CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Beta-blockers in the treatment of uncomplicated hypertension. Are they still indicated? New British guidelines on hypertension treatment. Part I
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 12, číslo: 3, 11.1.07, strany:
Titul Beta-blockers in the treatment of uncomplicated hypertension. Are they still indicated? New British guidelines on hypertension treatment. Part II
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 12, číslo: 4, 15.1.07, strany:
Titul Biliary complications after orthotopic liver transplantation (OLT): ten-year experience with 500 consecutive patients
Autoři Špičák Julius, Adamec Miloš, Oliverius Martin, Janoušek Libor, Trunečka Pavel, Peregrin Jan, Filipová Helena, Štirand Petr, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplant international ročník: 20, číslo: suppl. 2, strany: 285, č. abstr. P786
IF 2.3
Titul Biliary manometric perfusion test in the evaluation of treatment of bening biliary strictures
Autoři Thomas RP, Köcher M, Peregrin Jan, Černá M, Havlík R, Froňková S, Kozák J, Buřval S
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká radiologie ročník: 61, číslo: 2, strany: 211
Titul Biochemické abnormality u renální insuficience
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biochemické vyšetřování pacienta s onemocněním ledvin - 2. část (kreatinin, glomerulární filtrace, výpočtové vztahy)
Autoři Jabor Antonín
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biochemické vyšetřování pacienta s onemocněním ledvin - I. část (moč chemicky, sediment)
Autoři Jabor Antonín, Louženský G
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biochemie a metabolizmus vodní a minerálové rovnováhy
Autoři Kazda A, Jabor Antonín
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství
Titul Biologická variabilita
Autoři Franeková Janka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul BK-virus nephropathy in simultaneous pancreas/kidney recipients: experience with kidney retransplantation. Poster
Autoři Bouček Petr, Mindlová Martina, Saudek František, Jedináková Teodora, Lipár Květoslav, Adamec Miloš, Voska Luděk, Honsová Eva, Lodererová Alena, Hirsch Hans
Typ ABSTRAKT
Zdroj Xenotransplantation ročník: 14, číslo: 5, strany: 531, č.abstr. PQ1712
Titul BNP je lepší než zátěžová echokardiografie v krátkodobé predikci vzniku symptomů u mužů s asymptomatickou chronickou významnou aortální regurgitací
Autoři Marek Tomáš, Kautzner Josef, Lánská Věra, Karasová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 49, číslo: 4 suppl., strany: 66
Titul Bone marrow as a source for spinal cord injury repair
Autoři Jendelová P, Syková Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj 7th IBRO World Congress of Neuroscience
Titul Book review
Autoři Hamet Pavel, Šeda Ondřej
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj American journal of medical genetics. Part A
IF 2.063
Titul Both sided retroperitoneoscopic livin-donor programme: first year experience. Poster
Autoři Froněk Jiří, Morsy MA, Chang RWS
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bradyarytmie u sportovců
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kardiologická revue ročník: 9, číslo: suppl., strany: 24-26
Titul Budd-Chiariho syndrom jako indikace k transplantaci jater. Poster
Autoři Hejlová Irena, Petrášek Jan, Šperl Jan, Fraňková Soňa, Adamec Miloš, Trunečka Pavel, Vítko Štefan, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 61, číslo: suppl. 2, strany: 54
Titul Cardiac resynchronization therapy in patients with advanced heart failure: clinical follow-up
Autoři Hošková Lenka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardiovascular features of heart failure with preserved ejection fraction versus nonfailing hypertensive left ventricular hypertrophy in the urban Baltimore community
Autoři Melenovský Vojtěch, Borlaug BA, Rosen B, Hay I, Ferruci L, Morell CHH, Lakatta EG, Najjar SS, Kass DA
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of the American College of Cardiology ročník: 49, číslo: 2, strany: 198-207
IF 11.054
Titul Cardiovascular genetics - recent status
Autoři Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Central European Vascular Journal ročník: 6, číslo: 1, strany: 10
Titul Carvedilol use at discharge in patients with heart failure is associated with improved survival. Results from the OPTIMIZE-HF study
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 12, číslo: 24.5.07, strany:
Titul Case repoert
Autoři Honsová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Časné chirurgické komplikace u transplantací jater prováděných v IKEM
Autoři Kočík Matěj, Varga Martin, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Oliverius Martin, Trunečka Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Catheter ablation of arrhythmic storm caused by polymorphic ventricular tachycardias in patients after myocardial infarction
Autoři Peichl Petr, Čihák Robert, Wichterle Dan, Bytešník Jan, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Bratislavské lekárske listy ročník: 108, číslo: 1, strany: 44
Titul Catheter ablation of atrial fibrillation using an intracardial ultrasound: comparison of 8-mm and cooled tip catheter
Autoři Mlčochová Hanka, Čihák Robert, Wichterle Dan, Peichl Petr, Bytešník Jan, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Bratislavské lekárske listy ročník: 108, číslo: 1, strany: 37
Titul Catheter-based modification of heart valve diseases: from experimental to clinical application
Autoři Šochman Jan, Peregrin Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj ASAIO journal ročník: 53, číslo: 5, strany: 609-616
IF 1.45
Titul CD36 regulates fatty acid composition and sensitivity to insulin in 3T3-L1 adipocytes
Autoři Kontrová K, Zídková J, Bartoš B, Skop V, Sajdok J, Kazdová Ludmila, Mikulík K, Mlejnek P, Zídek V, Pravenec M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 56, číslo: 4, strany: 493-496
IF 1.653
Titul Cell tracking using MRI
Autoři Herynek Vít
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Textbook of in vivo imaging in vertebrates
Titul Čerstvý tepenný allograft v cévní chirurgii. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR č. NR7965. Doba řešení 2004-2006
Autoři Adamec Miloš
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Čeští anesteziologové a sestry ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
Autoři Rogozov Vladislav
Typ ABSTRAKT
Zdroj I. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí. XIV. národní kongres ČSARIM : Praha, 19.?21. září 2007 : sborník abstrakt
Titul Cévní komplikace a jejich prevence po transplantaci ledviny v IKEM
Autoři Baláž Peter, Rokošný Slavomír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cévní steh - základní technické postupy
Autoři Adamec Miloš, Baláž Peter
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Chirurgická sutura
Titul Changes of coronary calcium score 1 year after renal graft transplanation
Autoři Bubeníček Petr, Kautznerová Dana, Teplan Vladimír, Sotorník Ivo, Adamec Miloš, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology Dialysis Transplantation ročník: 22, číslo: suppl. 6, strany: 378
Titul Characterisation of acute rejections and associated relative risk factors in the Symphony study
Autoři Frei U, Daloze P, Vítko Š, Klempnauer J, Reyes-Acevedo R, Titiz I, Fricke L, Ekberg H
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplant international ročník: 20, číslo: suppl. 2, strany: 19, č. abstr. O066
Titul Characterization of acute rejections and associated relative risk factors in the symphony study
Autoři Frei U, Daloze P, Vítko Štefan, Klempnauer J, Reyes-Acevedo R, Titiz I, Fricke L, Ekberg H
Typ ABSTRAKT
Zdroj American journal of transplantation ročník: 7, číslo: suppl. 2, strany: 210-220, č. abstr. 245
Titul Chceme zachytit každou perspektivní metodu (rozhovor)
Autoři Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Medical Tribune ročník: 3, číslo: 5, strany:
Titul Chest compression only optimal in patients with cardiac arrest
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 12, číslo: 37, 11.6.07, strany:
Titul Chirurgická ablace fibrilace síní: budoucnost kardiochirurgie? - editorial
Autoři Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 53, číslo: 2, strany: 112-115
Titul Chirurgická léčba HCC - resekce nebo transplantace
Autoři Oliverius Martin, Mergental Hynek, Novotný Jiří, Poulová Petra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chirurgická léčba jaterních metastáz v 21. století
Autoři Oliverius Martin, Gürlich Robert, Kočík Matěj, Peregrin Jan, Paříková Helena
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chirurgická technika odběru orgánů a transplantací
Autoři Baláž Peter
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chirurgická technika odběru tenkého střeva pro transplantaci
Autoři Kudla Michal, Baláž Peter, Oliverius Martin, Adamec Miloš
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 86, číslo: 6, strany: 297-299
Titul Chirurgické výkony na gastrointestinálním traktu po transplantaci srdce
Autoři Gürlich Robert, Oliverius Martin, Ryska M, Sixta Bedřich, Pirk Jan, Skalský Ivo, Hošková Lenka, Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 146, číslo: 12, strany: 934-937
Titul Cholestatické choroby jater jako indikace k transplantaci jater
Autoři Šperl Jan, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 53, číslo: 9, strany: P26
Titul Choroby žilního systému
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chronic hepatitis C in kidney transplantation candidates: antiviral treatment before transplatation. Poster
Autoři Šperl Jan, Fraňková Soňa, Viklický Ondřej, Vítko Štefan, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplant international ročník: 20, číslo: suppl. 2, strany: 219, č. abstr. P516
IF 2.3
Titul Chronická renální insuficience v primární péči
Autoři Teplan Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 87, číslo: 1, strany: 4-10
Titul Chronická žilní insuficience
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chronická žilní insuficience
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chronická žilní insuficience
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chronická žilní nedostatečnost
Autoři Roztočil Karel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Medicína po promoci ročník: 8, číslo: 2, strany: 50-56

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít