CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Význam včasné terapie srdečního infarktu v době intervenční léčby
Autoři Staněk Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam vyšetření energetického metabolismu, tělesného složení a ukazatelů pokročilosti jaterního onemocnění pro predikci krátkodobé mortality po transplantaci jater a pro odhad míry využití nemocničních zdrojů
Autoři Trunečka Pavel, Ryska Miroslav, Kieslichová Eva, Wohl Petr, Lánská Věra, Wohl Pavel, Krasničanová H, Böhmová Radka, Stříž Ilja, Filip Karel, Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 58, číslo: 4, strany: 128-135
Titul Význam vyšetření kontraktilní rezervy dobutaminovou echokardiografií u nemocných s pokročilým srdečním selháním
Autoři Lupínek Petr, Frídl Petr, Málek Ivan, Marek Tomáš
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 46, číslo: 9, strany: K 151
Titul Význam zpomalení tepové frekvence. Možné léčebné využití ivabradinu
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 6, strany: 291-5
Titul Významné poruchy srdečního rytmu
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vzácné infekce v nefrologii
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vztah mezi sérovými koncentracemi neesterifikovaných mastných kyselin a lipolýzou v tukové tkáni hereditárně hypertriglyceridemických potkanů
Autoři Cahová Monika, Vavřínková Hana, Meschisvili Elena, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: suppl. 1, strany: 12, 14, č.abstr. 5
Titul Vztah plazmatické hladiny N-terminálního proBNP k hemodynamickému stavu u stabilizovaných nemocných s pokročilým srdečním selháním
Autoři Lupínek Petr, Málek Ivan, Kubánek Miloš, Pořízka Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 13, číslo: 1, strany: K/C 4A
Titul Weight gain after the therapy of hyperthyroidism
Autoři Brunová Jana, Bruna J, Koning M
Typ ABSTRAKT
Zdroj International journal of obesity ročník: 28, číslo: suppl.1, strany: S176, č.abstr. T6:P6c-007
IF 2.196
Titul Which future for a cardiac resynchronization therapy? A good one but as a servant of implantable defibrillators
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Which future for cardiac resynchronization therapy? A good one, but as a servant of implantable defibrillators
Autoři Kautzner Josef, Peichl Petr
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Italian heart journal ročník: 5, číslo: suppl. 1, strany: 121S-123S
Titul Zajímavé nálezy při koronarografickém vyšetření pacienta
Autoři Liška Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základní farmakokinetické pojmy
Autoři Tesfaye Hundie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základní péče stále zůstává na bedrech praktiků
Autoři Roztočil Karel, Novotný T
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 53, číslo: 12, strany: 4-7
Titul Základy farmakoterapie na katetrizačním sále
Autoři Křížová Barbora
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zánětlivá kardiomyopatie: současné poznatky o etiopatogenezi, možnostech diagnostiky a léčby
Autoři Hegarová Markéta, Honsová Eva, Lodererová Alena, Málek Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, strany: 177-182
Titul Zásady péče o kadaverózní dárce orgánů
Autoři Ročeň Milan, Lásziková Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zátěžová echokardiografie
Autoři Kůlová Bohumila, Frídl Petr, Marek Tomáš, Vítovec Miroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, suppl., strany: 46
Titul Zátěžová echokardiografie u nemocných s chronickou renální insuficiencí před transplantací ledviny
Autoři Ulman Jaroslav, Frídl Petr, Lupínek Petr, Marek Tomáš, Vítovec Miroslav, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 46, číslo: 9, strany: K 156
Titul Závažná humorální a buněčná rejekce v časném období po transplantaci srdce
Autoři Pučelíková Tereza, Marek Tomáš, Kment Martin, Málek Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6.kongres České transplantační společnosti. 1st Joint Meeting of the Czech and American Transplant Societies
Titul Závažná humorální a buněčná rejekce v časném potransplantačním období
Autoři Pučelíková Tereza
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zeptali jsme se...
Autoři Taimr Pavel
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Campus Medicorum
Titul Zhodnocení izolací lidských pankreatických ostrůvků: příprava transplantačního programu. Poster
Autoři Girman Peter, Kříž Jan, Dovolilová Eva, Berková Zuzana, Koblas Tomáš, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6.kongres České transplantační společnosti. 1st Joint Meeting of the Czech and American Transplant Societies
Titul Životní jubileum doc. MUDr. Ivo Přerovského, DrSc
Autoři Roztočil Karel
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 46, číslo: 8, strany: K 118
Titul Živý dárce orgánů
Autoři Lácha Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkratové vady, Eisenmengerův syndrom
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkušenosti edukační sestry s kontinuálním monitorováním glykémií
Autoři Mašková Jana, Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změna osudu mužů středního věku s akutním srdečním infarktem
Autoři Staněk Vladimir, Gebauerová Marie, Horák J, Frídl Petr, Jandová Ružena, Kettner Jiří, Šochman Jan, Vrbská Jana, Wiendl Martin, Ulman Jaroslav, Želízko Michal
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 7, strany: 319-325
Titul Změny rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u žen s přechodem do menopauzy. Populační studie
Autoři Jozífová Marie, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Plášková Markéta, Lánská Věra, Novozámská Eva, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, suppl., strany: 35-36
Titul Změny tkáňových koncentrací vitaminů E, C a redukovaného glutationu u modelu diabetu 1.typu
Autoři Malínská Hana, Oliyarnyk Olena, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: suppl. 1, strany: 32, č.abstr. 32
Titul Změny ve výživě české populace - 10leté sledování. Poster
Autoři Adámková Věra, Škodová Zdenka, Lánská Věra, Kaucká J, Cífková Renata
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: suppl. 3, strany: 40
Titul Značení Langerhansových ostrůvků Resovistem. Poster
Autoři Kříž Jan, Jirák Daniel, Honsová Eva, Girman Peter, Dovolilová Eva, Berková Zuzana, Lodererová Alena, Saudek František, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6.kongres České transplantační společnosti. 1st Joint Meeting of the Czech and American Transplant Societies
Titul Zobrazení plicní embolie na CT
Autoři Vedlich Daniel
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, suppl., strany: 101-102
Titul Zobrazení viability myokardu pomocí magnetické rezonance
Autoři Tintěra Jaroslav, Solař M, Klzo L, Žižka Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cardio3 [online]
Titul Zpráva o Evropském gastroenterologickém kongresu (UEGW) 2004 v Praze
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Interní medicína pro praxi ročník: 6, číslo: 10, strany: 513-514

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít