CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Význam interakce gen-prostředí při vzniku akutního koronárního syndromu: příklad genu Connexinu 37 (1019C>T; Pro319Ser)
Autoři Piťha Jan, Hubáček Jaroslav, Dlouhá Dana, Staněk Vladimír, Gebauerová Marie, Auzký Ondřej, Lánská Věra, Lejsková M, Adámková Silvia, Adámek T, Babková E
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam kvantitativní ultrasonometrie patní kosti u pacientů s diabetem
Autoři Bém Robert, Jirkovská Alexandra, Brunová Jana, Dubský Michal, Schubertová M, Wosková Veronika, Fejfarová Vladimíra, Kratochvílová Simona, Klečáková Michaela
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: 30, č. abstr. 29
Titul Význam magnetické rezonance srdce pro predikci úspěchu katetrizační ablace fibrilace síní
Autoři Šramko Marek, Peichl Petr, Čihák Robert, Maxian Radoslav, Pazderník Michal, Tintěra Jaroslav, Wichterle Dan, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXI. výroční sjezd ČKS : Kniha abstrakt [online]
Titul Význam monitorace donor-specifických anti-HLA protilátek pro léčbu humorální rejekce po transplantaci srdce
Autoři Kubánek Miloš, Gazdič Tomáš, Slimáčková Eva, Pagáčová Libuše, Slavčev Antonij, Hošková Lenka, Vrbská Jana, Málek Ivan, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXI. výroční sjezd ČKS : Kniha abstrakt [online]
Titul Význam parenterální nutrice u pacientů po implantaci mechanické srdeční podpory
Autoři Říhová Leona
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Nutrition news ročník: 1, číslo: 1, strany: 6-7
Titul Význam rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí analyzovaný z mortalitních dat průřezové studie Czech MONICA 1992
Autoři Poledne Rudolf, Škodová Z, Lánská Věra, Stávek Petr, Langhammer J, Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého, CSc
Autoři Teplan Vladimír
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 93, číslo: 3, strany: 135
Titul Vzácná metastáza myxoidního liposarkomu do mezikomorového septa srdce
Autoři Virtová Renata, Gazdič Tomáš, Pirk Jan, Kočková Radka, Bělohlávek O, Kamarádová K, Kubáčková K, Kautznerová Dana, Vydra J, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXI. výroční sjezd ČKS : Kniha abstrakt [online]
Titul Vzácná nádorová duplicita jícnu řešena endoskopicky
Autoři Krajčíová Jana, Malušková Jana, Honsová Eva, Špičák Julius, Martínek Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vzácný typ achalázie jícnu III. typu řešený perorální endoskopickou myotomií (POEM)
Autoři Krajčíová Jana, Procházka R, Pintová J, Špičák Julius, Martínek Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 67, číslo: 4, strany: 261-263
Titul Vztah centrálního a brachiálního krevního tlaku k EKG známkám hypertrofie levé komory. Poster
Autoři Wohlfahrt Peter, Wichterle Dan, Seidlerová J, Filipovský J, Bruthans Jan, Adámková Věra, Cífková R
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXI. výroční sjezd ČKS : Kniha abstrakt [online]
Titul Vztah fyzického pohybu k aktivitě hnědé tukové tkáně a parametrům metabolického syndromu
Autoři Škop Vojtěch, Malínská Hana, Burian Martin, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 152, číslo: 2, strany: 90-91
Titul Vztah kardiorenálních biomarkerů k predikci renální dysfunkce u pacientů po transplantaci srdce
Autoři Hošková Lenka, Franeková Janka, Pirk Jan, Kautzner Josef, Szárszoi Ondrej, Jabor Antonín
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXI. výroční sjezd ČKS : Kniha abstrakt [online]
Titul Vztah kardiorenálních biomarkerů k predikci renální dysfunkce u pacientů po transplantaci srdce
Autoři Hošková Lenka, Franeková Janka, Málek Ivan, Sečník Peter, Pirk Jan, Kautzner Josef, Szárszoi Ondrej, Jabor Antonín
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 55, číslo: 4, strany: 463-468
Titul Vztah mezi angiogenními cytokiny a klinickým efektem buněčné léčby u diabetiků s kritickou končetinovou ischémií
Autoři Dubský Michal, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Pagáčová Libuše, Sixta Bedřich, Fejfarová Vladimíra, Marek Martin, Syková E
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: 30-31, č. abstr. 30
Titul Vztah preklinické aterosklerózy a tromboembolických příhod u pacientů s trombofilními stavy - longitudinální studie. Poster
Autoři Auzký Ondřej, Piťha Jan, Pagáčová Libuše, Nováková Šárka, Mrázková Jolana, Dembovská Romana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul What is the optimal mode of mechanical support in transplanted patients with acute graft failure?
Autoři Urban Marian, Szárszoi Ondrej, Pirk Jan, Netuka Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Interactive cardiovascular and thoracic surgery ročník: 16, číslo: 4, strany: 517-519
IF 1.109
Titul What's new in heart transplantation
Autoři Říha Hynek
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul X-nuclei in Prague
Autoři Wagnerová Dita
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul XIII. minisympozium Daibetes a oko
Autoři Sosna Tomáš, Švancarová Jitka
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 11, číslo: 1, strany: 16-20
Titul Z Číny do Evropy: inspirace gastroenterologické i jiné
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 67, číslo: 6, strany: 458-459
Titul Začátky české kardiologické společnosti a české kardiologie
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základní otázky CRRT - kdy, komu, jak dlouho, jakou metodou
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy hemodynamiky
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj XXI. výroční sjezd ČKS : Kniha abstrakt [online]
Titul Zamyšlení nad chlapcem s eosinofilní esofagitidou
Autoři Jeřábková Milena, Martínek Jan, Tenora Josef, Vymětalová Zuzana, Vlk Zdeněk, Menclová Alena
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Alergie ročník: 15, číslo: 4, strany: 277-284
Titul Zánětlivá odpověď v transluminální endoskopii v závislosti na místě vstupu
Autoři Hucl Tomáš, Beneš Marek, Kočík Matěj, Krak Martin, Malušková Jana, Šplíchalová Alla, Kieslichová Eva, Oliverius Martin, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6. výzkumné fórum Pyramida
Titul Zemřelí dárci orgánů v roce 2012, spolupráce s dárcovskými nemocnicemi
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zemřelí dárci orgánů, právní normy dia-gnostiky smrti mozku. Přehled dárců a transplantací jater v České republice
Autoři Pokorná Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 59, číslo: 8, strany: 678-681
Titul Život2 : dejte životu nové rozměry : manuál pro nemocnice spolupracující na dárcovském programu
Autoři Pokorná Eva
Typ MONOGRAFIE JINÁ
Titul Zkušenosti s konverzačními mapami
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Mašková Jana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změření tlaku v arteria pulmonalis cestou spojky a. mammaria interna dextra našité na pravou větev plicnice u pacienta s korigovanou vrozenou srdeční vadou. Poster
Autoři Čapková Veronika, Želízko Michael, Vrbská Jana, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXI. výroční sjezd ČKS : Kniha abstrakt [online]
Titul Zobrazovací metody při průkazu fraktur obratlových těl
Autoři Beran Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Osteologický bulletin ročník: 18, číslo: 3, strany: 101
Titul Zpráva o II. European Colorectal Cancer Days: Brno 2013 - co dnům předcházelo a co bude následovat
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 67, číslo: 3, strany: 221-223
Titul Zvláštnosti monitorace pacientů s oběhovou podporou
Autoři Kotulák Tomáš, Říha Hynek
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zvláštnosti obecné chirurgie u nemocných po orgánových transplantacích
Autoři Kučera Miloš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zvýšená radiační zátěž u radiálního přístupu. Skutečná nevýhoda nebo obsolentní problém?
Autoři Škvařil J, Sedloň P, Černohous M, Jarkovský P, Kočková Radka
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 12, číslo: 2, strany: 59-64

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít