CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Vlastní zkušenosti s kontinuálním monitorováním glykémií
Autoři Jirkovská Alexandra, Mašková Jana, Havlová Vladimíra, Kožnarová Radomíra, Skibová Jelena
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vliv 10 hodinové hyperinzulinémie na obsah mastných kyselin LDL a oxidabilitu LDL u osob s inzulinovou rezistencí a zdravých kontrol
Autoři Vlasáková Zuzana, Pelikánová Terezie, Kazdová Ludmila, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.1, strany: 62, č.abstr.82
Titul Vliv akutní rejekce na funkci transplantovaného pankreatu
Autoři Havrdová Terezia, Saudek František, Bouček Petr, Voska Luděk, Kožnarová Radomíra, Adamec Miloš, Jedináková Teodora
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.1, strany: 22, č.abstr.15
Titul Vliv eradikace H. pylori na rozvoj refluxní choroby jícnu: randomizovaná, dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu IgA MZ ČR č. NK/6683-3. Doba řešení 2001-2003
Autoři Martínek Jan, Zavoral M, Lukáš M
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Vliv farmak na chování člověka
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vliv fyzické aktivity na DM
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vliv hypertriglyceridemie a obezity na koncentrace alfa-A gama-tokoferolu v aortách potkanů
Autoři Malínská Hana, Hubová Miriam, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.1, strany: 41, č.abstr.49
Titul Vliv inhalačně podaného ketaminu a jeho kombinace s medetomidinem na chování a neurologické funkce u potkana
Autoři Hess Ladislav, Vachek J, Ševelová L, Krejčová G, Schreiberová J, Fusek J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vojenské zdravotnické listy ročník: 72, číslo: 5, strany: 230-235
Titul Vliv inhibice mitogeny aktivované proteinové kinasy (MAPK) P38 na vaskulární reaktivitu u experimentálního diabetu (DM)
Autoři Komers Radko, Xue H, Anderson S
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.1, strany: 34, č.abstr.35
Titul Vliv izolované levokomorové vs. biventrikulární stimulace na hemodynamiku u nemocných s chronickým srdečním selháním při zátěži
Autoři Riedlbauchová Lucie, Frídl Petr, Kautzner Josef, Peichl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 1, strany: K/C 12A
Titul Vliv kombinované transplantace ledviny a pankreatu na průběh diabetické autonomní neuropatie hodnocené spektrální analýzou variability tepové frekvence
Autoři Bouček Petr, Saudek František, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Kožnarová Radomíra, Havrdová Terezia, Vodičková Blažena, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.1, strany: 19, č.abstr.8
Titul Vliv konzumace alkoholu na aktivitu lipoproteinové lipázy u myší
Autoři Jindřichová Eliška, Kopecký J, Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 42
Titul Vliv kouření cigaret na hodnoty lipidů v náhodném populačním vzorku České republiky
Autoři Škodová Zdenka, Cífková Renata, Poledne Rudolf, Stávek Petr, Lánská Věra, Adámková Věra, Jozífová Marie, Novozámská Eva, Galovcová Markéta, Palouš Daniel, Pistulková Helena, Plášková Markéta, Peterková Ludmila, Petržílková Zdeňka
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 47-48
Titul Vliv léčby snímatelnými kontaktními fixacemi na hojivost syndromu diabetické nohy
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Křížová Marta, Fexová Petra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vliv menopauzy na rizikový profil žen v náhodně vybraném populačním vzorku České republiky
Autoři Jozífová Marie, Cífková Renata, Lánská Věra, Škodová Zdenka, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 42
Titul Vliv podávání alfa-tokoferolu na koncentrace alfa- a gama-tokoferolu v séru, aortě a myokardu
Autoři Malínská Hana, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 51
Titul Vliv pozice elektrod na šíři QRS komplexu při resynchronizační terapii
Autoři Riedlbauchová Lucie, Kautzner Josef, Peichl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 1, strany: K/C 12A
Titul Vliv přímé PTCA na prognózu nemocných s diabetes mellitus
Autoři Šimková Renata, Šimek S, Aschermann M, Pirk Jan, Hačkajlo David, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.1, strany: 53, č.abstr.70
Titul Vliv psychického stresu na zvířata a průběh imobilizace goril v pražské ZOO při povodních
Autoři Hess Ladislav, Vodička R, Král J
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gazella ročník: 30, číslo: , strany: 33-38
Titul Vulnerabilní pacient, vulnerabilní krev, vulnerabilní myokard - nové poznatky o koronární nemoci
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vybrané aspekty etiopatogeneze metabolického syndromu
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vybrané právní a odborné problémy odběru orgánů v České republice
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína ročník: 14, číslo: 4, strany: 188-195
Titul Vybrané vitaminy a prvky se vztahem k imunitnímu systému u pacientů s diabetes mellitus
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Kazdová Ludmila, Malínská Hana, Stříž Ilja
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: 1, strany: 23-29
Titul Výdutě hrudní aorty z pohledu terénní praxe
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vyšetřovací a léčebné postupy u renální a potransplantační osteopatie
Autoři Bubeníček Petr, Sotorník Ivo, Adamec Miloš, Kazdová Ludmila, Teplan Vladimír, Vítko Štefan, Povýšil C
Typ ABSTRAKT
Zdroj Osteologický bulletin ročník: 8, číslo: 3, strany: 93
Titul Vyšetřování poinfarktové sympatické denervace myokardu pomocí MIBG
Autoři Florián Martin, Buncová Marie, Lefflerová Kateřina, Kettner Jiří, Engelmann Václav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 21-22
Titul Výskyt a typy hyperlipidemie po transplantaci ledviny
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výskyt aterosklerotického postižení věnčitých tepen v populaci dárců srdce
Autoři Kocík Miroslav, Málek Ivan, Janek Bronislav, Želízko Michal, Pirk Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 6, strany: 299-303
Titul Výskyt fibrilace síní po radiofrekvenční ablaci flutteru síní
Autoři Mlčochová Hanka, Čihák Robert, Kautzner Josef, Vančura Vlastimil, Peichl Petr, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 1, strany: K/C 9A-10A
Titul Využití Doppler tissue imaging u asymptomatické a symptomatické významné izolované aortální stenózy
Autoři Marek Tomáš, Frídl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 45, číslo: 9, strany: K 140
Titul Využití funkční magnetické rezonance v neurochirurgii centrální krajiny. Část I. Obecné principy
Autoři Klener J, Ugrošík D, Tintěra Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
IF .041
Titul Využití natriuretických peptidů pro stanovení prognózy a kontrolu účinnosti léčby
Autoři Lupínek Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Využívání elektronických zdrojů z programu LI v IKEM
Autoři Jarolímková Adéla
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařská knihovna ročník: 8, číslo: 4, strany: 12-14
Titul Vývoj počtu kardiochirurgických výkonů
Autoři Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj rezistence bakteriálních kmenů v IKEM 2002 - 2003
Autoři Petkov Vladimir, Kapoun Miroslav, Váchová Dana, Štěrbová Věra, Heřmanová Jana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výživa a metabolismus u nemocných s CHRI
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výživa a riziko kardiovaskulárních onemocnění
Autoři Szitanyi P, Poledne Rudolf
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Výživa v dětském věku
Titul Význam a léčba anémie u srdečního selhání
Autoři Lupínek Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam BNP a BIG endotelinu 1 pro diagnostiku plicní hypertenze u nemocných s pokročilým srdečním selháním
Autoři Kubánek Miloš, Málek Ivan, Hošková Lenka, Hegarová Markéta, Wiendl Martin, Karasová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 52
Titul Význam dlouhodobé EKG monitorace u pacientů s neobjasněnou synkopou - první zkušenosti s implantabilní monitorovací jednotkou Reveal
Autoři Krausová Renata
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 2, číslo: 1, strany: 12-17
Titul Význam dynamické scintigrafie ledvin a nepřímé cystoradiografie ve vyšetřování poruchy mikce. Poster
Autoři Solar Nevenka, Buncová Marie, Engelmann Václav, Janoušek Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam fyzické aktivity pro diabetiky
Autoři Jirkovská Alexandra, Kobylková Jitka
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Jak (si) léčit a kontrolovat diabetes
Titul Význam lymfadenektomie v léčbě ovariálního karcinomu
Autoři Živný J, Kužel D, Adamec Miloš, Freitag P, Cibula David, Lacheta J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 142, číslo: 8, strany: 511
Titul Význam polohy stimulační elektrody v pravé komoře při srdeční resynchronizační terapii
Autoři Kautzner Josef, Riedlbauchová Lucie, Peichl Petr, Frídl Petr, Hošková Lenka
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 1, strany: K/C 6A
Titul Význam sběru dat o účinnosti léků v terénní praxi
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam stanovení C-reaktivního proteinu vysoce senzitivní metodou
Autoři Cífková Renata
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of diabetes and its complications (CZ) ročník: 1, číslo: 2, strany: 103-104
Titul Významné poruchy srdečního rytmu
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vzácná příčina krvácení do GIT
Autoři Goláňová J, Keil R, Drastich Pavel, Lochmanová J, Hrdlička L, Šťovíček J, Tyburec M, Drábek J, Schwarz J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie ročník: 57, číslo: 3, příl., strany: A2
Titul Vzácný plyn xenon - nové inhalační anestetikum
Autoři Hess Ladislav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Remedia ročník: 13, číslo: 6, strany: 471-472
Titul Vzpomínka na prof. MUDr. Zdeňka Modra, CSc
Autoři Šedivý Josef
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Klinická farmakologie a farmacie ročník: 17, číslo: 2, strany: 121

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít