CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Akutní koronární syndromy - diagnostika a léčba
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy a intrakoronární hematologie. Úhel pohledu a co si myslíme, že víme
Autoři Šochman Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 3, číslo: 4, strany: 170-171
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní pankreatitida - nové léčebné postupy
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Gastroenterológia pre prax ročník: 3, číslo: 1, strany: 13-20
Titul Akutní selhání ledvin
Autoři Teplan Vladimír
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Urgentní medicína
Titul Akutní selhání ledvin
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin, chronická renální insuficience
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin, chronická renální insuficience
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin. Chronická renální insuficience
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin. Chronická renální insuficience
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin. Chronické selhání ledvin. Glomerulonefritidy
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Alfa2-blokátory a ischemický myokard
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ambulantní anestezie
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Anestezie
Titul Ambulantní PCI u akutního infarktu myokardu: bezpečný postup nebo východisko z (lůžkové) nouze?
Autoři Želízko Michal, Janek Bronislav, Hrnčárek Marek, Pořízka Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, suppl., strany: 110-111
Titul Aminopeptidáza M - marker poškození žlučových cest u kadaverózních dárců jater? Poster
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Pokorná Eva, Ryska M, Trunečka Pavel, Vítko Štefan, Lojda Z, Mareček Z, Šmíd F, Šmídová J
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6.kongres České transplantační společnosti. 1st Joint Meeting of the Czech and American Transplant Societies
Titul An fMRI study of interaction between painful heat and non-painful median nerve stimulation
Autoři Vrána J, Mlynář J, Poláček H, Svoboda J, Tintěra Jaroslav, Stančák A
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analýza farmakoekonomických aspektů léčby diabetes mellitus v České republice
Autoři Bartášková D, Kožnarová Radomíra, Kvapil M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Remedia ročník: 14, číslo: 4, strany: 377-384
Titul Anémie
Autoři Pagáčová Libuše
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anémie
Autoři Pagáčová Libuše
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestézie diabetika při očních operacích
Autoři Kellovský Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie pro výkony na aortě
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Kardiovaskulární problematika. Cyklus kurzů F.E.E.A
Titul Anestezie u nemocných po transplantaci srdce
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Kardiovaskulární problematika. Cyklus kurzů F.E.E.A
Titul Anestezie u nemocných s ischemickou chorobou srdeční
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Kardiovaskulární problematika. Cyklus kurzů F.E.E.A
Titul Anestézie u pacientů s transplantovaným srdcem
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj 7.anesteziologické dny [CD-ROM]
Titul Anesteziologická péč o kadaverózního dárce při odběru orgánů
Autoři Kieslichová Eva, Vychodil Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anesteziologické postupy při operacích na otevřeném srdci s využitím mimotělního oběhu
Autoři Říha Hynek
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Kardiovaskulární problematika. Cyklus kurzů F.E.E.A
Titul Anesteziologický postup u pacientů operovaných pro chlopenní vady
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Kardiovaskulární problematika. Cyklus kurzů F.E.E.A
Titul Aneuryzma a pseudoaneuryzma nepárových viscerálních tepen břišní aorty
Autoři Laštovičková Jarmila, Roček Miloslav, Peregrin Jan, Novotný Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká radiologie ročník: 58, číslo: 3, strany: 136-141
Titul Angiogenesis and organ transplantation
Autoři Rajnoch J, Viklický Ondřej
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Folia microbiologica (Praha) ročník: 49, číslo: 5, strany: 499-505
IF 1.034
Titul Angioplastika ledvinné tepny: neléčená aterosklerotická stenóza renální tepny zhoršuje přežití nemocných. Poster
Autoři Peregrin Jan, Stříbrná Jarmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: suppl. 3, strany: 47
Titul Antiarytmika
Autoři Čihák Robert
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Kardiologie. Díl 2
Titul Antiarytmika
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Kardiovaskulární problematika. Cyklus kurzů F.E.E.A
Titul Antibakteriální chemoterapie
Autoři Šedivý Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibiotic prophylaxis in large pancreatic necrosis: multicenter randomized trial with ciprofloxacin and metronidazol or meropenem
Autoři Špičák Julius, Hejtmánková Soňa, Čech P, Hoskovec D, Kostka R, Leffler J, Kasalický M, Svoboda P, Bártová J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterology ročník: 126, číslo: 4, suppl. 2, strany: A-229, č.abstr. S1497
Titul Antibiotická a antikoagulační léčba u implantace KS
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibiotika - farmakologické aspekty
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibiotika - farmakologické aspekty
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibiotika - farmakologické aspekty
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibiotika III
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibodies to HLA class II antigens as a risk factor for acute rejection of the allogeneic kidney
Autoři Slavčev Antonij, Lácha Jiří, Sajdlová Helena, Vítko Štefan, Valhová Šárka, Stříž Ilja, Ivašková Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Annals of transplantation ročník: 9, číslo: 3, strany: 44-47
Titul Antidiabetika
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antigen CD38 jako ukazatel pro imunologické sledování HIV-pozitivních osob
Autoři Holub M, Beran O, Kalanin Jan, Hnyková J, Špála J, Rozsypal H
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Klinická mikrobiologie a infekční lékařství ročník: 10, číslo: 5, strany: 229-235
Titul Antioxidanty a ateroskleróza
Autoři Bobková Dagmar, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 12, strany: 587-594
Titul Antioxidanty v prevenci kardiovaskulárních onemocnění
Autoři Kazdová Ludmila, Malínská Hana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aortální biskupidální chlopeň, anomalie oblouku, koarktace aorty
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aortální insuficience
Autoři Vítovec Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aortální stenosa
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aortic replacement with arterial allograft and simultaneous kidney transplantation - our experience
Autoři Matia Ivan, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Baláž Peter, Lipár Květoslav, Lácha Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikace farmakokinetiky v klinické praxi. Terapeutické monitorování léčiv. Vliv onemocnění na farmakokinet. vlastnosti a účinek léčiv
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikace iPAT hlavové cívky a paralelní techniky pro fMRI
Autoři Tintěra Jaroslav, Gawehn J, Bauermann T, Vucurevic G, Stoeter P
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít