CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Catheter ablation of ventricular tachycardia following myocardial infarction using 3-D electroanatomical mapping
Autoři Kautzner Josef, Čihák Robert, Peichl Petr, Vančura Vlastimil, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace [suppl.] ročník: 3, číslo: suppl. A, strany: č.abstr.A150
Titul Čekací listina k transplantaci pankreatu v ČR
Autoři Kožnarová Radomíra, Martínková Marcela, Škvařilová Václava, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Čekací listina na transplantaci ledviny
Autoři Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Český registr dárců kostní dřeně - CBMD
Autoři Ivašková Eva, Kupková Libuše, Vágnerová Darja, Kolaříková Irina, Stříž Ilja, Kobylka P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Cévní endoteliální buňky - klíčový orgán vzniku a rozvoje kardiovaskulárních onemocnění
Autoři Pallay Gabriel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Trendy ve farmakoterapii ročník: 51, číslo: 1, strany: 21-24
Titul Cévní komplikace po transplantaci jater
Autoři Filipová Helena, Peregrin Jan, Ryska Miroslav, Kautznerová Dana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká radiologie ročník: 56, číslo: suppl.1, strany: 76-77
Titul Changes in blood pressure and smoking prevalence
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Changes in glucose utilization and cardiac function in isolated hearts of hypertriglyceridemic rats
Autoři Tutterová Milada, Vavřínková Hana, Divišová Jana, Meschisvili Elena, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj 8. biochemický zjazd : zborník
Titul Changes in lipoprotein concentrations
Autoři Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chirugická lineární ablace při chronické fibrilaci síní pomocí radiofrekvenční energie
Autoři Pirk Jan, Kautzner Josef, Straka František, Krausová Renata, Mašín Jaroslav, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 93, č.abstr.290
Titul Chirurgická ablace fibrilace síní pomocí radiofrekvenční energie
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Chirurgická léčba anomálního odstupu levé koronární tepny z plicnice
Autoři Gebauer R, Hučín B, Tláskal T, Reich O, Janoušek J, Chaloupecký V, Wiendl Martin
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 29, č.abstr.213
Titul Chirurgická léčba fibrilace síní
Autoři Kautzner Josef, Pirk Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kardiologická revue ročník: 1, číslo: 2suppl., strany: 130-134
Titul Chirurgická léčba hyperparatyreózy - naše zkušenosti
Autoři Adamec Miloš, Sotorník Ivo, Bubeníček Petr, Lipár Květoslav, Engelmann Václav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 81, číslo: 10, strany: 516-518
Titul Chirurgická revaskularizace myokardu časně po akutním infarktu myokardu léčeném trombolýzou
Autoři Florián Martin, Kautzner Josef, Kettner Jiří, Pirk Jan, Charvát Jiri
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 1, číslo: 2, strany: 103-106
Titul Chirurgická revaskularizace myokardu časně po akutním infarktu myokardu léčeném trombolýzou - kazuistika
Autoři Florian Martin, Kettner Jiří, Pirk Jan, Charvát Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 1, číslo: 2, suppl., strany: 6
Titul Chirurgická revaskularizace myokardu u nemocných v pravidelné dialyzační léčbě
Autoři Zemánek David, Málek Ivan, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 8, číslo: suppl.1, strany: 48
Titul Chirurgická technika odběru ledviny od žijícího dárce
Autoři Froněk Jiří, Adamec Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kongresové noviny
Titul Chronická renální insuficience
Autoři Schück Otto
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Chronická renální insuficience
Titul Chronická renální insuficience HD
Autoři Táborský P
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Chronická renální insuficience HD
Titul Chronická žilní insuficience a končetinové defekty
Autoři Tošenovský Patrik
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Postgraduální medicína ročník: 4, číslo: 1, strany: 28-32
Titul Chronické glomerulonefritidy
Autoři Táborský P
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Chronické glomerulonefritidy
Titul Cílové hodnoty LDL-cholesterolu nebo "obvyklá léčba"?
Autoři Widimský Jiří, Češka R
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Činnost Českého registru renálních biopsií v letech 1994-1999
Autoři Jančová E, Tesař V, Stejskal J, Stejskalová A, Kolský A, Rychlík I, Lácha Jiří, Janda J, Fixa P, Skálová S, Konečný K, Hladík M, Nývlt M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: 41
Titul Clinical utility of electroanatomical mapping system in characterization of postincisional atrial tachycardias
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Čihák Robert, Vančura Vlastimil, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace [suppl.] ročník: 3, číslo: suppl.A, strany: č.abstr.A122
Titul CMP - nejčastější komplikací hypertenze starších osob
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Hypertenze : bulletin české společnosti pro hypertenzi ročník: 5, číslo: 1, strany: 28
Titul Co by měla vědět dietní sestra v diabetologické ambulanci
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Co ovlivňuje aplikovanou aktivitu radiofarmaka?
Autoři Bencsiková Daniela, Binková Alena, Buncová Marie, Engelmann Václav, Geriová Šárka, Janoušek Rudolf, Janebová Hana, Turková Jaromíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Co to je "outcomes research?"
Autoři Sechser Tomáš
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 51, číslo: 39, strany: 11-13
Titul Combined parascalene and intercostobracial nerve block for upper extremity vascular surgery
Autoři Michálek P, Jurenka B, Stern M, Kubricht V, Šebesta P, Kolouch P, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Tošenovský Patrik
Typ ABSTRAKT
Zdroj International Monitor of Regional Anaesthesia ročník: 14, číslo: 2, strany: 13, č.abstr.23
Titul Combined use of ultrasonography and neurostimulation for therapeutic phrenic nerve block
Autoři Michalek P, Kautznerová Dana
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Regional anesthesia and pain medicine ročník: 27, číslo: 3, strany: 306-308
IF 1.445
Titul Comparative efficacy of preprandial or postprandial Humalog(R) Mix75/25TM versus glyburide in patients 60 to 80 years of age with type 2 diabetes mellitus
Autoři Herz M, Sun B, Milicevic Z, Erikson P, Fövényi J, Grzywa M, Pelikánová Terezie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Clinical therapeutics ročník: 24, číslo: 1, strany: 73-86
Titul Comparison of management strategies of diabetic foot disease in five Dibates Centers in Czech Republic
Autoři Jirkovská Alexandra, Fejfarová Vladimíra, Hačkajlo David, Bouček Petr, Skibová Jelena, Lacigová S, Trešlová L, Adamíková A, Stolarová I
Typ ABSTRAKT
Zdroj 2nd Joint Meeting of the Neurodiab and 3rd Meeting of Diabetic Foot Study Group
Titul Comparison of serum and aortic alpha- and gamma-tocopherol in hypertriglyceridemic and diabetic rats
Autoři Malínská Hana, Nováková Věra, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vitamins 2002 : sborník konference
Titul Comparison of the effects of atorvastatin or fenofibrate on nonlipid biochemical risk factors and the LDL particle size in subject with combined hyperlipidemia
Autoři Melenovský V, Malík J, Wichterle D, Šimek J, Písaříková A, Škrha J, Poledne Rudolf, Stávek Petr, Češka R
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj American heart journal ročník: 144, číslo: , strany: e6
Titul Comparison of the ophthalmologic profile of patients prior to combined transplantation kidney and pancreas prior to isolated transplantation of the pancreas
Autoři Sosnová M, Sosna Tomáš, Saudek František, Kožnarová Radomíra, Adamec Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of ophthalmology ročník: 12, číslo: , strany: 156-157
IF 1.018
Titul Complications of the surgery for liver metastatic colorectal cancer
Autoři Langer Daniel, Ryska Miroslav, Bělina František, Froněk Jiří, Strnad Robin, Pantoflíček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Meeting Mediterranean Society of Coloproctology and Slovenian Section of Coloproctology
Titul Concentrations of free Mg2+ pH and 31P MR metabolite ratios in calf muscles of healthy controls and patients with primary juvenile hypertension
Autoři Hájek Milan, Palyzová D, Kořínek M, Kurková D
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 51, číslo: 2, strany: 159-167
Titul Conduction defects in patients after right bundle ablation for bundle branch ventricular tachycardia
Autoři Čihák Robert, Kautzner Josef, Vančura Vlastimil, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of the American College of Cardiology ročník: 39, číslo: suppl. B, strany: 39B
IF 9.2
Titul Contribution to the therapeutic drug monitoring of vancomycin in diabetic patients
Autoři Tesfaye Hundie, Šedivý Josef, Morávek Josef, Sechser Tomáš
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.1, strany: 54, č.abstr.83
Titul Coronary heart disease mortality decline and infectious diseases in the Czech population
Autoři Dvořáková Alena, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 3, číslo: 2, strany: 103, č.abstr.178
Titul Could ketoacids influence the metabolic status and progression of CRF in diabetic patients and non-diabetics
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Could ketoacids influence the metabolic status and progression of CRF in diabetics and non-diabetics
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul COX-2 and the diabetic kidney. Pathogenetic implications
Autoři Komers Radko
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cukr a diabetes
Autoři Havlová Vladimíra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Dia život ročník: 13, číslo: 5, strany: 40
Titul Cytokine gene polymorphisms in the czech population
Autoři Slavčev Antonij, Bendukidze Nina, Mytilineos J, Ivašková Eva, Stříž Ilja
Typ ABSTRAKT
Zdroj Tissue antigens ročník: 59, číslo: suppl. 2, strany: 64, č.abstr.P8.4(A7)
Titul Cytokinové interakce buněk epitelu a jejich úloha při zánětu
Autoři Stříž Ilja, Jarešová Marcela, Slavčev Antonij, Krásná Eliška, Valhová Šárka, Rennard S.I
Typ ABSTRAKT
Zdroj Alergie ročník: 4, číslo: Suppl. 3, strany: 13
Titul Czech ICD registry - what we have learned?
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Czech republic
Autoři David Čestmír
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj ISRRT Newsletter ročník: 38, číslo: č.1 pt.2, strany: s.21
Titul Dárci orgánů pro transplantace a dárci srdce
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít