transplantaci ledviny
Autoři Borovička Vladimír, Zachoval Roman, Marada Tomáš, Froněk Jiří, Slatinská Janka, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká urologie ročník: 18, číslo: Suppl. 1, strany: 63
Titul Význam urodynamického vyšetření pro predikci urologických komplikací po transplantaci ledviny
Autoři Borovička V, Zachoval R, Marada Tomáš, Froněk Jiří, Slatinská Janka, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj V. česko-slovenský transplantační kongres: Program, Abstrakta
Titul Vzdělání je faktor významně ovlivňující délku života
Autoři Poledne Rudolf, Mikšová Markéta
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Zdravotnictví a medicína ročník: 2014, číslo: 7, strany: 22
Titul Vztah hodnot krevního tlaku, typu zubní výplně a polymorfismu matrixmetaloproteinaz
Autoři Adámková Věra, Hubáček Jaroslav, Procházková Zuzana, Podzimek Š, Peterková Ludmila, Bělohoubek Jiří, Lánská Věra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vztah předtransplantačních anti-HLA protilátek a klinického průběhu po transplantaci srdce
Autoři Gazdič Tomáš, Kubánek Miloš, Svobodová Eva, Slavčev Antonij, Pirk Jan, Málek Ivan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul WavSTAT - optická biopsie (připraven ke klinické praxi?)
Autoři Fiedorová Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 68, číslo: S2, strany: 2S36
Titul What are appropriate indications for stem cell therapy of the diabetic foot?
Autoři Jirkovská Alexandra, Dubský Michal, Bém Robert, Fejfarová Vladimíra, Wosková Veronika, Němcová Andrea
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v angiologii ročník: 1, číslo: 1, strany: 13
Titul What is the role of drugs in venous ulcers?
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj International angiology ročník: 33, číslo: 5, suppl. 1, strany: 16
IF 0
Titul What we have learned from the superficial vein thrombosis registry
Autoři Roztočil Karel, Hirmerova J, Matuska J, Strenkova J
Typ ABSTRAKT
Zdroj International angiology ročník: 33, číslo: 5, suppl. 1, strany: 16
IF .833
Titul When do I cancel the transplant? Case presentations and Panel Discussion: Surgeon/Hepatologist/Intensivist/Anesthesiologist
Autoři Ročeň Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Záchovné plastiky na aortální chlopni
Autoři Macková Ivona, Králíková Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie : sborník abstrakt s programem [online]
Titul Základní principy diagnostiky a léčby sekundární peritonitidy - doporučení odborníků s podporou SIS
Autoři Gürlich R, Adámková V, Ulrych J, Balík M, Ferko A, Havel E, Jabor Antonín, Janík V, Kala Z, Klementa I, Kolář M, Krška Z, Kysela P, Lischke R, Neoral Č, Vyhnánek F, Zajak J, Zbořil P, Třeška V
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 93, číslo: 6, strany: 334-351
Titul Základy diagnostiky a léčby podle guidelines České společnosti pro hypertenzi
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy hemodynamiky
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy molekulární genetiky
Autoři Hubáček Jaroslav
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Prevence, technika, životní styl
Titul Zásady práce v laboratoři
Autoři Červinková Tereza
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Prevence, technika, životní styl
Titul Zátěží navozená dynamika biomarkerů u pacientů s chronickým srdečním selháním
Autoři Beneš Jan, Kotrč Martin, Jarolím P, Kautzner Josef, Melenovský Vojtěch
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Kniha abstrakt [on-line]
Titul Zátěžová 31P MR spektroskopie lýtkového svalu při 3T a 7T
Autoři Šedivý Petr, Dezortová Monika, Rydlo Jan, Drobný Miloslav, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 18. vědecké zasedání MR sekce ČRS: Abstrakta
Titul Zátěžová echokardiografie u srdečního selhání
Autoři Kotrč Martin
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zátěžová fosforová (31P) MR spektroskopie lýtkového svalu při 3T a 7T
Autoři Šedivý Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj 7. výzkumné fórum Pyramida
Titul Zátěžová fosforová (31P) MR spektroskopie lýtkového svalu při 3T a 7T
Autoři Šedivý Petr, Dezortová Monika, Drobný Miloslav, Rydlo Jan, Vlasáková Zuzana, Hájek Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zdravotní rizika výpadku energií
Autoři Adámková Věra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zdroje tepla
Autoři Červinka Tomáš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Prevence, technika, životní styl
Titul Zimní sporty 1
Autoři Pluskal Jaromír
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Prevence, technika, životní styl
Titul Zlepšení prokrvení alternativního místa pro extrahepatální transplantaci Langerhansových ostrůvků. Poster
Autoři Fábryová Eva, Kubies D, Kasoju N, Jirák Daniel, Gálisová Andrea, Saudek František, Kříž Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj V. česko-slovenský transplantační kongres: Program, Abstrakta
Titul Změna kvality života pacientů během prvního roku po transplantaci ledviny vlivem pohybové a nutriční intervence
Autoři Strejcová Barbora, Mahrová Andrea, Švagrová Klára, Štollová Milena, Teplan Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kontakt ročník: 16, číslo: 4, strany: 293-301
Titul Změny kardiovaskulárního rizikového profilu žen po menopauze (Prague Pre and Post Menopausal Female study
Autoři Piťha Jan, Auzký Ondřej, Kovář Jan, Lejsková Magdaléna, Adámková Silvia, Babková Eva, Adámek Tomáš, Stávek Petr, Dembovská Romana, Mrázková Jolana
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 56, číslo: 2, strany: 147-152
Titul Změny peristaltiky po perorální endoskopické myotomii u pacientů s achalázií jícnu
Autoři Vacková Zuzana, Krajčíová Jana, Švecová H, Fremundová L, Loudová P, Doležel R, Špičák Julius, Martínek Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 68, číslo: S2, strany: 2S21-2S22
Titul Zobrazovací metody při průkazu fraktur obratlových těl
Autoři Beran Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Osteologický bulletin ročník: 19, číslo: 4, strany: 84-92
Titul Zpráva o činnosti výboru České gastroenterologické společnosti za uplynulé volební období
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 68, číslo: 5, strany: 387-391
Titul Zubní náhrady 1
Autoři Červinka Tomáš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Prevence, technika, životní styl
Titul Zubní náhrady 2
Autoři Červinka Tomáš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Prevence, technika, životní styl

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít