CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Úloha nového alfa-2 mimetika dexmedetomidinu v léčbě bolesti
Autoři Málek J, Hess Ladislav, Jandová J, Šimánková E
Typ ABSTRAKT
Zdroj Bolest ročník: 9, číslo: suppl. 2, strany: 38
Titul Úloha transportéru mastných kyselin FAT/Cd36 v poruchách lipidového metabolismu a utilizace glukózy při inzulinové rezistenci
Autoři Kazdová Ludmila, Burešová Martina, Marková Irena, Pravenec Michal
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosklerosa 2006
Titul Ultrastructure and lectin characterization of granular salivary cells from Ixodes ricinus females
Autoři Vancova M, Zacharovová Klára, Grubhoffer L, Nabesarova J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of parasitology ročník: 92, číslo: 3, strany: 431-440
IF 1.3
Titul Ultrastrukturní analýza značení potkaních Langerhansových ostrůvků superparamagnetickými partikulemi
Autoři Zacharovová Klára, Berková Zuzana, Koblas Tomáš, Girman Peter, Mindlová Martina, Kříž Jan, Dovolilová Eva, Vancová M, Nebesářová J, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Umírněná konzumace alkoholu ovliňuje inzulinorezistenci u HHTG potkana
Autoři Jindřichová Eliška, Burešová Martina, Kazdová Ludmila, Kovář Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Unusual indications for liver transplantation
Autoři Trunečka Pavel
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 60, číslo: suppl. 1, strany: 55-56
Titul Update on cardiac resynchronization therapy
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Update on hypertension management: treatment of hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus
Autoři Nilsson PM, Cífková Renata, Kjeldsen SE
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of hypertension ročník: 24, číslo: 1, strany: 208-210
IF 4.021
Titul Úprava bazálů a bolusů při zvláštních situacích
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Určení stupně malabsorpce žlučových kyselin a vliv polymorfismů v promotoru genu CYP7A1
Autoři Leníček M, Lukáš M, Budišová Lucie, Jirsa Milan, Kovář Jan, Donoval R, Bortlík M, Vítek L
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Klinická biochemie a metabolismus
Titul Úskalí a medicínská zklamání v léčbě akutních koronárních syndromů
Autoři Želízko Michal
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úspěšná katetrizační ablace arytmické bouře u pacienta po infarktu
Autoři Peichl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úspěšná léčba akutního selhání jater pomocí přístrojové podpůrné terapie s následnou transplantací jater
Autoři Kieslichová Eva, Ročeň Milan, Trunečka Pavel, Janoušek Libor, Šperl Jan, Petrášek Jan, Vítko Štefan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 86, číslo: 5, strany: 275-277
Titul Úspěšná transplantace ledvin od dárkyně na mechanické srdeční podpoře
Autoři Fidrmucová Michaela, Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Validation of diagnostic and predictive indexes in patients with fulminant and chronic decompensated Wilson's disease
Autoři Trunečka Pavel, Petrášek Jan, Jirsa Milan, Šperl Jan, Drastich Pavel, Kozák L, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterology ročník: 130, číslo: 4, suppl. 2, strany: A-804, č. abstr. M1021
Titul Variabilita morfologie kavotrikuspidálního isthmu podle intrakardiálního ultrazvuku
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Čihák Robert, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 5, číslo: suppl. A, strany: 27
Titul Variabilita morfologie kavotrikuspidálního isthmu podle intrakardiálního ultrazvuku
Autoři Čihák Robert, Kautzner Josef, Peichl Petr, Koh J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 5, číslo: suppl. A, strany: 27
Titul Variability of cavotricuspid isthmus morphology using intracardiac ultrasound. Poster
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Čihák Robert, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace [suppl.] ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: č. abstr. 178P/10
Titul Varianta v promotoru genu pro jaterní lipázu (C-514>T) a její vztah k HDL-cholesterolu a BMI
Autoři Hubáček Jaroslav, Bohuslavová Romana, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 52, číslo: 12, strany: 1245
Titul Varianty v genu pro apolipoprotein A-V (APOAV) a regulace glykemie
Autoři Kovář Jan, Adámková Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 52, číslo: 12, strany: 1222-1223
Titul Varixy a chronická žilní insuficience
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Varixy žil dolních končetin a chronická žilní insuficience
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vazby mezi obezitou a diabetem v experimentálních a klinických studiích
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Venotonika - komu a která?
Autoři Roztočil Karel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy
Titul Venotonika - komu a která?
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ventriculophasic modulation of intraatrial conduction in typical atrial flutter
Autoři Wichterle Dan, Havránek Š, Šimek J, Bulková V, Šťovíček P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Circulation ročník: 114, číslo: 18, suppl. II, strany: II-520, č. abstr. 2521
Titul Viability of rat and human stromal cells after labeling with superparamagnetic nanoparticles
Autoři Glogarová Kateřina, Herynek Vít, Horák Daniel, Jendelová Pavla, Syková Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj Proceedings of ISCT Berlin 2006
Titul Videotorakoskopická sympatektomie v léčbě refrakterní anginy pectoris - naše zkušenosti
Autoři Dobiáš M, Stříteský M, Demeš R, Buncová Marie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 19
Titul Visualisation of pancreatic islets in 3D MRI liver images
Autoři Palus L, Strzelecki Michal, Jirák Daniel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vitamin A derivatives labeled with 131I-potential agents for liver scintigraphy
Autoři Kadeřávek J, Kozempel J, Štícha M, Petrášek Jan, Jirsa Milan, Taimr Pavel, Lešetický L
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Czechoslovak journal of physics ročník: 56, číslo: suppl. D, strany: D711-D717
Titul Vitamin D deficiency and its association with osteoclastic activity in patients with Charcot osteoarthropathy. Poster
Autoři Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Fejfarová Vladimíra, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetic medicine ročník: 23, číslo: suppl. 4, strany: 496, č. abstr. P1385
Titul Vitamin D deficiency and its dependence on renal insuficiency in patiens with Charcot neuroosteoarthropathy
Autoři Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra, Bém Robert
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetic Foot Study Group 2006. Abstract Book
Titul Vliv 24-hodinové hypertriglyceridémie na hladinu homocysteinu, PAPP-A a celkovou antioxidační kapacitu u zdravých osob. Poster
Autoři Krušinová Eva, Klementová Marta, Neškudla Tomáš, Kalousová Marta, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Obezitologie 2006. Program a sborník abstrakt
Titul Vliv 24hodinové hypertriglyceridemie na tumor necrosis faktor alfa, rezistin, leptin a adiponektin u nemocných s diabetem 2. typu a zdravých osob. Poster
Autoři Kopecký Jan, Krušinová Eva, Zídková Kateřina, Kazdová Ludmila, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 9, číslo: suppl.2, strany: 28
Titul Vliv akutní hyperinzulinemie a blokády AT-1 receptoru na plazmatické hladiny TNF alfa a rezistinu u diabetes mellitus 2. typu. Poster
Autoři Krušinová Eva, Kopecký Jan, Klementová Marta, Wohl Petr, Kazdová Ludmila, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 9, číslo: suppl. 2, strany: 33, č. abstr. 42
Titul Vliv akutní hyperinzulinemie na metabolismus CNS hodnocený 1h MR spektroskopií. Poster
Autoři Kratochvílová Simona, Škoch Antonín, Dezortová Monika, Krušinová Eva, Hájek Milan, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 9, číslo: suppl. 2, strany: 32, č. abstr. 40
Titul Vliv buněčné rejekce na průběh prvního roku pacientů po transplantaci srdce.
Autoři Vymětalová Yevheniya, Málek Ivan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vliv cílené intervence na výskyt rizikových faktorů KV onemocnění - editorial
Autoři Adámková Věra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 52, číslo: 1, strany: 8-9
Titul Vliv genetické predispozice na rozvoj obezity
Autoři Adámková Věra, Hubáček Jaroslav, Suchánek Pavel, Velemínský M, Zimmelová P, Skibová Jelena
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Výživa - nedílná součást léčby závažných chorob. Sborník příspěvků. 2. ročník mezinárodní konference
Titul Vliv genového polymorfizmu pro syntázu oxidu dusnatého na rozvoj koronární nemoci srdečního štěpu. Poster
Autoři Kocík M, Málek Ivan, Hubáček Jaroslav, Janek Bronislav, Kolesár Libor, Slavčev Antonij, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Vliv IL-10-1082A/G polymorfismu na funkci renálního štěpu ve 12. měsíci po transplantaci. Poster
Autoři Brabcová Irena, Hřibová Petra, Hyklová Kateřina, Bartošová Kateřina, Matl Ivo, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 43, č. abstr. P-51
Titul Vliv insulinu na odpady urey v moči a oxidaci proteinů u diabetiků 1. typu
Autoři Wohl Petr, Krušinová Eva, Kratochvílová Simona, Klementová Marta, Wohl Pavel, Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Klinická výživa a metabolická péče v gastroenterologii a gerontologii
Titul Vliv leukocytární filtrace při reperfuzi dárcovského myokardu na krátkodobé a střednědobé výsledky transplantace srdce
Autoři Dvořák Luboš, Pirk Jan, Černý S, Honsová Eva, Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 48, číslo: 9, strany: K 170
Titul Vliv opožděného podávání FK 506 na rejekční změny v cévní steně - experimentální studie
Autoři Matia Ivan, Lodererová Alena, Adamec Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Vliv polymorfizmů v genech pro cytokiny, chemokiny a chemokinové receptory na osud transplantované ledviny
Autoři Brabcová Irena, Hřibová Petra, Hyklová Kateřina, Lánská Věra, Bartošová Kateřina, Lácha Jiří, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Vliv Resovistu? na produkci inzulinu Langerhansovými ostrůvky in vivo a in vitro
Autoři Kříž Jan, Berková Zuzana, Jirák Daniel, Girman Peter, Dovolilová Eva, Zacharovová Klára, Koblas Tomáš, Hájek Milan, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 9, číslo: suppl. 2, strany: 33-34
Titul Vliv selektivní inhibice cyklooxygenázy 2 (COX-2) na renální vylučování sodíku a vody u starších nemocných se středně závažnou poruchou GFR. Poster
Autoři Horáčková M, Schück O, Komers Radko, Teplan Vladimír, Štollová Milena, Charvát J, Kvapil M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 40, č. abstr. P-40
Titul Vliv specifické inhibice cyklooxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce
Autoři Horáčková M, Schück Otto, Komers Radko, Teplan Vladimír, Charvát J, Kvapil M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 145, číslo: 10, strany: 777-781
Titul Vliv telmisartanu na intramyocelulární obsah lipidů u osob s porušenou glukózovou tolerancí
Autoři Kratochvílová Simona, Škoch Antonín, Wohl Petr, Krušinová Eva, Dezortová Monika, Hájek Milan, Lánská Věra, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj XVI. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Program a abstrakty
Titul Vliv transplantace ledviny na sérové hladiny produktů pokročilé glykace
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Schück Otto, Lecian Dalibor, Viklický Ondřej, Vítko Štefan, Kalousová M, Šebeková K
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 12, číslo: 3, strany: 93-97

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít