CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Analýza ovlivnění účinnosti léčby statiny variantami v genech pro CYPA1 a hepatickou lipázu. Poster
Autoři Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Prusíková M, Šnajderlová M, Hirschfeldová K, Lánská Věra, Češka R, Vráblík M
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anémie a metabolismus železa u nemocných dispenzarizovaných pro chronické onemocnění ledvin stadia 2-5
Autoři Slavíčková Renáta, Monhart V, Žabka J, Suchanová J, Ryba M, Peiskerová M, Trojánková M, Zahálková J, Sobotová D, Horáčková M, Ságová M, Jirovec M, Hajný J, Vránová J, Dusilová - Sulková Sylvie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 15, číslo: 2, strany: 53-62
Titul Anestezie a pooperační péče u pacientů s jaterní cirhózou
Autoři Kieslichová Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 63, číslo: 3, strany: 133-134
Titul Anestezie u pacientů po orgánových transplantacích
Autoři Vychodil Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Angiostatic versus angiogenic chemokines in IPF and EAA
Autoři Sterclova Martina, Vasakova Martina, Metlicka Monika, Pavlicek Jan, Kolesár Libor, Stříž Ilja
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Respiratory medicine ročník: 103, číslo: 11, strany: 1651-1656
IF 2.331
Titul Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion polymorphism in patients with acute and chronic pancreatitis
Autoři Hucl Tomáš, Kylanpaa ML, Kuenzli B, Witt H, Lempinen M, Schneider A, Kemppainen E, Lohr M, Haas SL, Friess H
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European journal of gastroenterology and hepatology ročník: 21, číslo: 9, strany: 1032-1035
IF 1.662
Titul Anorektika a plicní hypertenze
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibody Responses in Immunosuppressed Organ Allograft Recipients - Brief Review of the Current Literature
Autoři Slavčev Antonij, Dyer P
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Current immunology reviews ročník: 5, číslo: 2, strany: 161-166
Titul Antidiabetická léčba a hmotnost
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antikoagulační léčba: co se do doporučení nevešlo
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antimykotika
Autoři Petkov Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aorta remodelling associated with calcitonin gene related peptide concentration in rats with arterial hypertension
Autoři Kochová P, Tonar Zbyněk, Matějka VM, Švíglerová Jitka, Štengl M, Kuncová J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Acta veterinaria Brno ročník: 78, číslo: 4, strany: 595-602
IF .403
Titul Aortální stenóza s vysokým operačním rizikem. Perkutánní implantace aortální chlopně
Autoři Želízko Michael
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Pacient s aortální stenózou
Titul Aortální stenóza s významnou systolickou dysfunkcí levé komory
Autoři Lupínek Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aortální stenóza: multidisciplinární projekt
Autoři Malý Jiří, Želízko Michael, Kotulák Tomáš, Netuka Ivan, Janek Bronislav, Marek Tomáš, Ulman Jaroslav, Kautznerová Dana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Apolipoprotein A5 and E gene variants determine the efficacy of statin treatment
Autoři Vráblík M, Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Lánská Věra, Hirschfeldová K, Zlatohlávek L, Štulc T, Horinek A, Prusíková M, Ceska R
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Apolipoprotein A5 and E gene variants determine the efficacy of statin treatment. Poster
Autoři Vrablik M, Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Lánská Věra, Hirschfeldova K, Zlatohlavek L, Stulc T, Horinek A, Prusikova M, Ceska R
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 10, číslo: 2, strany: e667, abstr. no. P358
IF 4.947
Titul Apolipoprotein A5 in health and disease
Autoři Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Vrablik M, Kadlecová M, Zicha J, Kunes J, Piťha Jan, Suchánek Pavel, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 58, číslo: Suppl. 2, strany: S101-S109
IF 1.43
Titul Apolipoprotein E Arg136 -> Cys in individuals with premature myocardial infarction
Autoři Hubáček Jaroslav, Poledne Rudolf, Piťha Jan, Aschermann M, Skalická H, Staněk Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Folia biologica (Praha) ročník: 55, číslo: 3, strany: 116-118
IF .924
Titul Apolipoprotein E polymorphism in hemodialyzed patients and healthy controls
Autoři Hubáček Jaroslav, Bloudíčková Silvie, Kubinová R, Pikhart H, Viklický Ondřej, Bobák M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Biochemical genetics ročník: 47, číslo: 9-10, strany: 688-693
IF .878
Titul Are there differences in cardiovascular risk factors between town and village?
Autoři Bruthans Jan, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: P36
IF 2.511
Titul Arteriální hypertenze a srdeční arytmie
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Medicína po promoci ročník: 10, číslo: 3, strany: 47-48
Titul Arytmická bouře - život ohrožující stav
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 8, číslo: 6, strany: 297-301
Titul Arytmie a kouření
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Arytmie ve stáří
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aspirin not effective in the primary prevention of vascular disease
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 14, číslo: 62, 05.10.2009, strany:
Titul Assessment of left ventricular function in non-dilated and dilated hearts: Comparison of contrast-enhanced 2-dimensional echocardiography with multi-detector row CT angiography
Autoři Burianová Lucie, Riedlbauchová Lucie, Lefflerová Kateřina, Marek Tomáš, Lupínek Petr, Kautznerová Dana, Vedlich Daniel, Lánská Věra, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Acta cardiologica ročník: 64, číslo: 6, strany: 787-794
IF .604
Titul Association between duration of the sleep and body weight
Autoři Adámková Věra, Hubáček Jaroslav, Lánská Věra, Vráblík M, Králová Lesná Ivana, Suchánek Pavel, Zimmelová P, Veleminský M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 58, číslo: suppl. 1, strany: S27-S31
IF 1.43
Titul Association of the -344T/C aldosterone synthase gene variant with essential hypertension
Autoři Hlubocká Z, Jáchymová M, Heller S, Umnerová V, Danzig V, Lánská Věra, Horký K, Linhart A
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 58, číslo: 6, strany: 785-792
IF 1.43
Titul Asymptomatická aortální stenóza
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Asymptomatická stenóza karotické tepny. Jak postupovat u pacienta s asymptomatickou stenózou karotické tepny aneb běh Červené královny
Autoři Piťha Jan, Klimošová S, Peregrin Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Postgraduální medicína ročník: 11, číslo: 5, strany: 472-478
Titul Asymptomatická významná stenóza karotické tepny
Autoři Piťha Jan, Klimošová S, Peregrin Jan, Žižka J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 55, číslo: 9, strany: 867-868
Titul Ateroskleróza a tuková tkáň
Autoři Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 58, číslo: 16, strany: 32-34
Titul Atrial fibrillation in end-stage congestive heart failure and atrial fibrosis
Autoři Aldhoon Bashar, Melenovský Vojtěch, Kučera T, Martínek J, Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj ročník: 11, číslo: suppl. 2, strany: S6
Titul Atrofie mozkové kůry a bílé hmoty u Alzheimerovy nemoci na magnetické rezonanci mozku
Autoři Bartoš Aleš, Zach Petr, Ibrahim Ibrahim, Řípová Daniela
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Psychiatrie ročník: 13, číslo: 4, strany: 140-144
Titul Bari 2D: No mortality, CV event differences between myocardial revascularization and medical therapy in diabetics with stable coronary heart disease
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 14, číslo: 65, 15.10.2009, strany:
Titul Behavior of homonuclear spin pair during CPMG pulse sequence
Autoři Tošner Z, Škoch Antonín
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Central European NMR Meeting - 24th NMR Valtice
Titul Beta blockers in heart failure with systolic heft ventricular dysfunction and in patients with heart failure with preserved left ventricular function
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 14, číslo: 31, 23.04.2009, strany:
Titul Bezprostřední poresuscitační péče
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bilayer of vascular smooth muscle cells (SMC) and endothelial cells (EC) on a nanofibre mesh in a pulse bioreactor. Poster
Autoři Straka František, Filova E, Chlupac J, Bacakova L, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 5th Biennial Meeting 2009. Joint Meeting of the Society for Heart Valve Disease and Heart Valve Society of America. Abstracts
Titul Biliární komplikace po transplantaci jater
Autoři Špičák Julius
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Transplantace jater
IF 0
Titul Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: Vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie
Autoři Řasová K, Brandejský P, Tintěra Jaroslav, Krásenský J, Zimová D, Medová E, Herbenová A, Kalistová H, Jech R, Řasová M, Zemanová P, Zeman J, Ibrahim Ibrahim, Martinková P, Doležil D, Jandová D
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie ročník: 72, číslo: 4, strany: 350-358
IF .246
Titul BK virus infection in simultaneous pancreas-kidney transplant recipients. Poster
Autoři Bouček Petr, Mindlová Martina, Saudek František, Skibová Jelena, Jedináková Teodora, Lipár Květoslav, Adamec Miloš, Hirsch H
Typ ABSTRAKT
Zdroj Xenotransplantation ročník: 16, číslo: 6, strany: 549, č. abstr. LB IPITA P-14
Titul Blood presssure control and cardiovascular risk profile of hypertensive patients in central and east European countries: results of the BP-care study
Autoři Grassi G, Cífková Renata, Erdine S, Laurent S, Narkiewicz K, Redon J, Viigimaa M, Quarti-Trevano F, Brambilla G, Mancia G
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of Hypertension ročník: 27, číslo: suppl. 4, strany: S24, no. abstr. 2C.2
IF 4.988
Titul Blood vessel replacement: 50 years development and tissue engineering paradigms in vascular surgery
Autoři Chlupáč Jaroslav, Filová E, Bačáková L
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 58, číslo: suppl. 2, strany: S119-S139
IF 1.43
Titul BMI a varianty v genech pro syndecan, PFKP a MC4R v české populaci
Autoři Hubáček Jaroslav, Lánská Věra, Adámková Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Výživa - nedílná součást léčby závažných chorob. Sborník abstrakt
Titul BMI varianty v genech pro syndecan, PFKP a MC4R v české populaci
Autoři Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Lánská Věra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Body fluid homeostasis: from genotype to phenotype
Autoři Jabor Antonín
Typ ABSTRAKT
Zdroj Clinical chemistry and laboratory medicine ročník: 47, číslo: , strany: 69
IF 1.886
Titul Bronchoalveolar lavage fluid cellular characteristics, functional parameters and cytokine and chemokine levels in Interstitial Lung Diseases
Autoři Vašáková M, Šterclová M, Kolesár Libor, Slavčev Antonij, Pohunek P, Šulc J, Skibová Jelena, Stříž Ilja
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Scandinavian journal of immunology ročník: 69, číslo: 3, strany: 268-274
IF 2.108
Titul C1019T polymorfizmus genomu pro connexin 37 je u obézních žen a diabetiček 1. typu spojen s preklinickou aterosklerózou
Autoři Piťha Jan, Piťhová P, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 55, číslo: 12, strany: P10

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít