CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Výsledky transplantace jater pro hepatitidu B v IKEM. Zkušenosti posledních pěti let
Autoři Fraňková Soňa, Trunečka Pavel, Šperl Jan, Adamec Miloš, Špičák Julius, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 59, číslo: suppl. 2, strany: 36
Titul Výsledky transplantací jater u dětí v IKEM
Autoři Prchlík M, Poulová Petra, Trunečka Pavel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Folia gastroenterologica et hepatologica ročník: 3, číslo: suppl. 1, strany: S28-S31
Titul Vysoká prevalence a špatná kontrola hypertenze v ordinacích praktických lékařů
Autoři Widimský Jiří, Sachová M, Lánská Věra, Souček M, Kalita Z
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 51, číslo: 10, strany: 1087-1094
Titul Vysoká prevalence a špatná kontrola hypertenze v ordinacích praktických lékařů
Autoři Widimský Jiří, Sachová M, Souček M, Lánská Věra, Kalita Z
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. III. sympozium - sborník přednášek
Titul Využití intrakardiální echokardiografie v diagnostice a léčbě vrozených a získaných srdečních vad
Autoři Marek Tomáš, Frídl Petr, Želízko Michal, Kautzner Josef, Čihák Robert
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Využitie peritoneálneho štepu ako cievnej náhrady v experimente
Autoři Rokošný Slavomír, Kišš J, Wohlfahrt P, Baláž Peter, Matia Ivan, Štefan T, Pomfy M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 84, číslo: 5, strany: 228-232
Titul Vývoj individuálního rizika infarktu myokardu v české populaci
Autoři Staněk Vladimir, Lorenzová Alena, Gebauerová Marie, Kettner Jiří, Cífková Renata, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj rezistence a základní strategie antibiotické léčby na KKCH
Autoři Petkov Vladimir, Němcová Dana, Heřmanová Jana, Kapoun Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj rezistence k antibiotikům 2003-2004 a problematika ESBL na KN IKEM
Autoři Petkov Vladimir, Němcová Dana, Heřmanová Jana, Kapoun Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob v české populaci. Poster
Autoři Adámková Věra, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 8, číslo: suppl. 3, strany: 31, č.abstr. 1
Titul Vývojová nestabilita, geny, lateralizace mozku a schizofrenie: příběh s otevřeným koncem
Autoři Španiel F, Tintěra Jaroslav, Horáček J, Dezortová Monika, Hájek Milan
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Psychiatrie ročník: 9, číslo: suppl. 3, strany: 95-99
Titul Význam CT hodnocení kalciového skóre v určení rizika ischemické choroby srdeční
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam echokardiografie u plicní hypertenze
Autoři Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam L-karnitinu u pacientů s chronickým renálním selháním léčených hemodialýzou - editorial
Autoři Teplan Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 51, číslo: 10, strany: 1068-1069
Titul Význam optimalizace AV a VV zpoždění při srdeční resynchronizační terapii
Autoři Riedlbauchová Lucie, Kautzner Josef, Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam poměru apolipoproteinu B a A1 v predikci aterosklerózy
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam pozdních komorových potenciálů v hodnocení efektu katetrizační ablace komorové tachykardie ischemické etiologie
Autoři Lefflerová Kateřina, Kautzner Josef, Bytešník Jan, Čihák Robert, Peichl Petr, Vančura Vlastimil
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 14, číslo: 2, strany: K/C 60
Titul Význam simultánní stimulace pravé komory ze dvou míst v léčbě pacientů se srdečním selháním
Autoři Riedlbauchová Lucie, Kautzner Josef, Bytešník Jan, Čihák Robert, Vančura Vlastimil, Hošková Lenka, Frídl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 4, strany: 92-93
Titul Význam vyšetření kontraktilní rezervy levé komory dobutaminovou echokardiografií u nemocných s pokročilým chronickým srdečním selháním
Autoři Lupínek Petr, Frídl Petr, Málek Ivan, Marek Tomáš, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 51, číslo: 9, strany: 950-956
Titul Význam zobrazení plicních žil pomocí magnetické rezonance před katetrizační ablací pro fibrilaci síní
Autoři Kautzner Josef, Mlčochová Hanka, Tintěra Jaroslav, Čihák Robert
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 4, suppl., strany: 47
Titul Významné poruchy srdečního rytmu
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vztah mezi pH a diferencí silných iontů (SID) ve vnitřním prostředí
Autoři Schück Otto, Matoušovic K
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Klinická biochemie a metabolismus ročník: 13, číslo: 1, strany: 32-35
Titul Vztah různých parametrů centrální obezity na inzulinovou rezistenci a prozánětlivý stav u perimenopauzálních žen
Autoři Žecová Silvia, Lejsková M, Piťha Jan, Valenta Zdeněk
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 8, číslo: suppl. 3, strany: 14
Titul What is the best way to achieve rate control?
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul What kind of rhythm have patients after radiofrequency maze procedure?
Autoři Krausová Renata, Kautzner Josef, Malý Jiří, Pirk František, Straka František, Škrobáková Janka
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace [suppl.] ročník: 7, číslo: suppl. 1, strany: 218, č. abstr. 900
Titul What we can see in 31P MR spectra after drinking cofee?
Autoři Dezortová Monika
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Working memory and verbal fluency test: an fMRI study
Autoři Ibrahim I, Tintěra Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 18, číslo: suppl. 7, strany: S208, č. abstr. 352
Titul World of "omics"and magnetic resonance
Autoři Hájek Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul XVth european meeting on hypertension. Milán, 17.-21. června 2005
Autoři Cífková Renata
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Hypertenze : bulletin české společnosti pro hypertenzi ročník: 8, číslo: 2, strany: 21-25
Titul Za deset let provedli lékaři v IKEM 400 transplantací jater
Autoři Vítko Štefan, Perlík M
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Medical Tribune ročník: 1, číslo: 11, strany: 14
Titul Zajímavé nálezy zjištěné při koronarografickém vyšetření na našem pracovišti
Autoři Liška Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 4, suppl., strany: 62-63
Titul Základní strategie antibiotické léčby
Autoři Petkov Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy hemodynamiky
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy transplantace a experimentální chirurgie
Autoři Adamec Miloš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zamyšlení nad nedávnými úspěchy světové kardiologie
Autoři Staněk Vladimir
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 47, číslo: 2, strany: K 34
Titul Zásady péče o nemocné po transplantaci srdce
Autoři Hošková Lenka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčbu (2005)
Autoři Táborský J, Kautzner Josef, Bytešník Jan, Lukl J, Pařízek P, Neužil P, Fiala M, Kozák M, Křívan L, Novák M, Krausová Renata, Vlašínová J, Lefflerová Kateřina, Tauchman M, Vopálka R, Janoušek J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 9, suppl., strany: 59-68
Titul Zátěžová echokardiografie u aortálních vad
Autoři Marek Tomáš
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 4, suppl., strany: 67
Titul Zavedení terapie CSII u pacienta se syndromem diabetické nohy
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Závislosti kvality MR obrazu
Autoři Tintěra Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkušenosti s budováním a používáním technické evidence zdravotnických prostředků v OZT IKEM
Autoři Rýdl Jan, Dunaj-Jurčo Ján, Beneš Vojtěch, Grošpic Antonín
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkušenosti s léčbou dlouhodobým analogem inzulínu v IKEM
Autoři Škvařilová Václava, Rubešová Ivana, Kožnarová Radomíra, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 11. pracovní setkání sekce sester při ČDS. Abstrakta
Titul Zkušenosti s podáváním flekainudu v profylaxi recidiv fibrilace síní na našem pracovišti
Autoři Fišerová Vladana, Klozová Helga, Krausová Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny ghrelinu a leptinu v průběhu pooperační nitrobřišní sepse
Autoři Maruna P, Rosická M, Gürlich Robert, Fraško R
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny plazmatické hladiny B-natriuretického peptidu a N-terminálu pro BNP během léčby dekompenzace chronického srdečního selhání
Autoři Vymětalová Yevheniya, Málek Ivan, Kubánek Miloš, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 4, suppl., strany: 124
Titul Zpráva z 5. mezinárodního symposia DFSG (Diabetic Foot Study Group of the EASD)
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 3, číslo: 4, strany: 254-256
Titul Zpráva z VI. světového kongresu IHPBA
Autoři Oliverius Martin, Gürlich Robert
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 13, číslo: 1, strany: 28
Titul Zpráva z VIII. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně
Autoři Vlasáková Zuzana
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 3, číslo: 1, strany: 57-58

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít