CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Vliv trnasplantace ledviny na sérové hladiny produktů pokročilé glykace a matrix-metaloproteinázy-9. Poster
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Kalousková M, Šebeková K, Schück Otto, Lecian Dalibor, Viklický Ondřej, Vítko Štefan, Zima Z
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 46, č. abstr. P-60
Titul Vliv věku na aktivní snižování rizika KVO
Autoři Suchánek Pavel, Lorenzová Alena, Bobková Dagmar, Stávek Petr, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 52, číslo: 12, strany: 1254
Titul Vliv změn příjmu soli na rozvoj hypertenze a koncentrace angiotenzinu II u potkanů s indukovatelnou hypertenzí
Autoři Vaněčková Ivana, Husková Zuzana, Vaňourková Zdeňka, Červenka Luděk
Typ ABSTRAKT
Zdroj 23. konference České společnosti pro hypertenzi. 15. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS. 11. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. Sborník abstrakt
Titul Vrozené cholestatické syndromy
Autoři Režnáková Soňa, Jirsa Milan, Hřebíček M, Vítek L
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 60, číslo: 5, strany: 218-221
Titul Výběr kandidátů srdeční resynchronizační terapie
Autoři Riedlbauchová Lucie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vybrané neinvazivní zobrazovací metody u syndromu diabetické nohy
Autoři Kautznerová Dana
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Syndrom diabetické nohy. Komplexní týmová péče
Titul Vyléčení těžké formy hemofilie A transplantací jater
Autoři Charvát Jiří, Vychodil Pavel, Adamec Miloš, Trunečka Pavel, Dulíček P, Smrčková Ivana, Pagáčová Libuše
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 86, číslo: 6, strany: 347-349
Titul Vyšetření funkce ledvin : možnosti biochemické laboratoře
Autoři Jabor Antonín, Hornová L, Fantová L, Engliš M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Postgraduální medicína ročník: 8, číslo: 1, strany: 18-22
Titul Vyšetření kalciového skóre pomocí výpočetní tomografie srdce
Autoři Kautznerová Dana, Cífková Renata
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kapitoly z kardiologie ročník: 8, číslo: 2, strany: 43-45
Titul Vyšetřování taktilních poruch u diabetiků a splupráce s neurologem
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vyšetřování taktilních poruch u diabetiků a spolupráce s neurologem
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výsledky mutační analýzy Bartterova a Gitelmanova syndromu v ČR
Autoři Ryšavá R, Urbanová M, Štekrová J, Reiterová J, Merta M, Tesař V, Schück Otto, Podracká L
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 23-24, č. abstr. O-23
Titul Výsledky programu katetrizačních ablací srdečních arytmií u prvních 123 pacientů v nově otevřeném centru Krajské nemocnice Liberec
Autoři Polášek R, Kučera P, Kautzner Josef, Belza T, Holm F
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 94-95
Titul Výsledky programu transplantace jater v IKEM 1995 - 2005
Autoři Trunečka Pavel, Adamec Miloš, Špičák Julius, Kieslichová Eva, Peregrin Jan, Honsová Eva, Oliverius Martin, Janoušek Libor, Pokorná Eva, Šperl Jan, Fraňková Soňa, Hačkajlo David, Lánská Věra, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výsledky programu transplantace jater v IKEM 1995-2005
Autoři Trunečka Pavel, Adamec Miloš, Špičák Julius, Kieslichová Eva, Peregrin Jan, Honsová Eva, Oliverius Martin, Janoušek Libor, Pokorná Eva, Šperl Jan, Fraňková Soňa, Hačkajlo David, Lánská Věra, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Výsledky programu transplantace srdce v IKEM
Autoři Pirk Jan, Málek Ivan, Hošková Lenka, Dorazilová Zora, Podzimková Mariana, Kočandrle V, Fabián J, Firt P, Březina Aleš, Pavel P, Pokorná Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Výsledky transplantace jater pro hepatitidu B v IKEM
Autoři Fraňková Soňa, Trunečka Pavel, Šperl Jan, Adamec Miloš, Špičák Julius, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Vyšší intrarenální exprese TGF-beta 1 při časné akutní humorální rejekci ledvinného štěpu
Autoři Hřibová Petra, Bartošová Kateřina, Slatinská Janka, Hyklová Kateřina, Brabcová Irena, Volk H, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 26, č. abstr. O-32
Titul Využití intrakardiální echokardiografie na elektrofyziologickém sále
Autoři Holdová Kamila, Lásková Helena, Ludvíková Jana, Vojvodičová Olga
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 34
Titul Využití trendů a histogramů v analýze dlouhodobého ambulantního monitorování EKG
Autoři Nečasová Lucie, Bláhová Marie, Kvasničková Dita
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 77
Titul Využití základních antihypertenziv v léčbě hypertenze v ČR
Autoři Adámková Věra, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Lánská Věra, Bojanovská Eva, Galovcová Markéta, Jozífová Marie, Palouš Daniel, Peterková Ludmila, Plášková Markéta
Typ ABSTRAKT
Zdroj 23. konference České společnosti pro hypertenzi
Titul Vývoj rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob v české populaci v závislosti na vzdělání (kohorta-1997/8-2000/1)
Autoři Adámková Věra, Škodová Zdenka, Cífková Renata, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 2
Titul Vývoj rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob v české populaci. Poster
Autoři Adámková Věra, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Lánská Věra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj varixů dolních končetin a jejich rekurence po operacích
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výživa u onemocnění ledvin
Autoři Teplan Vladimír
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Praktikum umělé výživy : učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
Titul Výživa v intenzivní péči
Autoři Píza Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výzkum v endoskopii
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 60, číslo: 6, strany: 237-238
Titul Význam koronárního kalciového skóre ve spektru vyšetřovacích metod
Autoři Šochman Jan, Vedlich Daniel, Peregrin Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 86, číslo: 12, strany: 714-717
Titul Význam kvantifikace některých parametrů stanovených při 99mTcMDP scintigrafii u pacientů s CHOA
Autoři Buncová Marie, Bém Robert, Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra, Skibová Jelena
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam postprandiálních glykémií v edukaci diabetiků 2. typu
Autoři Mašková Jana, Havlová Vladimíra, Jirkovská Alexandra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Sestra v diabetologii ročník: 2, číslo: suppl. 1, strany: 9
Titul Význam subintimální rekanalisace pro záchranu končetiny s kritickou ischemií
Autoři Roček Miloslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj 12. angiologické sympozium. Program, abstrakta
Titul Význam změn v regulaci aktivity lipoproteinové lipázy v tukové tkáni při vzniku hypertriglyceridémie provázející inzulinovou rezistenci
Autoři Cahová Monika, Vavřínková Hana, Daňková Helena, Kazdová Ludmila
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosklerosa 2006
Titul Význam změn v regulaci lipoproteinové lipázy tukové tkáně při vzniku hypertriglyceridemie u inzulinové rezistence
Autoři Cahová Monika, Vavřínková Hana, Daňková Helena, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 9, číslo: suppl. 2, strany: 18
Titul Vztah C-reaktivního proteinu k preklinické ateroskleróze je modifikován u žen středního věku reprodukčním stadiem: populační studie
Autoři Žecová S, Stávek Petr, Lejsková M, Poledne Rudolf, Piťha Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 52, číslo: 12, strany: 1237-1238
Titul What can always go wrong with vascular stents
Autoři Peregrin Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul What distinguishes patients with heart failure and normal EF from those with asymptomatic ventricular hypertrophy?
Autoři Melenovský Vojtěch, Borlaug BA, Rosen B, Hay I, Ferucci L, Morell ChH, Lakatta EG, Najjar SS, Kass DA
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul What is the next step? Practical guide to CRT implant
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul What we actually know about the optimal pacing site during CRT?
Autoři Riedlbauchová Lucie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Which patient with traditional pacemaker indications needs CRT?
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Wireless communication in pacing technology
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Workshop - úprava inzulínu
Autoři Mašková Jana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Workshop - úprava stravy při redukci - modelové situace
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Workshop on diabetic foot assessment.
Autoři Fejfarová Vladimíra, Křížová Marta
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti 2006. Arytmologie na XIV. výročním sjezdu
Autoři Bytešník Jan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 48, číslo: 7-8, strany: K 149
Titul XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti 2006. Intervenční kardiologie na brněnském sjezdu
Autoři Želízko Michal
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 48, číslo: 7-8, strany: K 148-K 149
Titul Za řešení považuji e-recept
Autoři Hojný Michal
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj ročník: 55, číslo: 18, strany: 17
Titul Základní transthorakální vyšetření M-mode/2D-správná praxe
Autoři Lupínek Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy antibiotické léčby - beta-laktamy
Autoři Petkov Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zamyšlení
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 48, číslo: 5, strany: K103
Titul Zánětlivé ukazatele a diabetická retinopatie u pacientů s diabetem
Autoři Vlasáková Zuzana
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Revue endokrinologie ročník: 9, číslo: 2, strany: 31-32

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít