CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul APOA5 gene is mutated in Prague hereditary hypertriglyceridemic rats. Poster
Autoři Kadlecová M, Hubáček Jaroslav, Bohuslavová Romana, Zicha Josef, Kuneš J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of hypertension (suppl.) ročník: 22, číslo: suppl.2, strany: S213, č.abstr. P2.216
Titul APOAV (T-1131>C) variant has no effect on mother's height in a large population study
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Lánská Věra, Bobková Dagmar, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lipids in health and disease [online] ročník: 3, číslo: 10, strany:
Titul APOAV varianta Val 153/Met ovlivňuje plazmatické hladiny HDL-cholesterolu
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Lánská Věra, Hořínek A, Vráblík M, Češka R, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: suppl. 3, strany: 32-33
Titul Apolipoprotein AV a triglyceridémie
Autoři Hubáček Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 143, číslo: 12, strany: 799-803
Titul Apolipoprotein AV gene polymorphism participates in familial combined hyperlipoproteinemia
Autoři Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav, Pistulková Helena, Stávek Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Apolipoprotein AV gene polymorphism participates in familial combined hyperlipoproteinemia
Autoři Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav, Pistulková Helena, Stávek Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 5, číslo: 1, strany: 28, č.abstr. W03.123
Titul Apolipoprotein AV gene polymorphisms are important genetic determinants of plasma triglyceride levels
Autoři Vráblík M, Hubáček Jaroslav, Hořínek A, Poledne Rudolf, Svobodová H, Češka R
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 175, číslo: 2, strany: S5
IF 3.469
Titul Application of polymer-gel dosimetry in stereotactic radiosurgery
Autoři Novotný Jiří, Spěváček V, Dvořák Pavel, Hrbáček J, Novotný J, Tlacháčová D, Schmitt M, Vymazal J, Tintěra Jaroslav, Čechák T
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Journal of Physics: Conference Series ročník: 3, číslo: , strany: 288-292
Titul ARG 25 -- Pro polymorphism in transforming growth factor-bata 1 influence plasma cholesterol levels but nit the risk of myocardial infarction
Autoři Hubáček Jaroslav, Piťha Jan, Škodová Zdenka, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, strany: 167-170
Titul ARH missence polymorphisms and plasma cholesterol levels
Autoři Hubáček Jaroslav, Hyatt T
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Clinical chemistry and laboratory medicine ročník: 42, číslo: 9, strany: 989-990
IF 1.523
Titul Arytmogenní dysplazie /kardyomyopatie pravé komory srdeční. (Obrazy v kardiologii)
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, strany: 146
Titul Assessment of the accuracy in ophthalmic radiosurgery with the Leksell gamma knife
Autoři Novotný Jiří, Novotný J, Liščák R, Spěváček V, Hrbáček J, Dvořák P, Čechák T, Schmitt M, Tlacháčová D, Tintěra Jaroslav, Vymazal J, Vladyka V
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Assessment of the secondary prevention trial of CHD in Czech male population with MI history: gaining insight from flexible models
Autoři Valenta Z, Piťha Jan, Podrapská I, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Association of methylen tetrahydrofolat reductase 677T allele with early development of chronic allograft nephropathy
Autoři Viklický Ondřej, Hubáček Jaroslav, Kvasnička J, Matl Ivo, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj American journal of transplantation: supplements ročník: 4, číslo: 8, strany: 166, č.abstr. 23
Titul Association of methylenetetrahydrofolate reductase T677 allele with early development of chronic allograft
Autoři Viklický Ondřej, Hubáček Jaroslav, Kvasnička Jan, Matl Ivo, Voska Luděk, Skibová Jelena, Teplan Vladimír, Vítko Štefan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Clinical biochemistry ročník: 37, číslo: 10, strany: 919-924
IF 1,825
Titul Association of methylenetetrahydrofolate reductase T677 allele with early development of chronic allograft nephropathy
Autoři Viklický Ondřej, Hubáček Jaroslav, Kvasnicka J, Matl Ivo, Voska Luděk, Skibová Jelena, Teplan Vladimír, Vítko Štefan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Clinical biochemistry ročník: 37, číslo: 10, strany: 919-924
IF 1.731
Titul Association of MTHFR 677T allele with early development of chronic allograft nephropathy
Autoři Viklický Ondřej, Hubáček Jaroslav, Matl Ivo, Kvasnička J, Vítko Štefan, Teplan Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj 41st ERA-EDTA Annual Congress. Abstract Book
Titul Association of single nucleotide polymorphisms within cytokine genes with juvenile idiopathic arthritis in the Czech population
Autoři Cinek O, Vavřincová P, Stříž Ilja, Dřevínek P, Sedláková P, Vavřinec J, Slavčev Antonij
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of rheumatology ročník: 31, číslo: 6, strany: 1206-1210
IF 2.674
Titul Association of the - 159C -? T polymorphism in the CD14 promoter with variations in serum lipoproteins in healthy subjects
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Lánská Věra, Vlasáková Zuzana, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Blood coagulation and fibrinolysis ročník: 15, číslo: 4, strany: 365-366
IF 1.319
Titul Association of uncoupling protein-2 and superoxide dismutase-2 polymorphisms with susceptibility to alcoholic liver disease
Autoři Petrášek Jan, Stickel F, Scheer J, Eurich D, Šperl Jan, Hubáček Jaroslav, Špičák Julius, Schuppan D, Jirsa Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aterektomie
Autoři Želízko Michael
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Kardiologie. Díl 2
Titul Aterogenní index plazmy v reprezentativním vzorku obyvatel ČR
Autoři Plášková Markéta, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Dobiášová M, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: suppl. 3, strany: 27-28
Titul Ateroskleróza, rizikové faktory. Hypolipidemická léčba
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza, rizikové faktory. Hypolipidemická léčba
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza. Diabetes a kardiovaskulární onemocnění. Kardiovaskulární choroby v těhotenství
Autoři Staněk Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza. Diabetes a kardiovaskulární onemocnění. Kardiovaskulární choroby v těhotenství
Autoři Staněk Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza. Diabetes a kardiovaskulární onemocnění. Kardiovaskulární choroby v těhotenství
Autoři Staněk Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza. Diabetes a kardiovaskulární onemocnění. Kardiovaskulární choroby v těhotenství
Autoři Staněk Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza: mají vliv infekční onemocnění?
Autoři Dvořáková Alena, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Alergie ročník: 6, číslo: 1, strany: 53-57
Titul Atherence k léčebnému režimu, terapeutický a psychologický problém
Autoři Hrachovinová Tamara
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul ATP-binding cassette (ABC) transporters in human metabolism nad diseases
Autoři Štefková Jana, Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 53, číslo: 3, strany: 235-243
IF .984
Titul Atrial flutter after orthotopic heart transplantation
Autoři Kautzner Josef, Peichl Petr, Čihák Robert, Málek Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of heart and lung transplantation ročník: 23, číslo: 12, strany: 1463-1464
IF 2.843
Titul Atypical phenotype of Dubin-Johnson syndrome cause by co-inherited defects in two crucial genes of bilirubin excretory pathway: ABCC2/MRP2 and UGT1A1
Autoři Cebecauerová Dita, Jirásek T, Budišová Lucie, Mandys V, Elleder M, Volf V, Jirsa Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gut ročník: 53, číslo: suppl. VI, strany: A90
IF 5.883
Titul Atypická komplikace kanylace centrální žíly
Autoři Janicadis Patrick, Šatalová D, Koskuba J, Horák M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Interní medicína pro praxi ročník: 6, číslo: 9, strany: 464-465
Titul Atypický fenotyp Dubin-Johnsonova syndromu vyvolaný mutacemi ve dvou klíčových genech exkreční dráhy bilirubinu
Autoři Cebecauerová Dita, Jirásek T, Budišová Lucie, Mandys V, Elleder M, Volf V, Vítek L, Jirsa M
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6.český pediatrický kongres s mezinároní účastí. Program a sborník abstrakt
Titul Benigní rekurentní intrahepatální cholestáza podmíněná mutacemi v genu pro kanalikulární přenašeč žlučových kyselin (BSEP)
Autoři Cebecauerová Dita, Husa P, Piherová L, Dvořáková L, Hřebíček M, Budišová Lucie, Jirsa Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Beta-blokátory
Autoři Říha Hynek
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Kardiovaskulární problematika. Cyklus kurzů F.E.E.A
Titul Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání. Velké léčebné, dosud málo využívané možnosti
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 84, číslo: 11, strany: 632-637
Titul Betablokátory v praxi
Autoři Ulman Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Betablokátory v praxi
Autoři Ulman Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bezpečnost a účinnost fluvastatinu po transplantaci srdce
Autoři Hošková Lenka, Podzimková Mariana, Málek Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 10, strany: 473-477
Titul Bifurcation lesions in a real world
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bioekvivalence léků
Autoři Šedivý Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biventrikulární stimulace u pokročilých chlopenních vad
Autoři Krausová Renata, Kautzner Josef, Frídl Petr, Hošková Lenka, Riedlbauchová Lucie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Pokročilá stadia chlopenních a vrozených vad v dospělosti pracovní skupiny Chlopenní a vrozené vady v dospělosti České kardiologické společnosti. 4.sy
Titul Biventrikulární stimulace u pokročilých chlopenních vad
Autoři Krausová Renata, Kautzner Josef, Frídl Petr, Hošková Lenka, Riedlbauchová Lucie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 46, číslo: 8, strany: K 128
Titul BK virus nefropatie, nejčastější virová infekce ledvinných štěpů
Autoři Honsová Eva, Lodererová Alena, Voska Luděk, Janotová Dana, Lácha Jiří, Bouček Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 10, číslo: suppl.1, strany: 46
Titul Blockade of endothelin receptors attenuates end-organ damage in homozygous hypertensive Ren-2 transgenic rats
Autoři Dvořák Pavel, Kramer Herbert, Bäcker Angela, Malý Jan, Kopkan Libor, Vaněčková Ivana, Vernerová Zdeňka, Opočenský Martin, Tesař Vladimír, Bader Michal, Ganten Detlev, Janda Jan, Červenka Luděk
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kidney and blood pressure research ročník: 27, číslo: 4, strany: 248-258
IF 1.025
Titul Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Blood pressure and stroke
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 9, číslo: November 4, strany:

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít