CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Apolipoprotein E and apolipoprotein CI polymorphisms in the czech population: almost complete linkage disequilibrium of the less frequent alleles of both polymorphisms
Autoři Hubáček Jaroslav, Piťha Jan, Adámková Věra, Škodová Zdenka, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 52, číslo: 2, strany: 195-200
IF 1.027
Titul Apoptotic body engulfment by a human stellate cell line is profibrogenic
Autoři Canbay A, Taimr Pavel, Torok N, Higuchi H, Friedman S, Gores GJ
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Laboratory investigation ročník: 83, číslo: 5, strany: 655-663
IF 4.479
Titul Application of polymer-gel dosimeter for evaluation of relative dose distributions in stereotactic radiotherapy
Autoři Novotný Jiří, Spěváček V, Dvořák P, Novotný J, Hrbáček J, Tintěra Jaroslav, Vymazal J, Čechák T, Michálek P, Vacík J, Liščák R
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Archivace DICOM obrazu - dostupný software pro MR ale i CT
Autoři Porod Václav, Tintěra Jaroslav, Hájek Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Are endoscopy negative and endoscopy positive gastroesophageal reflux diseases different? Results of esophageal pH-metries and manometries in patients with gastroesophageal reflux disease
Autoři Beneš Marek, Hucl Tomáš, Špičák Julius, Martínek Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Biomedical papers ročník: 147, číslo: suppl.1, strany: 22, č.abstr. 012
Titul Are endoscopy negative and endoscopy positive gastroesophageal reflux diseases dirrerent? Results of esophageal pH-metrie and manometries in patients with gastroesophageal reflux disease
Autoři Martínek Jan, Beneš Marek, Hucl Tomáš, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gut ročník: 52, číslo: suppl. 6, strany: A25, č.abstr. OP-G-113
IF 42887
Titul Are target doses of ACE inhibitors and ß-blockers used in the treatment of chronic heart failure in Europe?
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 8, číslo: April 21, strany:
Titul Are the increased serum NEFA levels in HHTg rats the consequence of altered activity of hormone sensitive lipase or rather of their impaired reesterification in the adipose tissue?
Autoři Cahová Monika, Vavřínková Hana, Meschisvili Elena, Kazdová Ludmila
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosklerosa, Hyperhomocysteinemie 2003. Diagnostika, léčba, prevence
Titul Arytmie - mechanismy, diagnostické a léčebné možnosti
Autoři Bytešník Jan
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Lékařské repetitorium
Titul Arytmogenní dysplazie/kardiomyopatie pravé komory srdeční
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, strany: 146
Titul Arytmogenní mechanizmy, geneticky podmíněné arytmie
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Arytmogenní mechanizmy, geneticky podmíněné arytmie
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Association between HSP70s and TOLL-like receptor gene polymorphism and long-term allograft survival in kidney transplant recipients
Autoři Fekete A, Szabö A, Treszl A, Erdei G, Heemann U, Teplan Vladimír, Reusz G, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of the American Society of Nephrology ročník: 14, číslo: abstr.issue, strany: 416A, č.abstr. SA-PO545
IF 6.337
Titul Association between HSP70s and TOLL-like receptor gene polymorphism and long-term allograft survival in kidney transplant recipients. Poster
Autoři Fekete A, Szabö A, Treszl A, Erdei G, Heemann U, Teplan Vladimír, Reusz G, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of the American Society of Nephrology ročník: 14, číslo: abstr.issue, strany: 416A, č.abstr. SA-PO545
IF 6.337
Titul AT, blokátory v léčbě hypertenze a srdečního selhání - důkazy přinesené velkými klinickými studiemi
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza
Autoři Adámková Věra, Rakušan D
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Practicus ročník: 2, číslo: 2, strany: 14-17
Titul Ateroskleróza a dětský věk
Autoři Szitányi P, Janda J, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česko-slovenská pediatrie ročník: 58, číslo: 5, strany: 325-328
Titul Ateroskleróza a diabetes
Autoři Vlasáková Zuzana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza, rizikové faktory. Hypolipidemická léčba
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza, rizikové faktory. Hypolipidemická léčba
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Atherogenic index of plasma ankle/brachial index and endothelial dysfunction in patients with peripheral vascular disease
Autoři Piťha Jan, Roztočil Karel, Dobiášová M, Novozámská Eva, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj CEVJ ročník: 2, číslo: 1, strany: 29
Titul Atherogenic index of plasma ankle/brachial index and endothelial dysfunction in patients with peripheral vascular disease
Autoři Piťha Jan, Roztočil Karel, Dobiášová M, Novozámská Eva, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Central European Vascular Journal ročník: 2, číslo: 1, strany: 29
Titul Atherogenic index of plasma, ankle/brachial index and endothelial (dys)function in patients with peripheral vascular disease
Autoři Piťha Jan, Roztočil Karel, Dobiášová M, Novozámská Eva, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Praktická flebologie ročník: 12, číslo: 4, strany: 111
Titul Atherogenic index of plasma, ankle/brachial index and endothelial dysfunction in patients with peripheral vascular disease
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Atrial defibrillator - new way of fibrillation and flutter therapy of patients after cardiosurgical operations
Autoři Pirk Jan, Straka František, Hýža Zdenek, Stupka Jindrich, Mašín Jaroslav, Rohn Vilém, Bešík Josef, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 21st International Cardiovascular Surgical Symposium Zürs. Abstracts
Titul Atrial premature beats after cardioversion for lone atrial fibrillation
Autoři Vančura Vlastimil, Florián Martin, Vrbská Jana, Marek Tomáš, Frídl Petr, Lefflerová Kateřina, Bytešník Jan, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Pacing and clinical electrophysiology ročník: 26, číslo: 2, pt. 2, strany: S119, č. abstr. 475
IF 1.197
Titul Augmentin ve světle nových farmakokineticko-farmakodynamických vztahů
Autoři Šedivý Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Augmentin ve světle nových farmakokineticko-farmakodynamických vztahů
Autoři Šedivý Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Autologní transplantace periferních progenitorových buněk u nemocných s karcinomem prsu
Autoři Nepomucká J, Bednařík O, Donátová Z, Pagáčová Libuše, Kalanin Jan, Greplová M, Bártová M, Abrahámová J
Typ ABSTRAKT
Zdroj ESFH 14th Congress
Titul Autologní transplantace periferních progenitorových buněk u nemocných s karcinomem prsu
Autoři Nepomucká J, Abrahámová J, Bednařík O, Pagáčová Libuse, Kalanin Jan, Greplová M
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Vybrané otázky onkologie VII
Titul Autologous peripheral blood progenitor cell transplantation in patiens with germ-cell tumors
Autoři Nepomucká J, Donátová Z, Bednařík O, Pagáčová Libuše, Kalanin Jan, Greplová M, Bártová M, Abrahámová J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Bone Marrow Transplant. ročník: 31, číslo: suppl.1, strany: 193, č.abstr. P 688
Titul Autonomní neuropatie
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Autonomní neuropatie
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Autonomní neuropatie
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Babylonská věž, opačné strany jedné mince (asi euro?), aneb impakty jedné schůze
Autoři Šochman Jan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 142, číslo: 5, strany: příloha, s. 11-12
Titul Balancovaná analgosedace kombinací midazolam-klonidin-ketamin ve stomatochirurgii
Autoři Hess Ladislav, Ščigel Vladimír, Kieslichová Eva, Březina Aleš, Kopáč František
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína ročník: 14, číslo: 3, strany: 117-120
Titul Beer and obesity: a cross-sectional study
Autoři Bobák M, Škodová Zdenka, Marmot M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European journal of clinical nutrition ročník: 57, číslo: 10, strany: 1250-1253
Titul Benigní rekurentní intrahepatální cholestáza axociovaná s novu mutací v genu FIC1/ATP8B1
Autoři Jirsa Milan, Budišová Lucie, Taimr Pavel, Cebecauerová Dita, Dvořáková L, Hřebíček M, Brodanová M, Vítek L, Wurm P, Hůlek P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Biomedical papers ročník: 147, číslo: suppl. 1, strany: 39, č. abstr. 043
Titul Benzodiazepiny, alfa2 agonisté, opioidy
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Beta-blokátory v léčbě chronického srdečního selhání. Doklady o jejich příznivém působení
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kapitoly z kardiologie ročník: 5, číslo: 4, strany: 122-126
Titul Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání. Komentář ke článku na str. 418
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj JAMA-CS ročník: 11, číslo: 6, strany: 453-455
Titul Bezpečnost a účinnost fluvastatinu u pacientů po transplantaci srdce
Autoři Hošková Lenka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bifokální stimulace pravé komory jako alternativa srdeční resynchronizační terapie u nemocných se srdečním selháním
Autoři Riedlbauchová Lucie, Kautzner Josef, Peichl Petr, Hošková Lenka
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 78
Titul Biliární atrézie - incidence a výsledky léčby v České republice
Autoři Kotalová R, Bláhová K, Janda J, Nevoral J, Rygl M, Kalousová J, Šnajdauf J, Ryska Miroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česko-slovenská pediatrie ročník: 58, číslo: 5, strany: 299-303
Titul Biliary complications after liver transplantation
Autoři Špičák Julius, Vítko Štefan, Filip Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biliary complications after livet transplantation
Autoři Taimr Pavel, Špičák Julius, Ryska Miroslav, et al.
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 11, číslo: 4, strany: 128-129
Titul Biologické náhrady a aortální homografty
Autoři Koudelková Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bioptická diagnostika polyoma - virové infekce ledvinných štěpů (BK - virus nefropatie)
Autoři Honsová Eva, Lodererová Alena, Voska Luděk, Havrdová Terezia, Bouček Petr, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
Titul Biventricular mapping in arrhythmogenic right ventricular dysplasia
Autoři Čihák Robert, Kautzner Josef, Lefflerová Kateřina, Mlčochová Hanka, Peichl Petr, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Pacing and clinical electrophysiology ročník: 26, číslo: 2, pt. 2, strany: S193, č. abstr. 772
IF 1.197
Titul Biventrikulárna stimulácia u detí
Autoři Milovský V, Balážová E, Holáň M, Kautzner Josef, Ťažký V, Hrebík M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 1, strany: K/C 9A

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít