CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Trvalá kardiostimulace - současné indikace a doporučené postupy
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Tubulární funkce u jedinců po ortotopické transplantaci jater
Autoři Gottfriedová Halima, Schück Otto, Malý Jan, Štollová Milena, Trunečka Pavel, Špičák Julius, Brůžková Ivana, Skibová Jelena
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 49, číslo: 1, strany: 45-50
Titul Tuky a bílkoviny v dietě diabetika
Autoři Havlová Vladimíra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Osobní lékař ročník: 3, číslo: 5, strany: 40-41
Titul Two steroid-free immunosuppressive regimens (basiliximab/tacrolimus and tacrolimus/MMF) in comparison to tacrolimus/MMF/steroid therapy after renal transplantation
Autoři Kramer BK, Klinger M, Salmela K, Wlodarczyk Z, Tyden G, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of the American Society of Nephrology ročník: 14, číslo: abstr.issue, strany: 9A, č.abstr.F-FC039
IF 6.337
Titul Účelná farmakoterapie - nástroj k optimalizaci nákladů v systému úhrad DRG
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Účinek perorálního příjmu tekutin na močovou exkreci albuminu u pacientů s diabetem
Autoři Bartoš Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of diabetes and its complications (CZ) ročník: 1, číslo: 1, strany: 85
Titul Účinek resynchronizační léčby u pacientů s velmi pokročilým srdečním selháním
Autoři Hošková Lenka, Málek Ivan, Kautzner Josef, Frídl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 33
Titul Účinek třísložkového venofarmaka na žilní tonus a mikrocirkulaci u pacientů s chronickou venózní insuficiencí
Autoři Horáček Aleš, Roztočil Karel
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 32
Titul Účinky inzulinu
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Účinky inzulínu, metabolický syndrom
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úloha angiotenzinu-(1-7) , nového komponentu renin-angiotenzinového systému, v regulaci renálních funkcí u angiotenzin II dependentních forem hypertenze
Autoři Bürgelová Marcela, Thumová Monika, Červenka Luděk
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úloha Cd36 v patogenezi dysmetabolického syndromu u spontánně hypertenzních potkanů kmene SHR
Autoři Pravenec M, Křen V, Křenová D, Zídek V, Landa V, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 142, číslo: 3, strany: 187
Titul Úloha cyclooxygenázy-2 v regulaci renálních funkcí. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného IgA MZ ČR č. NK/6664-3. Doba řešení 2001-2003
Autoři Červenka Luděk
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Úloha endoskopie v diagnostice a léčbě iatrogenních lézí žlučových cest
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 11, číslo: 2, strany: 56-58
Titul Úloha endothelinu v patogenezi hypertenze u "hyperreninových transgenních potkanů TGR (mRen2) 27". Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného IgA MZ ČR č. NA/6523-3. Doba řešení 2001-2003
Autoři Malý Jan
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Úloha ICD v profylaxi náhlé srdeční smrti
Autoři Bytešník Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úloha intrarenálního renin-angiotenzinového systému v rozvoji angiotenzin II dependentní hypertenze. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR 305/00/0334. Doba řešení -.
Autoři Červenka Luděk
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Úloha transkripčního faktoru SREBP-1 v regulaci lipidového metabolismu
Autoři Kazdová Ludmila, Pravenec M
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Atherosklerosa, Hyperhomocysteinemie 2003. Diagnostika, léčba, prevence
Titul Umělá výživa a diabetes
Autoři Filip Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Umírněná konzumace alkoholu (piva) zvyšuje koncentraci HDL-cholesterolu a aktivitu lipoproteinové lipázy
Autoři Kovář Jan, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 43
Titul Unsatisfactory control of systolic hypertension in the population
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 8, číslo: December 01, strany:
Titul Úprava stravy podle glykemií
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Urinary tract infection after renal transplantation
Autoři Teplan Vladimír, Lyerová Ladislava, Schück Otto, Lácha Jiří, Viklický Ondřej, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Urinary tract infection after renal transplantation
Autoři Teplan Vladimír, Lyerová Ladislava, Lácha Jiří, Viklický Ondřej, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Infection ročník: 31, číslo: suppl.1, strany: 31
Titul Uroradiologické intervenční výkony
Autoři Peregrin Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká radiologie ročník: 57, číslo: 3, příl., strany: 9-10
Titul Úroveň kontroly krevního tlaku u pacientů s chronickým srdečním selháním anebo s asymptomatickou dysfunkcí levé komory srdeční
Autoři Čech J, Rosolová H, Špinar J, Jandová Ružena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 20.konference České společnosti pro hypertenzi
Titul Use of the patient analysis and tracking systém (PATS) in assessment of rational pharmacotherapy of diabetic in a big hospital. Poster
Autoři Sechser Tomáš, Hačkajlo David
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Usefulness of transcutaneous oxygen tension measurement to predict the healing after amputation in patients with osteomyelitis in diabetic foot
Autoři Bém Robert, Sixta Bedřich, Herdegen Petr, Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4th International Symposium on the Diabetic Foot
Titul Úskalí imunosupresivní léčby
Autoři Lácha Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 49, číslo: 5, strany: 430-433
Titul Úvod do hematoonkologie
Autoři Pagáčová Libuše
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úvod. Akutní a chronické srdeční selhání
Autoři Staněk Vladimir
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Medicína po promoci ročník: 4, číslo: 3, strany: 17
Titul Úvodník
Autoři Pelikánová Terezie
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 1, číslo: 1, strany: 7
Titul Vakuově asistovaný uzávěr sternotomie při léčbě medastinální parulentní infekce
Autoři Martinča Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Validace analytických metod - reference
Autoři Štambergová Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Validace bioanalytických metod
Autoři Štambergová Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Validace HPLC metody pro stanovení klindamycinu v plazmě diabetických pacientů
Autoři Štambergová Alexandra, Ulbrichová Zorka, Šedivý Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Validace metody pro stanovení amoxicilinu
Autoři Štambergová Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Value of 1H MR spectroscopy for lateralization of temporal lobe epilepsy: a series of 82 patients
Autoři Kršek Pavel, Hájek Milan, Dezortová Monika, Fendrych Pavel, Marusič P, Hadač J, Komárek Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Epilepsia ročník: 44, číslo: suppl. 8, strany: 62
Titul Value of 1H MR spectroscopy for lateralization of temporal lobe epilepsy: a series of 82 patients
Autoři Dezortová Monika, Kršek Pavel, Fendrych Pavel, Marusič P, Hadač J, Komárek Vladimír, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: S194-S195, č.abstr. 368
Titul Variable patterns of septal activation in patients with left bundle branch block and heart failure
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of cardiovascular electrophysiology ročník: 14, číslo: 8, strany: 900
IF 2.976
Titul Variations in the prevalence of hypertension and factors responsible for its poor cnotrol
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Variations in the prevalence of hypertension and factors responsible for its poor control
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vaskulární nefropatie (dělení, etiopatogeneze, epidemiologie, diagnostika a léčba)
Autoři Horáčková M, Teplan Vladimír, Stejskal J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 9, číslo: 4, strany: 130-138
Titul Vědí pacienti s diabetem co je glykovaný hemoglobin?
Autoři Rubešová Ivana, Škvařilová Václava, Kožnarová Radomíra, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj 39. diabetologické dny. 9. pracovní den sekce sester při České diabetologické společnosti. Abstrakta
Titul Ventricular activation patterns during different pacing modes
Autoři Kautzner Josef, Peichl Petr, Čihák Robert, Bytešník Jan, Vančura Vlastimil, Mlčochová Hanka
Typ ABSTRAKT
Zdroj Pacing and clinical electrophysiology ročník: 26, číslo: 2, pt. 2, strany: S88, č abstr. 352
IF 1.197
Titul Ventricular activation patterns during different pacing modes assessed by electroanatomical mapping
Autoři Kautzner Josef, Peichl Petr, Čihák Robert, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Pacing and clinical electrophysiology ročník: 26, číslo: 4, pt. 2, strany: 1104, č. abstr. 704
IF 1.197
Titul Verbal processing in patients with left hemisphere lesion: A fMRI study
Autoři Tintěra Jaroslav, Klener J, Kršek Pavel, Chabiniok R, Vymazal J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: S121, č.abstr. 220
Titul Viabilita tkáně příštítných tělísek měřená průtokovou cytometrií
Autoři Bubeníček Petr, Kobylka P, Povýšil C, Kalanin Jan, Adamec Miloš, Sotorník Ivo
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 142, číslo: 10, strany: 620-624
Titul Videotorakoskopická hrudní sympatektomie v léčbě ICHS - půlroční sledování nemocných
Autoři Dobiáš M, Stříteský M, Demeš R, Málek Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 16
Titul Vizualizace a interpretace výsledků spektroskopického zobrazování
Autoři Jírů Filip, Škoch Antonín, Hájek Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít