CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Association of human aging with a functional variant of Klotho
Autoři Arking DE, Krebsová Alice, Macek M, Macek M, Arking A, Mian IS, Fried L, Hamosh A, Dey S, McIntosh I, Dietz HC
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ročník: 99, číslo: 2, strany: 856-861
Titul Asymptomatická a terminální stadia aortálních vad
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Asymptomatická a terminální stadia aortálních vad
Titul Ateroskleróza
Autoři Poledne Rudolf
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Klinická fyziologie krevního oběhu
Titul Ateroskleróza a diabetes
Autoři Bartoš Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza a diabetes
Autoři Bartoš Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza rizikové faktory
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Ateroskleróza rizikové faktory
Titul Ateroskleróza, alkohol a diabetes
Autoři Bartoš Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ateroskleróza, alkohol a diabetes
Autoři Bartoš Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 48, číslo: 6, strany: 529-533
Titul Ateroskleróza, rizikové faktory. Hypolipidemická léčba
Autoři Piťha Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Ateroskleróza rizikové faktory. Hypolipidemická léčba
Titul ATG therapy for type-1 diabetes of recent onset: initial results of a clinical study
Autoři Saudek František, Havrdová Terezia, Bouček Petr, Karasová Ludmila
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Atherogenesis markers and flow mediated endothelial dilatation in patients with chronic non-diabetic nephropathy
Autoři Viklický Ondřej, Piťha Jan, Lecian Dalibor, Kvasnička J, Horáčková M, Teplan Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology Dialysis Transplantation ročník: 17, číslo: abstr.suppl.1, strany: 244, č.abstr.T199
IF 3.167
Titul Atherosclerotic renovascular disease the possibility to predict technically successful percutaneous transluminal angioplasty
Autoři Horáčková M, Vaňková S, Bahbouh R, Teplan Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj 16th Danube Symposium on Nephrology
Titul Atrial fibrillation: when to ablate and how?
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Atypická antipsychotika a interval QT z pohledu kardiologa
Autoři Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská psychiatrie ročník: 98, číslo: 6, strany: 323-328
Titul Autofluorescence jako diagnostická metoda
Autoři Sosna Tomáš, Hamouz J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská oftalmologie ročník: 58, číslo: 5, strany: 340-344
Titul Autonomní neuropatie
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Autonomní neuropatie
Titul Autonomní neuropatie. Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Autonomní neuropatie. Akutní metabolické komplikace
Titul BARI Extension Trial (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation). Závěrečná zpráva o řešení programového projektu s účelovou podporou IGA MZ ČR č. NA/5300-4. Doba řešení 1999-2002
Autoři Staněk Vladimír
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Bedside stanovení distribučního objemu antibiotik u capillary leak syndromu. Nová aplikace bioimpedančního měření v klinické praxi? Poster
Autoři Balík M, Kolář M, Šedivý Josef, Hendl J, Pachl J
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Benefit of a low dose combination of perindopril and indapamide based treatment on albuminuria regression in hypertensive type 2 diabetics: The PREMIER Study
Autoři Viberti G, Mogensen C, Halimi S, Ritz E, Ruilope L, Jermendy G, Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Benefit of a treatment strategy based on a very low dose combination of perindopril and indapamide in albuminuric hypertensive type 2 diabetics
Autoři Halimi S, Mogensen CE, Viberti G, Ritz E, Ruilope L, Jermendy G, Widimský Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj European heart journal ročník: 23, číslo: abstr. suppl., strany: 213, č.abstr.P1170
Titul Bifocal right atrial pacing
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biochemická diagnostika hyperchylomikronémie
Autoři Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: 3, strany: 196
Titul Biodistribuce nízkomolekulárních proteinů a peptidů značených techneciem (99mTc) v modelových zánětech laboratorních zvířat
Autoři Komárek Pavel, Kleisner I, Konopková Marie, Komárková I
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská farmacie ročník: 51, číslo: 5, strany: 252-256
Titul Bioptická diagnostika polyoma-virové infekce ledvinných štěpů (BK-nefropatie)
Autoři Honsová Eva, Lodererová Alena, Voska Luděk, Havrdová Terezia, Bouček Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Biskuspidální aortální chlopeň
Autoři Marek Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Biskuspidální aortální chlopeň
Titul Biventrikulární a resynchronizační kardiostimulace v léčbě srdeční insuficience
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Biventrikulární a resynchronizační kardiostimulace v léčbě srdeční insuficience
Titul Biventrikulární kardiostimulace
Autoři Riedlbauchová Lucie, Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 51, číslo: 49, strany: 28-30
Titul Biventrikulární kardiostimulace v léčbě srdečního selhání: přehled klinických studií - důkazy a nejasnosti
Autoři Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 10. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Sympozium firmy Cardion : Abstrakta
Titul Biventrikulární stimulace u nemocných s pokročilou formou srdečního selhání
Autoři Akrmanová Pavla, Fišerová Vladana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 1, č.abstr.118
Titul Blokády nervů hlavy a krku v léčbě akutní a chronické bolesti
Autoři Michálek P, Ščigel Vladimír, Černá Jarmila, Urgošík J, Dutka Juraj
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Blokátory receptorů angiotenzinu II
Autoři Sechser Tomáš
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 51, číslo: 26, strany: 30
Titul Blokátory receptorů angiotenzinu II - farmakologie a místo v terapii
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Body weight reduction in young obese women by a combination of increased physical activity and decreased energy intake
Autoři Suchánek Pavel, Tintěra Jaroslav, Stávek Petr, Kovář Jan, Dvořáková Alena, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Physiological research ročník: 51, číslo: 6, strany: 70P
IF 1.505
Titul C-reactive protein concentration is decreased by weight and visceral fat reduction
Autoři Poledne Rudolf, Dvořáková Alena, Suchánek Pavel, Stávek Petr, Tintěra Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 3, číslo: 2, strany: 186, č.abstr.559
IF 4.935
Titul C-reactive protein concentrations are decreased by weight and visceral fat reduction
Autoři Poledne Rudolf, Dvořáková Alena, Suchánek Pavel, Stávek Petr, Tintěra Jaroslav
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosclerosis : risk factors, diagnosis and treatment.
Titul C-reaktivní protein - parametr odhadu rizika kardiovaskulárních nemocí
Autoři Poledne Rudolf, Dvořáková Alena, Cífková Renata, Tintěra Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 94-95, č.abstr.15
Titul C-reaktivní protein a inzulínová rezistence
Autoři Poledne Rudolf, Suchánek Pavel, Dvořáková Alena, Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul C-reaktivní protein rizikový faktor rozvoje aterosklerózy
Autoři Dvořáková Alena, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Postgraduální medicína ročník: 4, číslo: 7, strany: 746-748
Titul C2 monitorace hladiny cyklosporinu po transplantaci jater
Autoři Ryska Miroslav, Trunečka Pavel, Bělina František, Froněk Jiří, Pantoflíček Tomáš, Kieslichová Eva, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Can bioimpedance measurement of extracellular water help to estimate the distribution volume of antibiotics in severe sapillary leak syndrome?
Autoři Balík M, Kolář M, Šedivý Josef, Hendl J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Acta Universitatis Palackianae Olomucensis ročník: 146, číslo: 1, strany: 20-21
Titul Carbonyl stress and advanced glycation and liposidation end products in uremia. Poster
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Schück Otto, Pokorný J, Schebová K, Lecian Dalibor, Marušová Lucie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardiac involvement in Emery Dreifuss muscular dystrophy
Autoři Buncová Marie, Kautzner Josef, Bytešník Jan, Keller O, Brown C
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardio MRI u nemocných s chronickou srdeční chorobou: vliv antagonisty endotelinu na hemodynamické funkce levé komory
Autoři Tintěra Jaroslav, Polívková H, Hromádková M, Bultas J
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardioprotection by chronic hypoxia: role of nitric oxide
Autoři Szárszoi Ondrej, Asemu G, Ošťádal B, Kolář F
Typ ABSTRAKT
Zdroj Physiological research ročník: 51, číslo: 6, strany: 69P-69P
Titul Cardioprotective effect of chronic hypoxia is blunted by hypercapnia
Autoři Neckar J, Szárszoi Ondrej, Herget J, Papousek F, Ostadal B, Kolar F
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of molecular and cellular cardiology ročník: 34, číslo: 6, strany: A45-A45
Titul Cardiovascular disease in renal transplantation - management of hypertension and hyperlipidemia
Autoři Viklický Ondřej
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardiovascular disease mortality in the Czech population
Autoři Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Časné komplikace chirurgické léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
Autoři Langer Daniel, Ryska Miroslav, Bělina František, Froněk Jiří, Strnad Robin, Pantoflíček Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Catheter ablation of atrial fibrillation: lasso or electroanatomic mapping?
Autoři Mlčochová Hanka, Čihák Robert, Kautzner Josef, Bytešník Jan, Vančura Vlastimil, Peichl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj 10th International Symposium on Progress in Clinical Pacing : abstracts

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít