CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Vzpomínka na prof. MUDr. Zdeňka Modra, CSc.
Autoři Šedivý Josef
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 83, číslo: 7, strany: 425
Titul Vzpomínka na prof. MUDr. Zdeňka Modra, CSc.
Autoři Šedivý Josef
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 6, strany: K 95
Titul Vztah aterogenního indexu plazmy a poměru tlaků kotník/paže u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin
Autoři Piťha Jan, Roztočil Karel, Dobiáš M, Novozámská Eva, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 13
Titul Vztah genetických variant endotelinu-1 k hypertenzi
Autoři Štefková Jana, Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vztah genotypu HLA-DRB 1-DQA 1-DQB 1 k rozvoji chronické autoimunní thyroiditis u pacientů s diabetes mellitus 1.typu manifestovaným v dospělosti
Autoři Dvořáková K, Vondra K, Bendukidze N, Bendlová B, Ivašková Eva, Šterzl I, Vrbíková Jana, Zamrazil V
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.2, strany: 44
Titul Vztah selenu a terapie desmopressinem dárce ledviny k prognóze transplantátu
Autoři Pavlínek O, Živná H, Živný P, Navrátil P, Černý V, Pokorná Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína ročník: 14, číslo: 1, strany: 16-20
Titul Weight gain in patients after therapy for hyperthyroidism
Autoři Brunová Jana, Bruna J, Joubert G, Koning M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj South African medical journal ročník: 93, číslo: 7, strany: 529-531
IF 1.268
Titul Which parameters are the most important for decision making in patients referred to a heart transplant center?
Autoři Lupínek Petr, Málek Ivan, Frídl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of heart failure ročník: 5, číslo: suppl.2, strany: 108
Titul Why we need new types of contrast agents for MR imaging
Autoři Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Sixt IBRO, World Congress of Neuroscience
Titul Working Group on Hypertension and diabetes. New epidemiological aspects
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Záchrana končetiny ohrožené chronickou kritickou ischemií kombinovaným výkonem
Autoři Zálešák B, Tošenovský Patrik, Trupár E, Menšík II, Tomečka J, Šimek M
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Bulletin HPB. Syndrom diabetické nohy. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Texty a abstrakta. Uspoř.: Jirkovská, A., Ryska, M ročník: 11, číslo: 1, strany: 25-28
Titul Zahájení dialyzačního léčení, uremická toxicita, MIA syndrom
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základní principy imunosuprese po transplantaci orgánů
Autoři Lácha Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy echokardiografie
Autoři Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy hemodynamického vyšetření
Autoři Volešáková Marcela, Benešová Jana, Kredbová Štěpánka, Želízková Ivana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 108
Titul Základy hemodynamiky
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Základy invazivní hemodynamiky
Autoři Widimský Jiří, Widimský P
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Základy invazivní hemodynamiky
Titul Zánětlivé mechanizmy ve vzniku a progresi aterosklerózy
Autoři Dvořáková Alena, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 142, číslo: 2, strany: 70-74
Titul Zátěžová echokardiografie: posouzení vlivu biventrikulární a levokomorové stimulace na funkci levé komory
Autoři Frídl Petr, Kautzner Josef, Riedlbauchová Lucie, Peichl Petr, Lefflerová Kateřina, Bytešník Jan, Marek Tomáš, Vítovec Miroslav, Skalská Marie, Vančura Vlastimil
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 22
Titul Zátěžové EKG testy v kardiologii
Autoři Lefflerová Kateřina, Widimský Jiří
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Zátěžové EKG testy v kardiologii
Titul Zavedení metodiky izolace lidských Langerhansových ostrůvků v IKEM - první zkušenosti
Autoři Kříž Jan, Girman Peter, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.1, strany: 38, č.abstr.43
Titul Zbraně, které nezabíjejí
Autoři Hess Ladislav
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Lékařská první pomoc
Titul Zbraně, které nezabíjejí. Proti násilí bez násilí
Autoři Hess Ladislav, Schreiberová J, Fusek J
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Vesmír ročník: 82, číslo: , strany: 156-158
Titul Zdravá pohybová aktivita vytrvalostního charakteru kontra tabakismus
Autoři Stolz Ivo
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Žilní poruchy dolních končetin
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Životní jubileum doc. MUDr. Ivana Málka, CSc
Autoři Horák O, Staněk Vladimir
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 45, číslo: 1, strany: K 4
Titul Zkušenosti edukační sestry
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkušenosti s katetrizačním uzávěrem defektu septa síní typu secundum
Autoři Karmazín Vladimir, Marek Tomáš, Želízko Michal, Janek Bronislav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 41
Titul Zkušenosti s xenotransplantáty při hojení diabetické nohy
Autoři Sixta Bedřich, Herdegen Petr, Bém Robert, Pelikánová Terezie
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Bulletin HPB. Syndrom diabetické nohy. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Texty a abstrakta. Uspoř.: Jirkovská, A., Ryska, M ročník: 11, číslo: 1, strany: 37-38
Titul Zkuste vařit o vánocích jinak
Autoři Havlová Vladimíra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Dia Život ročník: 14, číslo: 6, strany: 42-43
Titul Zlepšení výsledků léčby diastolického srdečního selhání. Možnosti zhodnocení vyvolávajících příčin a cílené léčby
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Medicína po promoci ročník: 4, číslo: 3, strany: 32-37
Titul Změna koncentrace C-reaktivního proteinu po váhové redukci u obézních žen pravděpodobně není zprostředkována interleukinem-6
Autoři Dvořáková Alena, Suchánek Pavel, Valenta Z, Stávek Petr, Tintěra Jaroslav, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 45, číslo: 10, strany: K 166-K 167
Titul Změna koncentrace C-reaktivního proteinu po váhové redukci u obézních žen pravděpodobně není zprostředkována interleukinem-6
Autoři Dvořáková Hana, Suchánek Pavel, Stávek Petr, Valenta Zdeněk, Tintěra Jaroslav, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXIX. Den mladých kardiologů
Titul Změna osudu nemocných léčených pro srdeční infarkt
Autoři Staněk Vladimir, Gebauerová Marie, Frídl Petr, Jandová Ružena, Kettner Jiří, Šochman Jan, Vrbská Jana, Wiendl Martin, Želízko Michal
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 86
Titul Změna základních charakteristik zemřelých dárců orgánů v 90. letech
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny cholesterolémie a diety
Autoři Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny endokardiální aktivační sekvence během různých typů komorové stimulace
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Čihák Robert, Vančura Vlastimil, Mlčochová Hanka, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 1, strany: K/C 12A
Titul Změny krevního tlaku, hmotnosti a prevalence kouření
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny v expresi a buněčné lokalizaci proteinkinázy C v kosterním svalu hereditárně hypertriglyceridemických potkanů
Autoři Marková Irena, Novák F, Nováková O, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 44
Titul Zobrazení mozkové aktivace při testu verbální fluence pomocí fMRI u pacientů s onemocněním CNS různé etiologie
Autoři Tintěra Jaroslav, Španiel F, Horáček J, Klener J, Vymazal J
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zobrazení viability myokardu pomocí magnetické rezonance
Autoři Tintěra Jaroslav, Solař M, Klzo L, Žižka J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cardio3 [online]
Titul Zobrazování magnetickou rezonancí v kardiologii. Současné možnosti a perspektivy
Autoři Tintěra Jaroslav, Kohoutek Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kapitoly z kardiologie ročník: 5, číslo: 4, strany: 132-135
Titul Zpráva o sympoziu CEEF (Central European Endoscopic Forum) Vídeň 2002
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie ročník: 57, číslo: 3, strany: 115-118
Titul Zpráva z Luhačovic
Autoři Havlová Vladimíra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Sestra ročník: 13, číslo: 6, strany: 44
Titul Zpráva ze 13th Meeting of EASDec Study Group
Autoři Pelikánová Terezie
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 1, číslo: 3, strany: 198
Titul Zpráva ze 4.mezinárodního sympózia "Syndrom diabetické nohy"
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 1, číslo: 3, strany: 199-200
Titul Zpráva ze satelitního sympozia Federation of European Nurses in Diabetes konaného při konferenci International Diabetes Federation v Paříži
Autoři Havlová Vladimíra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 1, číslo: 4, strany: 255-256

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít