CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Tacrolimus po transplantaci ledviny
Autoři Lácha Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Tacrolimus versus cyclosporine in primary simultaneous pancreas-kidney (SPK) transplantation. Results at 2 years of a large multicenter trial
Autoři Saudek František, Malaise J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Acta diabetologica ročník: 60, číslo: 4, strany: 213
Titul Technické aspekty implantace biventrikulárního kardiostimulátoru
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Technické pomůcky
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Technické pomůcky inzulinové léčby a selfmonitoringu
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Technické pomůcky inzulinové léčby a selfmonitornigu
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Technické pomůcky pro pacienty s cukrovkou
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Osobní lékař ročník: 3, číslo: 11, strany: 34-36
Titul Technika primární PCI u trombotických lézí
Autoři Želízko Michal, Janek Bronislav, Hrnčárek Marek, Kettner Jiří, Pořízka Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 2, číslo: 2, strany: 104
Titul TEE - chlopenní vady, chlopenní náhrady, infekční endokarditida
Autoři Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul TEE - onemocnění myokardu
Autoři Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul TEE - význam metody pro katetrizační léčbu
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul TEE - význam pro akutní kardiologii
Autoři Vítovec Miroslav
Typ MONOGRAFIE JINÁ
Zdroj Jícnová echokardiografie. Echokardiografický seminář
Titul TEE - význam pro akutní kardiologii
Autoři Vítovec Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul TEE - význam pro diferenciální diagnostiku nitrosrdečních útvarů
Autoři Vítovec Miroslav
Typ MONOGRAFIE JINÁ
Zdroj Jícnová echokardiografie. Echokardiografický seminář
Titul TEE - význam pro diferenciální diagnostiku nitrosrdečních útvarů
Autoři Vítovec Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul TEE - základní roviny
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Těhotenství po transplantaci ledviny a pankreatu (literární přehled a kazuistika)
Autoři Havrdová Terezia
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Temporální epilepsie u diabetika 1.typu
Autoři Špitálníková S, Jirkovská Alexandra, Kříž Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 1, číslo: 2, strany: 12-13
Titul Teorie i praxe péče o pacienty se syndromem diabetické nohy
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Tepenná a žilní onemocnění
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Tepenné allografty v cévní chirurgii
Autoři Adamec Miloš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Terapie traumatických ruptur hrudní aorty implantací stentgraftu
Autoři Novotný Jiří, Peregrin Jan, Pirk Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Úrazová chirurgie ročník: 11, číslo: 2, strany: 1-6
Titul Test znalostí
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Texture analysis of calf muscle MR images
Autoři Škoch Antonín, Jirák Daniel, Harantová P, Dezortová Monika, Fendrych Pavel, Rolencová Eva, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: S238-239, č.abstr. 449
Titul TGF-beta1 expression and chronic allograft nephropathy in protocol kidney graft biopsy
Autoři Viklický Ondřej, Matl Ivo, Voska Luděk, Böhmová Radka, Jarešová Marcela, Lácha Jiří, Lodererová Alena, Stříž Ilja, Teplan Vladimír, Vítko Štefan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 52, číslo: 3, strany: 353-360
IF 1.027
Titul TGF-beta1 expression in protocol biopsy after renal transplantation: the effect of different imunosuppressants
Autoři Viklický Ondřej, Matl Ivo, Voska Luděk, Lodererová Alena, Böhmová Radka, Stříž Ilja, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj American journal of transplantation: supplements ročník: 3, číslo: suppl. 5, strany: 309, č. abstr. 614
Titul TGF-beta1 expression upregulation in the renal graft during acute rejection
Autoři Přibylová P, Kotsch K, Lodererová Alena, Vítko Štefan, Volk HD, Lácha Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kidney and blood pressure research ročník: 26, číslo: 3, strany: 207, č.abstr. 17
IF 1.885
Titul TGF-beta1 gene polymorphism in organ donor, kidney graft recipients and patients with IgA nephropathy influences clinical outcome
Autoři Lácha Jiří, Hřibová Petra, Potměšil P, Reiterová J, Hubáček Jaroslav, Tesař V, Heemann U, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology Dialysis Transplantation ročník: 18, číslo: Suppl. 2, strany: 516, no. abstr. T732
Titul The Czech pancreas transplant (PTx) waiting list (VL): is PTx an available method of treatment?
Autoři Kožnarová Radomíra, Saudek František, Martínková Marcela, Škvařilová Václava, Bouček Petr, Havrdová Terezia, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Girman Peter, Kříž Jan, Vlasáková Zuzana, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj 22nd Workshop of the AIDPIT Study Group. Abstracts
Titul The Czech pancreas transplant (PTx) waiting list (VL): is PTx an available method of treatment?
Autoři Kožnarová Radomíra, Saudek František, Martínková Marcela, Škvařilová Václava, Bouček Petr, Havrdová Terezia, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Girman Peter, Kříž Jan, Vlasáková Zuzana, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Acta diabetologica ročník: 40, číslo: 1, strany: 53
Titul The differences in the type of foot ulcers and related amputation rate among three foot centres
Autoři Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra, Bém Robert, Hačkajlo David, Skibová Jelena, Lacigová S, Trešlová L
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4th International Symposium on the Diabetic Foot
Titul The effect of acute hyperglycemia on renal hemodynamics, tubular sodium resorption, and TGF-bela, EGF, and PDGF excretion in patients with DM1
Autoři Šimková Renata, Pelikánová Terezie, Kazdová Ludmila, Karasová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kidney and blood pressure research ročník: 26, číslo: 3, strany: 209, č.abstr. 22
IF 1.885
Titul The effect of acute hyperinsulinemia on LDL-faty acid composition and LDL oxidisability
Autoři Vlasáková Jana, Pelikánová Terezie, Kazdová Ludmila, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes and metabolism ročník: 29, číslo: spec. 2, strany: 4S118, č.abstr. A1752
IF 1.102
Titul The effect of acute rejection on long-term pancreatic graft function. Poster
Autoři Havrdová Terezia, Saudek František, Bouček Petr, Voska Luděk, Kožnarová Radomíra, Girman Peter, Kříž Jan, Adamec Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj 9th Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Association. Posters
Titul The effect of acute rejection on pancreatic graft function
Autoři Havrdová Terezia, Saudek František, Bouček Petr, Voska Luděk, Kožnarová Radomíra, Adamec Miloš, Jedináková Teodora
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia (suppl.) ročník: 46, číslo: suppl.2, strany: A 185, č.abstr.529
IF 6.299
Titul The effect of different immunosuppressive regiments on TGF.beta expression in kidney transplantation
Autoři Matl Ivo, Viklický Ondřej, Voska Luděk, Lodererová Alena, Stříž Ilja, Böhmová Radka, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 11th Congress ESOT and 13th ETCO Congress
Titul The effect of gelatin versus starch on postoperative bleeding in adult CABG patients (COCOT - colloid versus colloid trial)
Autoři Drábek Tomáš, Říha Hynek
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of anaesthesiology ročník: 20, číslo: suppl. 29, strany: 33, A-78
IF .966
Titul The effect of the medetomidine-ketamine combination on haemodynamic parameters during haemorrhagic shock
Autoři Hess Ladislav, Březina Aleš
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of anaesthesiology ročník: 20, číslo: suppl. 29, strany: 1, č.abstr. A-1
IF .966
Titul The ESH-ESC Guidelines: Microalbuminuria as target organ damage sing and its new role in CV risk stratification
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul The EuroHeart Failure survey programme - a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe
Autoři Cleland J, Swedberg K, Follath F, Komajda M, Cohen-Solal A, Aguilar J, Dietz R, Gavazzi A, Hobbs R, Korewicki J, Madeira H, Moiseyev V, Preda I, Gilst Van W, Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European heart journal ročník: 24, číslo: 5, strany: 442-463
IF 5.153
Titul The EuroHeart Failure survey programme - a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe
Autoři Komajda M, Follath F, Swedberg K, Cleland J, Aguilar J, Cohen-Solal A, Dietz R, Gavazzi A, Gilst Van W, Hobbs R, Korewicki J, Madeira H, Moiseyev V, Preda I, Widimský Jiří, Freemantel N, Eastaugh J, Mason J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European heart journal ročník: 24, číslo: 5, strany: 464-474
IF 5.153
Titul The Hep@Net study: A pioneering Internet-based study evaluating the added value of heparin-coated stent versus bare metal stent implantation in the real world
Autoři Lotan C, Kranjec I, Camenzind E, Seabra-Gomes R, Želízko Michael
Typ ABSTRAKT
Zdroj American journal of cardiology ročník: 92, číslo: 6A / Supplement S, strany: 59L-59L
IF 3.059
Titul The importance of minimal inhibition concentration and pharmacokinetic parameters of antibiotics used in the treatment of diabetes foot infections
Autoři Šedivý Josef, Jirkovská Alexandra, Hatala Milan, Štambergová Alexandra, Ulbrichová Zorka, Lupínková Jana, Fejfarová Vladimíra, Bém Robert
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia (suppl.) ročník: 46, číslo: suppl.2, strany: A 320, č.abstr.925
IF 6.299
Titul The insulin effect and counter-regulatory hormones in hypothyroidism and after the thyroid replacement therapy
Autoři Stanická S, Vondra K, Pelikánová Terezie, Vlček P, Němec J, Zamrazil V
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6th European Congress of Cndocrinology. Abstract Book
Titul The issue of recurrent pericardial effusion. Is there such a thing as pericardiopathy and can new therapeutic options be considered?
Autoři Šochman Jan, Peregrin Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 3, strany: 142-146
Titul The pathogenesis and risk factors of cholesterol cholelithiasis
Autoři Jirsa Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul The prevalence of chronic venous insufficiency in the adult population
Autoři Roztočil Karel
Typ ABSTRAKT
Zdroj Praktická flebologie ročník: 12, číslo: 3, strany: 90
Titul The quality of life assessment in patients with type 1 diabetes after simultaneous pancreas - kidney transplantation
Autoři Kožnarová Radomíra, Dragomirecká E, Hrachovinová Tamara, Saudek František, Bouček Petr, Trunečka Pavel, Adamec Miloš, Janoušek Libor
Typ ABSTRAKT
Zdroj QOL Research ročník: 12, číslo: , strany: A830
Titul The relationship of vitamin and trace element concentrations with the immune functions of polymorphonuclear cells and LDL oxidability in patients with the diabetic foot and in healthy subjects. Poster
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Malínská Hana, Kazdová Ludmila, Kalanin Jan, Stříž Ilja
Typ ABSTRAKT
Zdroj Immunology letters ročník: 87, číslo: 1-3, strany: 35-36
IF 2.009
Titul The risk factors of cardiovascular disease in people of age 24 - 35 years in nine districts of the Czech Republic
Autoři Adámková Věra, Škodová Zdenka, Cífková Renata, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of coronary artery disease (Abstracts) ročník: 5, číslo: 1, strany: 184

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít