CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Akutní srdeční selhání - nové přístupy
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní srdeční selhání a levosimendan
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní srdeční selhání, chronické srdeční selhání. Guidelines Evropské kardiologické společnosti
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní stemi přední stěny v souvislosti s kobinovanou bronchodilatační léčbou. Kazuistika
Autoři Mařatka Vít, Kvasnička J
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní syndrom dechové tísně (Acute Respiratory Distress Syndrom, ARDS)
Autoři Franeková Janka
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi [CD-ROM]
Titul Alcohol consumption and lipids in C57BL/6 mice
Autoři Jindřichová Eliška, Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of coronary artery disease (Abstracts) ročník: 6, číslo: 1, strany: 59, č. abstr. 190
Titul Alfa-adrenergní látky
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Algoritmy antibiotické léčby u pacientů s peritoneální dialýzou a v hemodialyzačním programu
Autoři Lyerová Ladislava
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Alkoholická jaterní cirhóza: standardní indikace k transplantaci jater
Autoři Wohl Pavel, Wohl Petr, Zazula R, Trunečka Pavel, Kieslichová Eva
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Ročenka intenzivní medicíny 2005
Titul Alkoholická nemoc jater
Autoři Wohl Pavel, Wohl Petr, Wohl R, Zazula R, Kieslichová Eva
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Ročenka intenzivní medicíny 2005
Titul Aminopeptidáza M ve žlučových cestách kadaverozních dárců a živých příjemců při exstirpaci jater
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Pokorná Eva, Trunečka Pavel, Vítko Štefan, Šmídová J, Mareček Z, Šmíd F
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 59, číslo: 5, strany: 269-270
Titul Aminopeptidáza M ve žlučových cestách kadaverozních dárců a živých příjemců při exstirpaci jater
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Pokorná Eva, Trunečka Pavel, Vítko Štefan, Šmídová J, Mareček Z, Šmíd F
Typ ABSTRAKT
Zdroj 33.májové hepatologické dny 2005. Sborník abstrakt [CD-ROM]
Titul An easy method to avoid the patient - valve mismatch
Autoři Pirk Jan, Martinča Tomáš, Straka František, Juštík Petr, Škrobáková Janka
Typ ABSTRAKT
Zdroj 23rd International Cardiovascular Surgical Symposium. Abstracts
Titul An easy method to avoid the patient - valve mismatch
Autoři Pirk Jan, Martinča Tomáš, Straka František, Juštík Petr, Škrobáková Janka, Vinduška Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj 23rd International Cardiovascular Surgical Symposium. Abstracts
Titul An internet-based registry examining the efficacy of heparin coating in patients undergoing coronary stent implantation
Autoři Mehran R, Nikolsky E, Camenzind E, Želízko Michael, Krajec I, Seabra-Gomes R, Negoita M, Slack S, Lotan CH
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj American heart journal ročník: 150, číslo: 6, strany: 1171-1176
IF 3.552
Titul Analgetický protokol zlepšil kvalitu pooperační analgézie u kardiochirurgických pacientů
Autoři Rogozov Vladislav, Kolouchová Eva, Plačková Tereza, Štěpánková Jitka
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj 7. kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí
Titul Analysis of mutations in the ABCB4(MDR3) in Czech patients with cholestatic disease
Autoři Hřebíček M, Boučková M, Dvořáková L, Horák J, Šperl Jan, Jirsa Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of human genetics ročník: 13, číslo: suppl. 1, strany: 248
Titul Analýza genetických determinant citlivosti na diabetogenní působení dexametazonu u experimentálního modelu
Autoři Šeda Ondřej, Liška F, Kazdová Ludmila, Šedová L, Křenová D, Zima T, Pelinková K, Peng J, Tremblay J, Hamet P, Křen V
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: 43-44, č.abstr. 74
Titul Analýza mutací v genu ABCB4/MDR3 u pacientů s cholestatickým onemocněním jater
Autoři Hřebíček M, Boučková M, Dvořáková L, Horák J, Šperl Jan, Jirsa Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 59, číslo: 5, strany: 263
Titul Analýza mutací v genu ABCB4/MDR3 u pacientů s cholestatickým onemocněním jater
Autoři Hřebíček M, Boučková M, Dvořáková L, Horák J, Šperl Jan, Jirsa Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 33.májové hepatologické dny 2005. Sborník abstrakt [CD-ROM]
Titul Anatomické podklady kardiochirurgie
Autoři Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anatomie a fyziologie srdce
Autoři Říha Hynek
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anatomie a fyziologie srdce
Autoři Říha Hynek
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anémie
Autoři Pagáčová Libuše
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anémie
Autoři Pagáčová Libuše
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anesteziologická péče o traumatické výduti hrudní aorty
Autoři Březina Aleš
Typ ABSTRAKT
Zdroj Křivánkovy dny. 4. anesteziologická konference
Titul Angioplastika intrakraniálních tepen
Autoři Krajina A, Krajíčková Dagmar, Lojík M, Náhlovský J
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Intervenční radiologie. Miniinvazivní terapie
Titul Angioplastika ledvinných tepen
Autoři Peregrin Jan, Krajina A
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Intervenční radiologie. Miniinvazivní terapie
Titul Angioplastika ledvinných tepen. Stentgrafty břišní aorty
Autoři Peregrin Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anti-CD3 monoklonální protilátky u nově vzniklého diabetes mellitus 1. typu
Autoři Saudek František
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 3, číslo: supl. 1, strany: 9-11
Titul Anti-GAD65 reactive peripheral blood mononuclear cells in the pathogenesis of cystic fibrosis related diabetes mellitus
Autoři Stechova K, Kolouskova S, Sumnik Z, Cinek O, Kverka M, Faresjo MK, Chudoba D, Dovolilová Eva, Pechova M, Vrabelova Z, Bohmova K, Janecek L, Saudek František, Vavrinec J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Autoimmunity ročník: 38, číslo: 4, strany: 319-323
IF 2.033
Titul Antibiotic treatment in the prevention of coronary heart disease: a false trail?
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 10, číslo: June 9, strany:
Titul Anticoagulation therapy in patients with deep vein thrombosis and thrombus regression. A duplex scanning imaging study
Autoři Vítovec Miroslav, Roztočil Karel, Frídl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Central European Vascular Journal ročník: 4, číslo: 1, strany: 15
Titul Antihypertensive treatment regimen of amlodipine and perindopril versus atenolol and bendroflumethiazide is more effective and is associated with beneficial effects on cardiovascular outcomes. Results of the ASCOT-BPLA study
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 10, číslo: October 13, strany:
Titul Antikoagulační a antiagregační léčba
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antikoagulační a antiagregační léčba v praxi
Autoři Dulíček P, Koudelková Eva, Mandysová E, Popelová J, Rozsíval V, Varvařovský I, Vojtíšek P
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antikoagulační a antiagregační léčba v prevenci tromboembolických komplikací u chlopenních náhrad
Autoři Koudelková Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antikoagulační léčba po náhradách chlopní
Autoři Gebauerová Marie, Frídl Petr, Staněk Vladimir, Roztočil Karel
Typ ABSTRAKT
Zdroj 8. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti. 14. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních
Titul Antiviral response and resistance surveillance for HBeAg negative patients enrolled in a combination study evaluating emtricitabine plus clevudine versus emtricitabine monotherapy for the treatment of chronic hepatitis B infection
Autoři Snow A, Krastev Z, Lim SG, Ng TM, Kotzev IA, Chan S, Husa P, Šperl Jan, aj.
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hepatology ročník: 42, číslo: 4, suppl. 1, strany: 585A, č. abstr. 989
Titul Aortální regurgitace
Autoři Marek Tomáš
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 4, suppl., strany: 67
Titul Aplikace první dávky interferonu alfa, poučení pacientů a ošetřování při nežádoucích účincích
Autoři Škorpilová Pavlina
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikační techniky, dávkovače, inhalační inzulín
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikační techniky, dávkovače, inhalační inzulín
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul APOA4 varianta Glu360His ovlivňuje pokles celkového cholesterolu v osmileté kohortě mužů. Poster
Autoři Bobková Dagmar, Bohuslavová Romana, Škodová Zdenka, Piťha Jan, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 8, číslo: suppl. 3, strany: 32, č.abstr. 5
Titul APOA5 variant Ala315>Val has no effect on plasma triacylglycerides in a czech population. Poster
Autoři Hubáček Jaroslav, Zeng W, Škodová Zdenka, Vráblík M, Talmud PJ
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 8, číslo: suppl. 3, strany: 34-35, č.abstr. 12
Titul ApoA5 variant T-1131C and risk of diabetes development
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Lánská Věra, Vlasáková Zuzana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of coronary artery disease (Abstracts) ročník: 6, číslo: 1, strany: 14-15, č. abstr. 046
Titul APOAIV variant Gln360His influences the change in plasma cholesterol concentrations in response to population dietary change in an 8 year follow-up
Autoři Bobková Dagmar, Bohuslavová Romana, Poledne Rudolf, Adámková Věra, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 6, číslo: 1, strany: 7, č. abstr. W02-P-001
Titul APOAV variant Ala315>Val has no effect on plasma triacylglycerols in a Czech male cohort
Autoři Hubáček Jaroslav, Zeng W, Škodová Zdenka, Vráblík Michal, Talmud PJ
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 6, číslo: 1, strany: 24, č. abstr. W06-P-008
Titul APOAV variant Ser19>Trp influences the change in plasma lipids response to population dietary change in an 8 year follow-up
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Piťha Jan, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 6, číslo: 1, strany: 8, č. abstr. W02-P-005
Titul APOE and APOAV polymorphysms - no interaction in hypertriglyceridaemia
Autoři Vráblík Michal, Hubáček Jaroslav, Hořínek Aleš, Poledne Rudolf, Adámková Věra, Češka Richard
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 6, číslo: 1, strany: 22, č. abstr. W06-O-003

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít