CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Akutní žilní trombóza
Autoři Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Algoritmus diagnostiky a intervenční léčby chronické žilní insuficience
Autoři Roček Miloslav, Tošenovský Patrik
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Alternativní metody sledování účinnosti CRT
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ambulantní selektivní koronarografie a navazující perkutánní koronární intervence na klinice kardiologie IKEM v letech 2001-2002
Autoři Hrnčárek Marek, Pořízka Vladimír, Šofr M, Turková A, Polák M, Málek J, Kroupa J, Kotouš J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 33-34
Titul Americká doporučení diagnostiky a léčby hypertenze - JNC VII - čím se liší od evropských doporučení
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Americké směrnice o prevenci, detekci, hodnocení a léčbě hypertenze
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Hypertenze : bulletin české společnosti pro hypertenzi ročník: 6, číslo: 2, strany: 17-21
Titul Americké směrnice o prevenci, detekci, hodnocení a léčbě hypertenze. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure. The JNC 7 Report
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Hypertenze : bulletin české společnosti pro hypertenzi ročník: 6, číslo: 2, strany: 17-21
Titul Aminopeptidase M - A marker of donor bile ducts injury?
Autoři Marečková Olga, Pokorná Eva, Ryska Miroslav, Vítko Štefan, Teplan Vladimír, Špičák Julius, Lojda Z, Šmídová J, Mareček Z, Šmíd F
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gut ročník: 52, číslo: suppl. 6, strany: A180, č.abstr. WED-G-006
IF 42887
Titul Amiodaron v léčbě paroxysmální a krátce perzistující fibrilace síní. Komentář k čl. na straně 227
Autoři Bytešník Jan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of the American College of Cardiology (Praha) ročník: 5, číslo: 4, strany: 253-255
Titul An open non-comparative pilot study of renal function after conversion from cyclosporine (CsA) to sirolimus (SRL) in stable renal allograft recipients with mild to moderate renal insufficiency
Autoři Paczek L, Dědochová J, Matl Ivo, Pohanka E
Typ ABSTRAKT
Zdroj American journal of transplantation: supplements ročník: 3, číslo: suppl. 5, strany: 217, č. abstr. 258
Titul Analgezie při porodu
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analgezie při porodu
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analgezie při porodu
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analgezie při porodu
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analýza polymorfismu v genu pro angiotensin konvertující enzym jako faktoru ovlivňujícího nikotinovou závislost. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného IgA MZ ČR č. NJ/7324-2. Doba řešení 2002-2003
Autoři Hubáček Jaroslav
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Anatomic characteristics of extensions of atrial myocardium into the pulmonary veins in subjects with and without atrial fibrillation
Autoři Kholová I, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Pacing and clinical electrophysiology ročník: 26, číslo: 6, strany: 1348-1355
IF 1.197
Titul Anatomie plicních žil u pacientů léčených ablací pro fibrilaci síní
Autoři Čihák Robert, Tintěra Jaroslav, Mlčochová Hanka, Peichl Petr, Kautzner Josef, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 12, číslo: 1, strany: K/C 3A
Titul Anemie
Autoři Pagáčová Libuše
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anémie
Autoři Pagáčová Libuse
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie laboratorních zvířat
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie laboratorních zvířat
Autoři Hess Ladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie u pacienta po transplantaci srdce
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie u pacienta s onemocněním srdce indikovaného k nekardiální operaci
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Angioplastika kmene levé věnčité tepny u nemocných s vysokým rizikem
Autoři Želízko Michal, Janek Bronislav, Hrnčárek Marek
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 116
Titul Animal models of cirrhosis: a relaxometry study of the rat brain
Autoři Herynek Vít, Trunečka Pavel, Havlíčková Jana, Jirák Daniel, Burian Martin, Mergental Hynek, Filip Karel, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine ročník: 11, číslo: , strany: 1977
Titul Antibiotic prophylaxis in severe acute pancreatitis: randomized multicenter prospective trial with meropenem
Autoři Špičák Julius, Hejtmánková Soňa, Čech P, Hoskovec D, Kostka R, Leffler J, Kasalický M, Svoboda P, Bártová J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Pancreatology ročník: 3, číslo: 3, strany: 230, č.abstr. 29
Titul Antibiotic prophylaxis in severe acute pancreatitis: randomized multicenter study with meropennem
Autoři Hejtmánková Soňa, Čech P, Hoskovec D, Kostka R, Leffler J, Kasalický M, Svoboda P, Bártová J, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterology ročník: 124, číslo: 4, suppl. 1, strany: A-85, č. abstr. 658
Titul Antibiotická léčba během kojení
Autoři Jirsová Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Pediatrie pro praxi ročník: 4, číslo: 2, strany: 84-89
Titul Antibiotická léčba pankreatitídy - vývoj a současný stav
Autoři Špičák Julius, Vítko Štefan, Filip Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibiotická profylaxe infekčních komplikací u akutní pankreatitidy - výsledky randomizované studie s meropenemem
Autoři Špičák Julius, Hejtmánková Soňa, Hubaczová Martina, Antoš F, Bártová J, Čech P, Kasalický M, Kostka R, Lata J, Leffler J, Solař S, Svoboda P, Zavoral M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 57, číslo: 6, strany: 222-227
Titul Antibiotika I
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibiotika II
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antibodies to HLA antigens as detected by the elisa test and immunological complications after transplantation
Autoři Slavčev Antonij, Lácha Jiří, Sajdlová Helena, Vítko Štefan, Valhová Šárka, Stříž Ilja, Ivašková Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antidiabetika
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antikoagulační léčba po náhradách chlopně
Autoři Gebauerová Marie, Frídl Petr, Staněk Vladimir, Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Antioxidant effect of gemfibrozil in one year old hereditary hypertriglyceridemic rats
Autoři Oliyarnyk Olena, Marková Irena, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes and metabolism ročník: 29, číslo: spec. 2, strany: 4S99-4S100
IF 1.102
Titul Antioxidant effect of Rosiglitazone in hereditary hypertriglyceridemic rats
Autoři Oliyarnyk Olena, Cahová Monika, Marková Irena, Kazdová Ludmila
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosklerosa, Hyperhomocysteinemie 2003. Diagnostika, léčba, prevence
Titul Antioxidant status lipoprotein profile and liver lipids in rats fed on high-cholesterol diet containing currant oil rich in n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids
Autoři Večeřa R, Škottová N, Váňa P, Kazdová Ludmila, Chmela Z, Švagera Z, Walterová D, Ulrichová J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 52, číslo: 2, strany: 177-187
IF 1.027
Titul Antiproteinurický a metabolický účinek dlouhodobého podávání ACE inhibitorů a blokátorů AT1 receptoru pro angiotenzin II u nemocných v chronické renální insuficienci
Autoři Teplan Vladimír, Schück Otto, Marečková Olga, Horáčková M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Klinická biochemie a metabolismus
Titul Antithymocyte globulin in the treatment of type 1 diabetes of recent onset: first results of a controlled randomized study
Autoři Saudek František, Havrdová Terezia, Bouček Petr, Karasová Ludmila, Janda D
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia (suppl.) ročník: 46, číslo: suppl.2, strany: A 184, č.abstr.527
IF 6.299
Titul Aortální homografty
Autoři Koudelková Eva, Frídl Petr, Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikace farmakokinetiky při terapeutickém monitorování hladin léčiv
Autoři Šedivý Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikace farmakokinetiky v klinické praxi. Terapeutické monitorování léčiv. Vliv onemocnění na farmakokinetické vlastnosti a účinek léčiv
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aplikace metody vychytávání metaiodobenzylguanidinu (MIBG) v myokardu u pacientů se srdečním selháním
Autoři Málek Ivan, Buncová Marie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 6, strany: 318-322
Titul APOAV polymorphisms (T-1131/C and Ser19/Trp) influence on plasma triglyceride levels and risk of myocardial infarction
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Horinek A, Vrablik M, Ceska R, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 4, číslo: 2, strany: 224-224
IF 4.457
Titul APOAV polymorphisms (T-1131/C and Ser19/Trp) influence on plasma triglyceride levels and risk of myocardial infarction
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Hořínek A, Vráblík M, Lánská Věra, Češka R, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul APOAV polymorphisms (T-1131/C and Ser19/Trp) influence plasma triglyceride levels and risk of myocardial infarction
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Hořínek A, Vráblík M, Lánská Věra, Češka R, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul APOCI insertion/deletion polymorphism influence on plasma CRP levels on different smoking, menopausal and BMI status
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Apolipoprotein AV a determinace triglyceridémie od dětství k dospělosti
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Pistulková Helena, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 6, číslo: suppl.3, strany: 28, 31
Titul Apolipoprotein AV gene polymorphisms (T-1131/C and Ser19/Trp) influence plasma triglyceride levels and risk of myocardial infarction
Autoři Hubáček Jaroslav, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Vráblík M, Hořínek A, Lánská Věra, Češka R, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Experimental and clinical cardiology ročník: 8, číslo: 3, strany: 151-154

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít