CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Transfuzní léčba u pacientů s transplantací jater neshodných v ABO systému. Poster
Autoři Pagáčová Libuše, Trunečka Pavel, Šperl Jan, Poulová Petra, Písačka M, Charvát Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Transplantace + perspektivy léčby diabetu
Autoři Havrdová Terezia
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace a odběry orgánů v České republice a ve světě
Autoři Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace břišní aorty
Autoři Matia Ivan, Havlíčková Jana, Baláž Peter, Adamec Miloš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Transplantace v experimentu
Titul Transplantace jater pro akutní selhání na podkladě Budd-Chiariho syndromu ve spojení s otravou žampionem Agaricus xanthoderma. Poster
Autoři Oliverius Martin, Janoušek Libor, Petrášek Jan, Adamec Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Transplantace jater z pohledu chirurga
Autoři Adamec Miloš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace Langerhansových ostrůvků
Autoři Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 4, číslo: 4, strany: 23
Titul Transplantace Langerhansových ostrůvků - historie a současnost. Poster
Autoři Číhalová Eugenie
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM
Autoři Číhalová Eugenie
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM - zahájení klinického programu
Autoři Číhalová Eugenie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Sestra v diabetologii ročník: 2, číslo: 1, strany: 31-32
Titul Transplantace ledvin
Autoři Vítko Štefan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Vnitřní lékařství
Titul Transplantace ledvin v ČR v roce 2005: Výsledky a výzvy do budoucna
Autoři Vítko Štefan, Dusilová Sulková S, Pokorná Eva, Holcát M
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace lymfatických cév
Autoři Kudla Michal
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Transplantace v experimentu
Titul Transplantace orgánů - vývoj chirurgických technik
Autoři Blažej Slavomír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace pankreatu
Autoři Marada Tomáš, Kříž Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Transplantace v experimentu
Titul Transplantace pankreatu a izolovaných Langerhansových ostrůvků - pro a proti
Autoři Saudek František
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace srdce
Autoři Málek Ivan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace srdce
Autoři Pirk Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Vnitřní lékařství
Titul Transplantace srdce u nemocných s diabetes mellitus
Autoři Lukášová Mariana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 64
Titul Transplantace srdce u nemocných s diabetes mellitus. Poster
Autoři Lukášová Mariana
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Transplantace srdce v IKEM v roce 2005
Autoři Hošková Lenka, Málek Ivan, Pirk Jan, Podzimková Mariana, Březina Aleš, Vítko Štefan, Němcová Dana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace tenkého střeva
Autoři Oliverius Martin, Kudla Michal, Baláž Peter
Typ ABSTRAKT
Zdroj Klinická výživa a metabolická péče v gastroenterologii a gerontologii
Titul Transplantace tenkého střeva
Autoři Baláž Peter, Kudla Michal, Matia Ivan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Transplantace v experimentu
Titul Transplantace tenkého střeva - současný stav ve světě a v České republice
Autoři Oliverius Martin
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 55, číslo: 2, strany: 24-25
Titul Transplantace tenkého střeva - současný stav ve světě a v české republice
Autoři Oliverius Martin, Kudla Michal, Baláž Peter, Beneš Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace v experimentu
Autoři Baláž Peter, Mergental Hynek
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Transplantace v experimentu
Titul Transplantation of bone marrow stem cells as well as mobilization by granulocyte-colony stimulating factor promotes recovery after spinal cord injury in rats.
Autoři Urdzíková Lucia, Jendelová Pavla, Glogarová Kateřina, Burian Martin, Hájek Milan, Syková Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of neurotrauma ročník: 23, číslo: 9, strany: 1379-1391
Titul Transseptal puncture using intracardiac echocardiography
Autoři Peichl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transseptální punkce v elektrofyziologii: renesance klasické katetrizační techniky
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Treatment of hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus
Autoři Nilsson PM, Cífková Renata, Kjeldsen SE
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Blood pressure ročník: 15, číslo: 1, strany: 62-63
IF 1.124
Titul Treatment of recurrent hepatitis C after orthotopic liver transplantation in the Czech republic
Autoři Šperl Jan, Fraňková Soňa, Petrášek Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Treatment of venous thrombosis
Autoři Roček Miloslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj European Radiology ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: 82, č. abstr. A-273
IF 2.364
Titul Triglyceridy v séru
Autoři Franeková Janka
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi [CD-ROM]
Titul Tubulointersticiální nefritidy
Autoři Teplan Vladimír, Horáčková M, Bartoníčková K
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Praktická nefrologie
Titul Turbulent behavior of sinus nodal discharge after ventricular train drives during programmed electrical stimulation
Autoři Havránek S, Šťovíček P, Pšenička M, Wichterle Dan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 5, číslo: suppl. A, strany: 19
Titul Turbulent behavior of sinus nodal discharge after ventricular train drives during programmed electrical stimulation. Poster
Autoři Havránek S, Šťovíček P, Pšenička M, Wichterle Dan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace [suppl.] ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: č. abstr. 99PW/9
Titul Two familial cases of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) - associated vasculitis
Autoři Rihova Z, Honsová Eva, Zavada J, Vankova Z, Jancova E, Reiterova J, Tesar V
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rheumatology ročník: 45, číslo: 3, strany: 356-357
Titul Two novel APOA5 missence mutations in patients with severe hypertriglyceridemia
Autoři Dorfmeister B, Zeng WW, Schaap F, Nierman M, Kuivenhoven JA, Kastelein J, Hubáček Jaroslav, Vrablik M, Humphries SE, Talmud PJ
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 7, číslo: 3, strany: 138, č. abstr. Mo-P6:420
Titul Účinek selektivního ovlivnění metabolitů cytochromu P-450 na rozvoj hypertenze a hypertenzního poškození orgánů u Ren-2 transgenních potkanů. Poster
Autoři Čertíková-Chábová Věra, Vaněčková Ivana, Škaroupková Petra, Tesař V, Červenka Luděk
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 30, č. abstr. P-08
Titul Účinky Pioglitazonu v léčbě diabetu 2. typu
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Účinnost chirurgické revaskularizace a antimodelačních výkonů u nemocných s ischemickou dysfunkcí levé komory. Studie STICH - průběžná zpráva
Autoři Jandová Ružena, Málek Ivan, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 41
Titul Úhrada diabetologické péče. Poster
Autoři Kövešlygetyová Dagmar, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 9, číslo: suppl. 2, strany: 28-29, č. abstr. 33
Titul Ulcerative colitis in patients with primary sclerosing cholangitis (PSC-UC) - a specific subgroup of inflammatory bowel disease
Autoři Drastich Pavel, Kamenář David, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Endoscopy ročník: 38, číslo: 2, suppl., strany: A138-139, č.abstr. MON-G-289
Titul Ulcerative colitis in patients with primary sclerosing cholangitis (PSC-UC) - a specific subgroup of inflammatory bowel disease
Autoři Drastich Pavel, Kamenář David, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterology ročník: 130, číslo: 4, suppl. 2, strany: A-214, č. abstr. S1379
Titul Ulcerative colitis in patients with primary sclerosing cholangitis (PSC-UC)-a specific subgroup
Autoři Drastich Pavel, Kamenář David, Wohl Pavel, Špičák Julius
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úloha (odběrového) koordinátora v procesu odběrů orgánů a jejich transplantací
Autoři Přichystal Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úloha angiotenzinu -(1-7) v patofyziologii hypertenze u "two-kidney, one-clip" Goldblattovských hypertenzních potkanů
Autoři Červenka Luděk, Bürgelová Marcela, Thumová Monika, Kopkan Libor, Teplan Vladimír, Vaněčková Ivana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v Nefrologii ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 17, č. abstr. O-01
Titul Úloha angiotenzinu-(1-7) v patofyziologii hypertenze u "two-kidney, one clip" goldlattovských hypertenzních potkanů
Autoři Červenka Luděk, Bürgelová Marcela, Thumová Monika, Kopkan Libor, Teplan Vladimír, Vaněčková Ivana
Typ ABSTRAKT
Zdroj 23. konference České společnosti pro hypertenzi. 15. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS. 11. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. Sborník abstrakt
Titul Úloha endothelinu v rozvoji hypertenze u CYP 1 a REN-2 transgenních potkanů
Autoři Husková Zuzana, Vaněčková Ivana, Vaňourková Zdeňka, Červenka Luděk
Typ ABSTRAKT
Zdroj 23. konference České společnosti pro hypertenzi. 15. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS. 11. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. Sborník abstrakt
Titul Úloha intervenčního radiologa při vaskulárních střevních onemocněních
Autoři Kováč Josef, Peregrin Jan, Krajina A
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Gastroenterologie 2006. Collectio novissima

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít