CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Využití techniky LC modelu pro zpracování CSI dat
Autoři Jírů Filip, Burian Martin, Hájek Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj a výsledky orgánových transplantací v ČR v 90.letech
Autoři Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj bakteriálních kmenů na KTCH a KARIP v roce 2000 - 2001
Autoři Petkov Vladimir, Hatala Milan, Pechancová Jana, Váchová Dana, Kapoun Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj čekací listiny na transplantaci srdce v druhé polovině devadesátých let
Autoři Vítko Štefan, Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj chirurgických technik
Autoři Adamec Miloš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj endokrinní funkce transplantovaného pankreatu u normoglykemických příjemců
Autoři Havrdová Terezia, Saudek František, Adamec Miloš, Bouček Petr, Kožnarová Radomíra, Jedináková Teodora, Rubešová Ivana, Bartoš Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.1, strany: 17-18, č.abstr.17
Titul Vývoj kvality života u pacientů 5 let po transplantaci jater, porovnání dotazníků kvality života
Autoři Trunečka Pavel, Ryska Miroslav, Dragomirecká E, Lánská Věra, Dvořáková Petra, Hajná Š, Špičák Julius, Vítko Štefan, Filip Karel
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Vývoj orgánových komplikací a kvality života po transplantaci pankreatu
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj rezistence bakteriálních kmenů na antibiotika na KKCH
Autoři Petkov Vladimir, Hatala Milan, Pechancová Jana, Váchová Dana, Kapoun Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj rezistence bakteriálních kmenů na klinice hepatologie v roce 2000 - 2001
Autoři Petkov Vladimir, Hatala Milan, Pechancová Jana, Váchová Dana, Kapoun Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj rezistence bakteriálních kmenů na klinice kardiologie v roce 2000 - 2001
Autoři Petkov Vladimir, Hatala Milan, Kapoun Miroslav, Pechancová Jana, Váchová Dana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vývoj ulcerózní kolitidy po transplantaci jater pro primární sklerotizující cholangoitidu
Autoři Drastich Pavel, Ryska Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výživa pacientů před transplantací jater
Autoři Wohl Pavel, Wohl Petr, Filip Karel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 10, číslo: 2-3, strany: 60-62
Titul Význam aortální filtrace pro redukci neurologických komplikací po kardiochirurgických výkonech
Autoři Dvořák Luboš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam CRP v kardiologii a vztahy meci CRP a rizikovými faktory kardiovaskulárních chorob v české populaci
Autoři Cífková Renata, Fröhlich J, Novozámská Eva, Škodová Zdenka, Lánská Věra, Adámková Věra, Jozífová Marie, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 14,č.abstr.13
Titul Význam distálního bypassu v léčbě kritické končetinové ischémie
Autoři Tošenovský Patrik
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam dlouhodobé EKG monitorace u pacientů se synkopou
Autoři Krausová Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam duplexního ultrazvukového vyšetřování v diagnostice žilního onemocnění
Autoři Vítovec Miroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam hemodynamicky stabilizovaného stavu pro echokardiografické vyšetření
Autoři Frídl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 27, č.abstr.22
Titul Význam hodnocení velikosti pravé komory srdeční pro diagnostiku a sledování nemocných s defektem septa síní
Autoři Vítovec Miroslav, Frídl Petr, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vrozené a získané vady pravého srdce. 4.sympozium : sborník abstrakt
Titul Význam inhibitorů PDE-III v léčbě akutního srdečního selhání
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam měření tlakového gradientu při angioplastice ilických tepen
Autoři Peregrin Jan, Roček Miloslav, Krajíčková Dagmar, Laštovičková Jarmila, Kováč Josef, Novotný Jiří, Kožnar Boris
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 2, strany: 56-60
Titul Význam renální insuficience u pacientů indikovaných k ortotopické transplantaci jater
Autoři Gottfriedová Halima
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Význam renální insuficience u pacientů indikovaných k ortotopické transplantaci jater
Autoři Gottfriedová Halima
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 10, číslo: 2-3, strany: 55-57
Titul Význam scintigrafie skeletu 99mTc-MDP při sekundární hypertrofické osteoartropatii
Autoři Buncová Marie, Krajská Věra, Lefnerová Š, Pirk František, Sedláčková Marie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká radiologie ročník: 56, číslo: 1, strany: 29-32
Titul Význam včasné indikace transplantační léčby u pacientů s diabetem
Autoři Rubešová Ivana, Kožnarová Radomíra, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj 9. pracovní den Sekce sester ČDS při 38. diabetologických dnech : abstrakta
Titul Význam zátěžových testů v diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři Lupínek Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Významné poruchy srdečního rytmu
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Významné poruchy srdečního rytmu
Titul Vzácné varianty apolipoproteinu E (ARG136>CYS a ARG136>SER) v české populaci
Autoři Štefková Jana, Adámková Věra, Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.3, strany: 35-36, č.abstr.66
Titul Vzájemné působení genetických a vnějších vlivů na rizika předčasné aterosklerózy
Autoři Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav, Piťha Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kardiológia ročník: 11, číslo: 1, strany: K/C2A
Titul Vzpomínka na doc.MUDr. M. Jablonskou DrSc
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 56, číslo: 2, strany: 81-82
Titul Vztah polymorfismu genů pro ACE, endotelin 1 konvertující enzym a endotelin 1 a velikosti levé srdeční komory mezi juvenilními hypertoniky a kontrolní skupinou
Autoři Adámková Věra, Hubáček Jaroslav, Pistulková Helena, Cífková Renata, Malínská Hana, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 1, č.abstr.340
Titul Water ADC, extracellular space volume, and tortuosity in the rat cortex after traumatic injury
Autoři Voříšek Ivan, Hájek Milan, Tintěra Jaroslav, Nicolay K, Syková Eva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Magnetic resonance in medicine ročník: 48, číslo: 6, strany: 994-1003
Titul What modifies the diabetic retinopathy in successfully transplanted diabetic?
Autoři Sosna Tomáš, Saudek František, Kožnarová Radomíra, Adamec Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of ophthalmology ročník: 12, číslo: , strany: 144
IF 1.018
Titul Which of parameters derived from spiroergometry are the best prognostic predictors in heart failure patients?
Autoři Lupínek Petr, Málek Ivan, Frídl Petr, Kubánek Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj 10th Alpe Adria Cardiology Meeting : abstracts
Titul Základní a aplikovaná farmakologie
Autoři Lincová D, Farghali H, Sechser Tomáš, Šedivý Josef
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Základní a aplikovaná farmakologie
Titul Základy echokardiografie
Autoři Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Základy echokardiografie
Titul Základy echokardiografie
Autoři Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Základy echokardiografie
Titul Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů : léčebné zásady
Autoři Kolář J, Kautzner Josef, Pšenička M, Šerf B
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů
Titul Základy farmakoekonomiky praktické aspekty její aplikace v nemocnici
Autoři Sechser Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zamyšlení nad českou gastroenterologií
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 51, číslo: mimoř.příl., strany: 124
Titul Zánik funkce v druhém až pátém roce při chronické nefropatii alogenního štěpu (CAN) jako míra optimálnosti udržovací imunosuprese (IS)
Autoři Jirka Jiří, Reneltová Ivana, Rossmann P, Voska Luděk, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Zátěžová echokardiografie - hodnocení vlivu biventrikulární a levokomorové stimulace
Autoři Frídl Petr, Kautzner Josef, Peichl Petr, Riedlbauchová Lucie, Marek Tomáš, Vítovec Miroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 44, číslo: 9, strany: K197
Titul Zbaví se nemocný s diabetem injekcí inzulinu?
Autoři Pelikánová Terezie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Dia život ročník: 13, číslo: 4, strany: 30-31
Titul Zemřelí dárci orgánů v ČR
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Zenapax versus OKT-3 prophylaxis in immunologically high-risk kidney transplant recipients
Autoři Lácha Jiří, Lyerová Ladislava, Viklický Ondřej, Matl Ivo, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zenapax vs. OKT-3 v profylaktické léčbě po transplantaci ledviny u imunologicky rizikových nemocných
Autoři Lácha Jiří, Nosková L, Viklický Ondřej, Bürgelová Marcela, Matl Ivo, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Zhodnocení metabolického profilu nemocných vyšetřovaných před ortotopickou transplantací jater v IKEM
Autoři Wohl Pavel, Wohl Petr, Trunečka Pavel, Špičák Julius
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zhodnocení vlivu cirkadiální variability vylučování urey na hodnocení substrátové utilizace během hyperinsulinového euglykemického clampu u diabetiků 1.typu ve srovnání se zdravými kontrolami
Autoři Wohl Petr, Pelikánová Terezie, Skibová Jelena, Lapešová Danuše
Typ ABSTRAKT
Zdroj Intenzivní metabolická péče a klinická výživa
Titul Žilní trombóza a posttrombotický syndrom
Autoři Roztočil Karel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Causa Subita ročník: 5, číslo: 9, strany: 412-413

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít