CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul You get what you inspect, not what you expect: can we make the transseptal puncture safer?
Autoři Kautzner Josef, Peichl Petr
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Europace ročník: 12, číslo: 10, strany: 1353-1355
IF 1.839
Titul Zamyšlení nad UEGW 2010
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 64, číslo: 6, strany: 35-36
Titul Zamyšlení, spíše povzdech nad několika kongresy a jejich souvislostmi
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 64, číslo: 3, strany: 6
Titul Zařazování na "waiting list"
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zásady antibiotické terapie
Autoři Vychodil Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zásady péče o pacienty s intermitentními klaudikacemi
Autoři Roztočil Karel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 56, číslo: 7, strany: 724-726
Titul Zásady prevence tromboembolie dle rizikové stratifikace
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Závažná plicní hypertenze již není kontraindikací transplantace srdce
Autoři Kettner Jiří, Dorazilová Zora, Al-Hiti Hikmet, Netuka Ivan, Melenovský Vojtěch, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 9, číslo: suppl. D, strany: D13
Titul Závěr: co vše ovlivňuje rozhodování o odběru orgánu
Autoři Trunečka Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Závislost na benzodiazepinech a hypnoticích - společensky závažný, zdravotně nebezpečný, ale podceňovaný jev
Autoři Mikušová Katarína
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Farmi news ročník: 7, číslo: 3, strany: 25
Titul Zemřelí dárci orgánů v letech 2005-2009 - analýza
Autoři Švancar P, Pokorná Eva, Zýková I, Žihlová L, Krejzar Z, Morman D
Typ ABSTRAKT
Zdroj III. česko-slovenský transplantační kongres
Titul Zhodnocení výsledků u pacientů po současné plastice mitrální a náhradě aortální chlopně v IKEM Praha
Autoři Urban Marian, Pirk Jan, Skalský Ivo, Netuka Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 52, číslo: 10, strany: 677
Titul Zhodnocení výsledků u pacientů po současné plastice mitrální a náhradě aortální chlopně v IKEM Praha
Autoři Urban Marian, Pirk Jan, Skalský Ivo, Netuka Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj IV. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Program a abstrakta
Titul Žijící dárci
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Žilní trombóza a její rizikové faktory
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Živé přenosy 5. Transkatetrová implantace aortální chlopně
Autoři Želízko Michael, Janek Bronislav, Malý Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Živé přenosy 9 + 10. Bifurkační stenózy - RIA/RD, kmen ACS
Autoři Polanský P, Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkuršenosti z prvního ročníku certifikovaného kurzu pro všeobecné sestry v podiatrii
Autoři Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra, Bém Robert, Wosková Veronika, Dubský Michal, Křížová Marta, Lacigová S, Piťhová P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hojení ran ročník: 4, číslo: 1, strany: 64-65
Titul Zkušenosti s epikardiální ablací komorových tachykardií
Autoři Flašková Vendula, Ludvíková Jana, Hrušková Dagmar
Typ ABSTRAKT
Zdroj 18. výroční sjezd České kardiologické společnosti [on-line]
Titul Zkušenosti s použitím vysoce senzitivního stanovení troponinu T
Autoři Jabor Antonín, Franeková Janka, Kica Ondřej, Komínková Markéta, Březina Aleš, Kettner Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Labor aktuell ročník: 2010, číslo: 2, strany: 19-25
Titul Změna charakteristik dárců orgánů
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změnila se léčba a kontrola hypertenze v ČR za posledních 10 let?
Autoři Jozífová Marie, Cífková Renata, Škodová Z, Adámková Věra, Bruthans Jan, Procházka Jiří, Bělohoubek Jiří, Galovcová Markéta, Wohlfahrt Peter, Krajčoviechová Alena, Lánská Věra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Practicus ročník: 9, číslo: 6, strany: 40-42
Titul Změny autoregulace u cerebrální mikroangiopatie - možnosti detekce
Autoři Peisker T, Bartoš A, Škoda O, Ibrahim Ibrahim, Kalvach P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
IF .393
Titul Změny cévní stěny, hypertenze a její biochemické konsekvence
Autoři Franeková Janka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny sérových koncentrací a genové exprese fibroblastového růstového faktoru-21 po kardiochirurgické operaci: možný význam při vzniku pooperační inzulínové rezistence
Autoři Kotulák Tomáš, Drápalová J, Kopecký P, Mráz M, Říha Hynek, Bláha J, Kramář Petr, Netuka Ivan, Malý J, Křemen J, Kotrlíková E, Svačina Š, Haluzík M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 13, číslo: suppl. 1, strany: 25-26, č. abstr. 20
Titul Změny v metodických pokynech pro laboratoře a pro posuzovatele
Autoři Franeková Janka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny v metodických pokynech pro laboratoře a v Kontrolním listu posuzovatele
Autoři Franeková Janka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zmírnění rozvinuté maligní formy hypertenze u CYP1A1-REN-2 transgenních potkanů v závislosti na dávce inhibitoru solubilní epoxid hydrolázy
Autoři Sporková A, Kopkan Libor, Husková Zuzana, Hwang SH, Hammock BD, Imig JD, Kramer JH, Červenka Luděk
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 52, číslo: 9, strany: 574
Titul Značení buněk určených pro transplantace a jejich zobrazování pomocí MRI
Autoři Herynek Vít
Typ ABSTRAKT
Zdroj 3. výzkumné fórum Pyramida Jizerka. Sborník abstrakt
Titul Známá a méně známá úskalí prevence tromboembolie u fibrilace síní v klinické praxi
Autoři Bytešník Jan, Lefflerová Kateřina, Šedivá L
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zobrazení arytmogenního substrátu pro komorové tachykardie: srovnání elektroanatomického mapování a magnetické rezonance
Autoři Peichl Petr, Koželuhová Markéta, Tintěra Jaroslav, Čihák Robert, Wichterle Dan, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 9, číslo: suppl. A, strany: A20
Titul Zobrazovací intervenční metody v onkologii
Autoři Oliverius Martin, Novotný J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Edukační sborník. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Titul Zobrazovací metody v nefrologii
Autoři Beran Jan, Filipová Helena, Kautznerová Dana, Novotný Jiří, Peregrin Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii
Titul Zpráva o CEURGEM 2010
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 64, číslo: 4, strany: 34-35
Titul Zpráva o XVI. Angiologickém Česko-Slovenském sympoziu s postgraduální tématikou Valtice 2010
Autoři Roztočil Karel
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Vaskulárna medicína ročník: 2, číslo: 3, strany: 143
Titul Zpráva z kongresu XXXV. Angiologické dny 2010 v Praze
Autoři Roztočil Karel
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Vaskulárna medicína ročník: 2, číslo: 2, strany: 96-98
Titul Zvláštnosti chirurgických výkonů u nefrologických nemocných
Autoři Janoušek Libor
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii
Titul [Management ofhigh blood pressure in children and adolescents: Recommendations of the European Society of hypertension]
Autoři Lurbe E, Cífková Renata, Cruickshank JK, Dillon MJ, Ferreira I, Invitti C, Kuznetsova T, Laurent S, Mancia G, Morales-Olivas F, Rascher W, Redon J, Schaefer F, Seeman T, Stergiou G, Wühl E, Zanchetti A
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Anales de pediatria ročník: 73, číslo: 1, strany: 51.e1-51.e28
IF .57

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít