CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Alcohol consumption and metabolic syndrome in Czech Republic
Autoři Adámková Věra, Lánská Věra, Suchánek Pavel, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes and vascular disease research ročník: 4, číslo: suppl. 1, strany: S55
Titul Alkohol a regulace metabolismu lipoproteinů. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR č. NR7847. Doba řešení 2004-2006
Autoři Kovář Jan
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Alkoholic liver disease recurrence can be the most important cause of liver allograft steatosis. Poster
Autoři Trunečka Pavel, Honsová Eva, Skibová Jelena, Plucnarová Jitka, Adamec Miloš, Hačkajlo David, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj American journal of transplantation ročník: 7, číslo: suppl. 2, strany: 543, č. abstr. 1538
Titul Alloimunitní hemolytická anemie u pacientky po transplantaci jater neidentické v AB0 systému
Autoři Pagáčová Libuše, Trunečka Pavel, Šperl Jan, Poulová Petra, Pisačka M
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí: Sborník abstrakt
Titul Alternativní místo stimulace pravé komory srdeční
Autoři Lefflerová Kateřina, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 6, číslo: 4, strany: 135-138
Titul Amyotrofická laterální skleróza (ALS) a fronto-temporální demence (FTD): vztah funkce (SPECT) a kognice
Autoři Kulišťák P, Rusina R, Ridzoň P, Buncová Marie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Titul An evaluation of fluoroscopy time and correlation with outcomes after percutaneous coronary intervention
Autoři Nikolsky E, Pučelíková Tereza, Mehran R, Balter S, Kaufman L, Fahy M, Lansky AJ, Leon MB, Moses JW, Stone GW, Dangas G
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of invasive cardiology ročník: 19, číslo: 5, strany: 208-213
Titul Anaesthesia for dental procedures
Autoři Rogozov Vladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analysis of minor amputation and other surgical interventions in patients with diabetic foot regarding to necessity of their rehospitalisation. Poster
Autoři Sixta Bedřich, Varga Martin, Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Hačkajlo David, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 5th International Symposium on the Diabetic Foot. Abstracts
Titul Analysis of outcomes related to admissions of patients with diabetic foot to diabetology department. Poster
Autoři Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Hačkajlo David, Sixta Bedřich, Fejfarová Vladimíra, Řezaninová Ludmila, Čechová Kateřina
Typ ABSTRAKT
Zdroj 5th International Symposium on the Diabetic Foot. Abstracts
Titul Analysis of the cost of therapy in patients with atrial fibrillation in the Czech Republic
Autoři Bulková V, Fiala M, Chovančik J, Wichterle Dan, Čihák Robert, Branný M, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Bratislavské lekárske listy ročník: 108, číslo: 1, strany: 22
Titul Analysis of the medical care of patients with atrial fibrillation by local cordiologists in the Czech republic
Autoři Bulkova V, Fiala M, Chovancik J, Wichterle Dan, Branny M, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of cardiovascular electrophysiology ročník: 18, číslo: suppl. 2, strany: S22-S23, č. abstr. 11.1
Titul Analýza pulsové vlny u nemocných s vazovagální synkopou
Autoři Šimek J, Chytilová E, Tuka V, Krupička J, Nečasová L, Wichterle Dan, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 49, číslo: 4 suppl., strany: 109
Titul Analýza souboru pacientů s fibrilací síní léčených ambulantními kardiology v České republice
Autoři Bulková V, Fiala M, Chovančík M, Wichterle Dan, Čihák J, Branny M, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 49, číslo: 4 suppl., strany: 13
Titul Analýza tříletých zkušeností z hospitalizací pacientů se syndromem diabetické nohy - kde jsou rezervy?
Autoři Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Hačkajlo David, Sixta Bedřich, Wosková Veronika, Řezaninová Ludmila, Čechová Kateřina
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 10, číslo: suppl. 1, strany: 48-49, č.abstr. P38
Titul Anestézie a pooperační analgezie u malých chirurgických výkonů
Autoři Jiroutková Kateřina, Švehla J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Postgraduální medicína ročník: 9, číslo: 7, strany: 737-739
Titul Anestezie u pacienta po transplantaci srdce
Autoři Říha Hynek
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anesteziologická péče během multiorgánového odběru orgánů
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anesteziologie a resuscitace, lokální znecitlivění
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anesteziologie na začátku 21. století
Autoři Hess Ladislav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Remedia ročník: 17, číslo: 6, strany: 568-575
Titul Angina pectoris. Klinika a diagnostika
Autoři Staněk Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Medicína po promoci ročník: 8, číslo: 1, strany: 51-55
Titul Antibiotická terapie na KARIP, antibiotická profylaxe
Autoři Ročeň Milan, Petkov Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antihypertensive treatment - ESH-ESC Guidelines
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antioxidanteffect of hypolipidemic drugs
Autoři Oliyarnyk Olena, Malínská Hana, Šeda Ondřej, Kazdová Ludmila
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosklerosa 2007 - diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku
Titul Aortoiliac reconstruction and kidney transplantation performed as one-stage procedure: long term results
Autoři Matia Ivan, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Lipár Květoslav, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj 21st Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery
Titul Aplikační techniky, dávkovač, inhalační inzulín
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikační techniky, dávkovače, inhalační inzulin
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikační techniky, dávkovače, inhalační inzulín
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Apolipoprotein A-V a regulace triglyceridémie. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR č. NR7923. Doba řešení 2004-2006
Autoři Kovář Jan
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Apolipoprotein E a hladiny lipidů u hemodialyzovaných pacientů. Poster
Autoři Bloudíčková Silvie, Hubáček Jaroslav, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 53, číslo: 12, strany: 1362-1363
Titul Apolipoprotein E a riziko infarktu myokardu v české populaci. Poster
Autoři Hubáček Jaroslav, Piťha Jan, Poledne Rudolf, Dembovská Romana, Bohuslavová Romana, Lánská Věra, Staněk Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 53, číslo: 9, strany: P46
Titul Apolipoprotein E a riziko infarktu myokardu v české populaci. Poster
Autoři Hubáček Jaroslav, Piťha Jan, Poledne Rudolf, Dembovská Romana, Pilipčincová Alexandra, Bohuslavová Romana, Lánská Věra, Staněk Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 53, číslo: 12, strany: 1365
Titul Apolipoprotein E Arg136->Cys a dysbetalipoproteinemie
Autoři Kovář Jan, Adámková Věra, Škodová Zdenka, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 53, číslo: 4, strany: 461-462
Titul Are there gender differences in the epidemiology of hypertension?
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Arterial hypertension as a public health issue
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Arteriální hypertenze
Autoři Bruthans Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Arytmické bouře spouštěné biventrikulární stimulací u pacienta s idiopatickou dilatační kardiomyopatií. Kasuistika
Autoři Ostrihoňová Jarmila, Fišerová Vladana, Šachová Kristina, Weinzettlová Zuzana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 49, číslo: 4 suppl., strany: 84
Titul Assessment of islet yield before and after purification using a computer integrade system. Poster
Autoři Girman Peter, Berková Zuzana, Koblas Tomáš, Dovolilová Eva, Zacharovová Klára, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplant international ročník: 20, číslo: Suppl 2, strany: 167, č. abstr. P301
IF 2.146
Titul Association between plasma lipids and variants in apolipoproteins E and A5 genes: HAPIEE study. Poster
Autoři Hubáček Jaroslav, Peasey A, Pikhart H, Stávek Petr, Kubinová R, Marmot M, Bobak M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 53, číslo: 12, strany: 1366
Titul Astris (Automatizovaný stravovací informační systém)
Autoři Mengerová Olga
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Asymmetric dimethylarginine (ADMA) in chronic renal failure with obesity: Czech multicenter study. Poster
Autoři Teplan Vladimír, Racek J, Široká J, Štollová Milena, Hanzal Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj World Congress of Nephrology. Book of Abstracts
Titul Asymmetric dimethylarginine in obese but not in non-obese patients after renal transplantation is influenced by immunosuppression regime. Poster
Autoři Teplan Vladimír, Racek J, Haluzik M, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplant international ročník: 20, číslo: suppl. 2, strany: 193, č. abstr. P411
Titul AT1 receptor antisense therapy transiently lowers blood pressure in Ren-2 transgenic rats
Autoři Vaněčková Ivana, Kopkan Libor, Husková Zuzana, Schejbalová Stanislava, Červenka Luděk, Kramer Herbert J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vascular pharmacology ročník: 47, číslo: 1, strany: 63-67
IF 2.367
Titul Aterogenní index plazmy odráží morfologické změny na karotických tepnách ještě v asymptomatickém období aterosklerózy
Autoři Syrovátka Petr, Kraml P, Potočková J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 49, číslo: 4 suppl., strany: 106
Titul Atrial arrhythmias after surgical treatment of atrial fibrillation using radiofrequeny energy
Autoři Krausová Renata, Kautzner Josef, Malý Jiří, Pirk Jan, Skalský Ivo, Straka František, Škrobáková Janka
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace ročník: 9, číslo: suppl. 3, strany: iii41-iii42
IF 1.376
Titul Autoimunní pankreatitida s ložiskovým postižením jater imitující generalizovaný karcinom pankreatu - popis případu. Poster
Autoři Poulová Petra, Šperl Jan, Štirand Petr, Oliverius Martin, Honsová Eva, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 61, číslo: suppl. 2, strany: 65
Titul Automatic detection of pancreatic islets in magnetic resonance rat liver images
Autoři Strzelecki Michal, Jirák Daniel, Hájek Milan, Kříž Jan, Kim Hyoungsuk, Haiping Lin
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj ISITC 2007
Titul Autonomní selhání způsobené recidivujícími hypoglykémiemi, jeho klinické hodnocení a terapie
Autoři Mindlová Martina, Saudek František
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 87, číslo: 1, strany: 52-57
Titul Autotransfuze, isovolemická hemodiluce, Cell Saver. Cell saver u transplantace jater
Autoři Vychodil Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis
Autoři Michálek J, Světlíková P, Fedora M, Klimovič M, Klapáčová L, Bartošová D, Elbl L, Hrstková H, Hubáček Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intensive care medicine ročník: 33, číslo: 12, strany: 2158-2164
IF 4.623

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít