CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Definování zakázaných antigenů u pacientů čekajících na retransplantaci
Autoři Slimáčková Eva, Janatová Kateřina, Verflová Alena, Pokorná Eva, Slavčev Antonij, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. československý transplantačný kongres : Abstrakty
Titul Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in endomyocardial biopsy specimens in individuals with recent-onset dilated cardiomyopathy
Autoři Kubánek Miloš, Šramko Marek, Berenova Dagmar, Hulinska Dagmar, Hrbackova Hana, Malušková Jana, Lodererová Alena, Málek Ivan, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European journal of heart failure ročník: 14, číslo: 6, strany: 588-596
IF 5.247
Titul Detection of pancreatic islet allograft impairment in advance of functional failure using magnetic resonance imaging
Autoři Kříž Jan, Jirák Daniel, Berková Zuzana, Herynek Vít, Lodererová Alena, Girman Peter, Habart David, Hájek Milan, Saudek František
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Transplant international ročník: 25, číslo: 2, strany: 250-260
IF 3.155
Titul Detection of Phl p 1, Phl p 5, Phl p 7 and Phl p 12 specific IgE antibodies in the sera of children and adult patients allergic to phleum pollen
Autoři Sekerková Alena, Polackova Marta, Stříž Ilja
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Allergology international ročník: 61, číslo: 2, strany: 339-346
Titul Detekce imunitních populací v lidské tukové tkáni. Poster
Autoři Králová Lesná Ivana, Sekerková Alena, Janoušek Libor, Sajdlová Adéla, Kružík P, Stříž Ilja
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 15, číslo: 1, strany: 74
Titul Detekce signálu n-3 mastných kyselin v tucích metodou J-difference editing. Pilotní studie
Autoři Škoch Antonín
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Detekce signálu n-3 mastných kyselin v tucích metodou J-difference editing. Pilotní studie
Autoři Škoch Antonín
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj ročník: 2012, číslo: 16, strany:
Titul Determinants of premature atherosclerosis in children with end-stage renal disease
Autoři Dvořáková Hana, Szitanyi P, Dvorak P, Janda J, Seeman T, Zieg J, Lánská Věra, Kotaska K, Piťha Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 61, číslo: 1, strany: 53-61
IF 1.531
Titul Diabetes mellitus 2. typu
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetes mellitus 2. typu a metabolický syndrom - screening, principy léčby
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetes mellitus ve stáří
Autoři Galovcová Markéta
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetická nefropatie (revize standardní péče)
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetická noha
Autoři Bém Robert
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diabetická retinopatie (revize standardní péče)
Autoři Sosna Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostic coronary angiography and PCI
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze - verze 2012. Doporučení České společnosti pro hypertenzi
Autoři Filipovský J, Widimský J. Jr, Ceral J, Cífková R, Horký K, Linhart A, Monhart V, Rosolová H, Seidlerová J, Souček M, Špinar J, Vítovec J, Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 58, číslo: 10, strany: 785-801
Titul Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze - verze 2012. Doporučení České společnosti pro hypertenzi
Autoři Filipovský J, Widimský J. Jr, Ceral J, Cífková R, Horký K, Linhart A, Monhart V, Rosolová H, Seidlerová J, Souček M, Špinar J, Vítovec J, Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Hypertenze & kardiovaskulární prevence ročník: 1, číslo: 3, strany: 1-16
Titul Diagnostika a epidemiologie diabetu
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika a léčba akutní plicní embolie
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika a léčba akutní plicní embolie 2011
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika a léčba akutní plicní embolie 2011
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika a léčba ascitu
Autoři Fraňková Soňa
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 2012, číslo: 1, strany: 23-25
Titul Diagnostika a léčba esenciální hypertenze
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika a léčba flebotrombózy
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika a léčba srdečního selhání
Autoři Hegarová Markéta
Typ ABSTRAKT
Zdroj Medicína pro praxi [suppl. B] ročník: 9, číslo: suppl. B, strany: B8
Titul Diagnostika a ošetřování ischemických defektů
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Wosková Veronika, Kučerová Monika
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika a ošetřování ischemických defektů končetin
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika deficitu glycerolkinázy
Autoři Hlavínová Lucie, Vlachová Miluše, Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 15, číslo: 4 příl., strany: P13
Titul Diagnostika, léčba a prevence plicní embolie
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika, léčba a prevence plicní embolie
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diagnostika, prevence a léčba kostní a minerálové poruchy při chronickém onemocnění ledvin (CKD-MBD): KDIGO doporučení a navazující iniciativy národních a nadnárodních pracovních skupin
Autoři Dusilová - Sulková Sylvie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Osteologický bulletin ročník: 17, číslo: 1, strany: 14-20
Titul Diagnóza nemoci z ukládání lehkých řetězců imunoglobulinů (LCDD) v bioptické praxi - editorial
Autoři Honsová Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 58, číslo: 1, strany: 38-43
Titul Diagnóza nízkého stupně dysplazie u pacientů s Barrettovým jícen - pravděpodobně "overdiagnosed"
Autoři Martínek Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 66, číslo: 5, strany: 403-404
Titul Dialyzační léčba AKI: co nám radí nová doporučení?
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Differences in left ventricular hemodynamics of COPD patients predict outcomes after percutaneous coronary intervention
Autoři Konecny T, Kane G, Brady P, Somers K, Spacek R, Orban M, Kautzner Josef, Scanlon P, Rihal C
Typ ABSTRAKT
Zdroj European heart journal ročník: 33, číslo: suppl. 1, strany: 551-552
Titul Differential Regulation of the Nuclear Factor-kB Pathway by Rabbit Antithymocyte Globulins in Kidney Transplantation
Autoři Urbanová Mariana, Brabcová Irena, Girmanová Eva, Zelezny Filip, Viklický Ondřej
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Transplantation ročník: 93, číslo: 6, strany: 589-596
IF 3.781
Titul Difúzně vážené obrazy - základní principy a jejich využití v jednotlivých oblastech MR zobrazování
Autoři Mechl M, Keřkovský M, Tintěra Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Diskuse o indikacích k transplantaci srdce
Autoři Málek Ivan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Distribution of mean cycle length in cavo-tricuspid isthmus dependent atrial flutter
Autoři Havránek Š, Šimek J, Šťovíček P, Wichterle Dan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 61, číslo: 1, strany: 43-51
IF 1.531
Titul Distribution of Mean Cycle Length in Cavo-Tricuspid Isthmus Dependent Atrial Flutter
Autoři Havranek S, Simek J, Stovicek P, Wichterle Dan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 61, číslo: 1, strany: 43-51
IF 1.531
Titul Dlouhodobá léčba chronické hepatitidy B u pacientů po transplantaci ledviny
Autoři Šperl Jan, Fraňková Soňa, Viklický Ondřej, Vítko Štefan, Trunečka Pavel, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 66, číslo: S1, strany: S20
Titul Dlouhodobá prognóza pacientů s vaskulitidou malých cév se závažným intra-alveolárním krvácením: retrospektivní studie. Poster
Autoři Hrušková Z, Casian A, Konopásek P, Svobodová B, Frausová D, Lánská Věra, Tesař V, Jayne D
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 18, číslo: suppl. 1, strany: 30-31, č. abstr. P12
Titul Dlouhodobé sledování po transplantaci jater
Autoři Gottfriedová Halima
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Dlouhodobé výsledky náhrad aortální chlopně a záchovných operací aortální chlopně
Autoři Koudelková Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 54, číslo: 1-2, strany: 86
Titul Does negative wound pressure therapy have a similar acute antimicrobial effect as maggot and ozone therapy on diabetic foot ulcer infection?
Autoři Bém Robert, Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra, Dubský Michal, Wosková Veronika, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia ročník: 55, číslo: suppl. 1, strany: S113-S114
IF 6.814
Titul Does the peripheral arterial disease influence certain psychological parameters in patients with the diabetic foot
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Dragomirecká E, Bém Robert, Dubský Michal, Wosková Veronika, Roztočil Karel, Křížová Marta, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj International angiology ročník: 31, číslo: 3, suppl. 1, strany: 56-57
IF 1.652
Titul Does the preoperative loco-regional therapy make any difference in liver transplantation for HCC outcomes? - 13 years single centre experience. Poster
Autoři Kočík Matěj, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Kučera Miloš, Trunečka Pavel, Oliverius Martin
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Domácí parenterální výživa (DPV) v IKEM
Autoři Baštová Hana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 151, číslo: 7, strany: 372-323
Titul Donor-specifické interferon-gama produkující buňky a predikace rejekce transplantované ledviny
Autoři Slavčev Antonij, Slimáčková Eva, Ziková Kateřina, Slatinská Janka, Stříž Ilja, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. československý transplantačný kongres : Abstrakty
Titul Dopamine-hyaluronate coating improves efficency of maghemite probes
Autoři Herynek Vít, Babič Michal, Horák Daniel, Jendelová Pavla, Syková Eva, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Molecular imaging and biology ročník: 14, číslo: suppl. 1, strany: S59, abstr. no. P059
IF 3.844

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít