CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Vývoj dárců orgánů v ČR, medicínská kritéria. Výsledky transplantací orgánů
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj dárců orgánů v ČR, medicínská kritéria. Výsledky transplantací orgánů
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj dárců orgánů v ČR, medicínská kritéria. Výsledky transplantací orgánů
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj pohledu na rejekci štěpu po transplantaci srdce
Autoři Málek Ivan, Voska Luděk, Gazdič Tomáš, Hegarová Markéta, Hošková Lenka, Podzimková Mariana, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. československý transplantačný kongres : Abstrakty
Titul Vývoj transplantací jater z pohledu instrumentářky. Poster
Autoři Babišová Eva, Kubalíková Veronika
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. československý transplantačný kongres : Abstrakty
Titul Výživa kuřáků
Autoři Adámková Věra, Králíková E, Štochlová Jaroslava, Lánská Věra, Štěpánková L, Kmeťová A, Hubálková Martina, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 15, číslo: 4 příl., strany: P10
Titul Význam hodnocení znaků Banffské klasifikace v předimplantační biopsii pro predikci opožděné funkce transplantované ledviny. Poster
Autoři Baláž Peter, Rokošný Slavomír, Wohlfahrt Peter, Bartoňová Anastázie, Wohlfahrtová Mariana, Honsová Eva, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. československý transplantačný kongres : Abstrakty
Titul Význam nálezu pozdního sycení myokardu gadoliniem při vyšetření pomocí magnetické rezonance srdce u pacientů s nově manifestovanou dilatační kardiomyopatií
Autoři Šramko Marek, Kubánek Miloš, Tintěra Jaroslav, Kautznerová Dana, Weichet J, Malušková Jana, Málek Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hypertenze & kardiovaskulární prevence ročník: 1, číslo: suppl., strany: 25
Titul Význam syslotického tlaku při reperfuzi štěpu a v časném poreperfuzním období na rozvoj funkce štěpu ledviny. Poster
Autoři Vychodil Pavel, Viklický Ondřej, Kieslichová Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. československý transplantačný kongres : Abstrakty
Titul Vztah fyzického pohybu k aktivitě hnědé tukové tkáně a parametrům metabolického syndromu
Autoři Škop Vojtěch, Malínská Hana, Burian Martin, Kazdová Ludmila
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosklerosa 2012: diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku
Titul Vztah kardiorenálních biomarkerů k predikci renální dysfunkce u pacientů po transplantaci srdce
Autoři Hošková Lenka, Franeková Janka, Málek Ivan, Sečník Peter, Pirk Jan, Kautzner Josef, Szárszoi , Jabor Antonín
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. československý transplantačný kongres : Abstrakty
Titul Vztah metabolického syndromu a jeho komponent ke zvýšené albuminurii a renální insuficienci v obecné dospělé populaci ČR
Autoři Krajčoviechová Alena, Wohlfahrt Peter, Jozífová Marie, Adámková Věra, Galovcová Markéta, Bruthans Jan, Petržílková Zdeňka, Procházka Jiří, Bělohoubek Jiří, Lánská Věra, Cífková Renata
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 15, číslo: 1, strany: 65-66
Titul Vztah obtíží s výskytem arytmií u pacientů po katetrizační ablaci pro fibrilaci síní monitorovaných pomocí záznamníku Vitaphone
Autoři Maxian Radoslav, Mlčochová Hanka, Čihák Robert, Štefanová Andrea, Wichterle Dan, Peichl Petr, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 11, číslo: suppl. A, strany: A21-A22
Titul Warfarin and aspirin in patients with heart failure and sinus rhythm
Autoři Homma S, Thompson JLP, Pullicino PM, Levin B, Freudenberger RS, Teerlink JR, Ammon SE, Graham S, Sacco RL, Mann DL, Mohr JP, Massie BM, Labovitz AJ, Anker SD, Lok DJ, Ponikowski P, Estol CJ, Lip GYH, Di Tullio, MR, Sanford AR, Mejia V, Gabriel AP, del Valle ML, Buchsbaum R, Málek Ivan, Křížová Barbora
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj New England journal of medicine ročník: 366, číslo: 20, strany: 1859-1869
IF 51.658
Titul Which index best correlates with body fat mass: BAI, BMI, waist or WHR?
Autoři Suchánek Pavel, Králová Lesná Ivana, Mengerová Olga, Mrázková Jolana, Lánská Věra, Stávek Petr
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Neuroendocrinology letters ročník: 33, číslo: suppl. 2, strany: 78-82
IF .932
Titul Wilsonova choroba
Autoři Fraňková Soňa
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Workshop: Dietní léčba - výměnné jednotky
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Workshop: Technické pomůcky, inzulinové pumpy, kontinuální měření glykémií. Pomůcky pro řešení hypoglykémie
Autoři Mašková Jana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Worldwide experience with the robotic navigation system in catheter ablation of atrial fibrillation: methodology, efficacy and safety
Autoři Bai R, di Base L, Valderrabano M, Lorgat F, Mlčochová Hanka, Tilz R, Meyerfeld U, Hranitzky PM, Wazni O, Kanagaratnam P, Doshi RN, Gibson D, Pisapia A, Mohanty P, Saliba W, Ouyand F, Kautzner Josef, Gallinghouse GJ, Natale A
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of cardiovascular electrophysiology ročník: 23, číslo: 8, strany: 820-826
IF 3.475
Titul XII. sympozium Diabetes mellitus - oční komplikace : Olomouc, 8. října 2011
Autoři Sosna Tomáš, Švancarová Radka
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 10, číslo: 1, strany: 34-40
Titul XVIII. Trilateral Czech-German-Polish Symposium on Nephrology
Autoři Viklický Ondřej, Tesař Vladimír
Typ KONFERENCE, WORKSHOP - uspořádání
Titul XXV World Congress of the International Union of Angiology
Autoři Roztočil Karel, Piťha Jan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Vasa ročník: 41, číslo: 2, strany: 154-154
Titul Zamyšlení nad finančními aspekty péče o nemocné s kolorektálním karcinomem
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 66, číslo: 5, strany: 340-344
Titul Zánětlivá odpověď v transluminální endoskopii v závislosti na místě vstupu
Autoři Hucl Tomáš, Beneš Marek, Kočík Matěj, Krak Martin, Malušková Jana, Šplíchalová A, Kieslichová Eva, Oliverius Martin, Špičák Julius
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj 34. české a slovenské endoskopické dny
Titul Zásady vyšetřovacího algoritmu u plicní hypertenze
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Železo v mozku pacientů s tumorem
Autoři Herynek Vít, Wagnerová Dita, Malucelli Alberto, Vymazal Josef, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 5. výzkumné fórum Pyramida - Jizerka : Book of Abstracts
Titul Zemřelí dárci orgánů TC IKEM v roce 2011
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zhoršení funkce beta-buněk podle parametru homa-B u žen v perimenopauze a časné postmenopauze
Autoři Lejsková M, Piťha Jan, Adámková Silvia, Auzký Ondřej, Adámek T, Babková E, Alušík Š
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 15, číslo: suppl. 1, strany: 30-31, č. abstr. 29
Titul Zhoršení kognitivních funkcí a snížení perfuze v kontralaterálním frontálním laloku u pacientů s lézí mozečku
Autoři Bolceková E, Fiala J, Rusina R, Koukal J, Buncová Marie, Ostrý S, Kulišťák P
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie ročník: 75/108, číslo: 5, strany: 595-601
IF .366
Titul Zkoušíme vypěstovat novou slinivku
Autoři Saudek František, Matyáš J
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Lidové noviny ročník: 25, číslo: 15, strany: 18
Titul Zkušenosti s nakládání s léčivy v nemocnicích ve Velké Británii
Autoři Chrapková Kornélia
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zlepšení ejekční frakce levé komory a dalších objektivních parametrů po katetrové ablaci u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní a srdečním selháním
Autoři Fiala M, Wichterle Dan, Škňouřil L, Nevřalová R, Bulková V, Toman O, Chovančík J, Pindor J, Gorzolka J, Januška J
Typ ABSTRAKT
Zdroj XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Kniha abstrakt [on-line]
Titul Změna fenotypu u homozygotní pacientky s familiální hypercholesterolémií - kazuistika. Poster
Autoři Ziková Kateřina, Zemánková K, Vlachová Miluše, Freiberger T, Soška V, Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 15, číslo: 1, strany: 81
Titul Změna programace implantabilního kardioverteru-defibrilátoru indukovaná radioterapií močového měchýře
Autoři Pazderník Michal, Koudelková Eva, Lefflerová Kateřina, Řezáč P, Zapletal R, Sedláček Kamil, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Kniha abstrakt [on-line]
Titul Změny kardiovaskulárního rizika při přechodu do menopauzy
Autoři Piťha Jan, Auzký Ondřej, Adámková Věra, Babková E, Adámek T, Lejsková M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hypertenze & kardiovaskulární prevence ročník: 1, číslo: suppl., strany: 21-22
Titul Zpráva o 7. CEURGEM (Central European Gastroenterology Meeting)
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 66, číslo: 6, strany: 426-427
Titul Zpráva o DDW 2012
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 66, číslo: 3, strany: 233-234
Titul Zpráva z mezioborového sympozia s mezinárodní účastí Syndcrom diabetické nohy 2012
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 10, číslo: 4, strany: 30, 32
Titul Zvýšená koncentrace železa v mozku pacientů s tumorem
Autoři Herynek Vít, Wagnerová Dita, Malucelli A, Vymazal J, Hájek Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zvýšená koncentrace železa v mozku pacientů s tumorem
Autoři Herynek Vít, Wagnerová Dita, Malucelli Alberto, Vymazal Josef, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 16. Vědecké zasedaní MR ČRS - Kniha abstraktů ročník: 2012, číslo: 16, strany: nestr.
Titul Zvýšená spontánní fyzická aktivita zvyšuje oxidaci mastných kyselin v hnědé tukové tkáni a příznivě ovlivňuje poruchy metabolického syndromu
Autoři Škop Vojtěch, Malínská Hana, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 15, číslo: 4 příl., strany: P22
Titul Zvýšený poměr kotník-paže je spojený se zvýšenou tuhostí aorty. Studie Post-MONICA
Autoři Wohlfahrt Peter, Krajčoviechová Alena, Seidlerová J, Palouš Daniel, Ingrischová M, Adámková Věra, Filipovský J, Cífková R
Typ ABSTRAKT
Zdroj XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti : Kniha abstrakt [on-line]
Titul Zvýšený poměr kotník-paže je spojený se zvýšenou tuhostí aorty. Studie post-MONICA
Autoři Wohlfahrt Peter, Krajčoviechová A, Seidlerová J, Ingrischová M, Adámková Věra, Filipovský J, Cífková R
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hypertenze & kardiovaskulární prevence ročník: 1, číslo: suppl., strany: 30-31

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít