CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Valvular reflux after deep vein thrombosis
Autoři Vítovec Miroslav, Roztočil Karel, Frídl Petr, Lupínek Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Traditional Angiological Days 2002 : book of abstracts
Titul Vánoce a diabetes
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Vánoce a diabetes
Titul Variabilita hodnocení stenóz ilických tepen čtyřmi různými hodnotiteli. Srovnání významnosti stenózy s tlakovým gradientem
Autoři Peregrin Jan, Roček Miloslav, Krajíčková Dagmar, Laštovičková Jarmila, Kováč Josef, Novotný Jiří, Kožnar Boris, Borůvka V, Kícher M, Krajina A
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká radiologie ročník: 56, číslo: 3, strany: 163-170
Titul Variability of inter and intraventricular delays in patients eligible for cardiac resynchronization therapy
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Čihák Robert, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 10th International Symposium on Progress in Clinical Pacing : abstracts
Titul Vaskulitida jako příčina perforace kolon a sepse při plicní TBC jako příčina smrti u nemocné po emotivně spřízněné transplantaci ledviny
Autoři Froněk Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Včasná diagnostika chornické rejekce u nemocných po transplantaci ledvin. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu s účelovou podporou IGA MZ ČR č. ND/6373-3. Doba řešení 2000-2002
Autoři Matl Ivo
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Viability of parathyroid glands tissue
Autoři Bubeníček Petr, Sotorník Ivo, Kobylka P, Adamec Miloš, Kalanin Jan, Povýšil C
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology Dialysis Transplantation ročník: 17, číslo: abstr. suppl. 1, strany: 199-200, č.abstr.T35
Titul Visceral fat is organ influencing cardiovascular risk
Autoři Poledne Rudolf, Dvořáková Alena, Tintěra Jaroslav, Stávek Petr, Suchánek Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vitamin E: metabolism and role in atherosclerosis
Autoři Malínská Hana, Kazdová Ludmila, Nováková V
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosclerosa. Hyperhomocysteinemie : program, sborník
Titul Vliv akutní hyperglykémie a hyperinsulinémie na fagocytózu a oxidativní vzplanutí PMN u pacientů s diabetes mellitus 1.typu
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Kalanin Jan, Pelikánová Terezie, Stříž Ilja, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Alergie ročník: 4, číslo: suppl. 3, strany: 78
Titul Vliv akutní hyperglykémie a hyperinsulinemie na fagocytózu a oxidativní vzplanutí PMN u pacientů s diabetes mellitus 1.typu
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Kalanin Jan, Pelikánová Terezie, Stříž Ilja, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.1, strany: 16, č.abstr.14
Titul Vliv akutní hyperglykémie na membránový transport sodíku v erytrocytech u zdravých dobrovolníků a osob s inzulinovou rezistencí
Autoři Suchánková Gabriela, Pelikánová Terezie, Vlasáková Zuzana, Zicha J, Vokurková M, Dobešová Z
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.1, strany: 46-47, č.abstr.70
Titul Vliv akutní hyperglykémie na renální hemodynamiku, tubulární reabsorpci sodíku a vylučování TGF-beta, EGF a PDGF u nemocných s DM1
Autoři Šimková Renata, Pelikánová Terezie, Kazdová Ludmila, Karasová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 8, číslo: suppl.1, strany: 50
Titul Vliv centrální obezity na spektrum lipidů a glykémii u žen
Autoři Piťha Jan, Kovář Jan, Cífková Renata, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.3, strany: 28, č.abstr.46
Titul Vliv chronické imunosupresivní terapie na rozvoj koronární nemoci po transplantaci srdce - intravaskulární ultrazvukové sledování
Autoři Janek Bronislav, Málek Ivan, Kocík Miroslav, Želízko Michael, Karmazín Vladimir, Pořízka Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 48-50, č.abstr.305
Titul Vliv cyklosporinu A na plasmatické hladiny big-endothelinu 1
Autoři Kocík Miroslav, Málek Ivan, Glagoličová Anna, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Vliv dlouhodobé inhibice cyklooxygenasy-2 (COX-2) na rozvoj nefropatie u diabetických krys s unilateralní nefrektomií (UNX)
Autoři Komers Radko
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.1, strany: 25, č.abstr.33
Titul Vliv hypolipidemické léčby na reaktivitu periferních cév u pacientů s ICHDK se zaměřením na triglyceridy a polymorfismus genu pro ACE
Autoři Piťha Jan, Roztočil Karel, Cífková Renata, Šejda T, Novozámská Eva, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 44, číslo: 11, strany: K249
Titul Vliv kalcineurinových inhibitorů na funkci štěpu po transplantaci ledviny
Autoři Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vliv ketoanalog esenciálních aminokyselin na proteinurii a aminoacidurii u nemocných v chronické renální insuficienci
Autoři Teplan Vladimír, Schück Otto, Marečková Olga, Knotek A, Hajný J, Horáčková M, Skibová Jelena
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Klinická biochemie a metabolismus
Titul Vliv podávání ACEI a blokátorů AT1 receptorů na argininem indukované změny v systémovém krevním tlaku u diabetiků 1. typu
Autoři Šimková Renata, Pelikánová Terezie, Komers Radko, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.1, strany: 49, č.abstr.75
Titul Vliv rezistentních patogenů a ostatních rizikových faktorů na četnost amputací dolních končetin u pacientů se syndromem diabetické nohy
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Skibová Jelena, Petkov Vladimir
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 48, číslo: 4, strany: 302-306
Titul Vliv transplantace pankreatu na průběh diabetické autonomní neuropatie. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu s účelovou podporou IGA MZ ČR č. NB/6394-3. Doba řešení 2000-2002
Autoři Bouček Petr
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Vliv z dárce přenesené nativní aterosklerosy na prognosu pacientů po orthotopické transplantaci srdce
Autoři Kocík Miroslav, Janek Bronislav, Želízko Michael, Málek Ivan, Pirk Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Vnější a genetické determinanty juvenilní hypertenze. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu s účelovou podporou IGA MZ ČR č. NA/6387-3. Doba řešení 2000-2002
Autoři Adámková Věra
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Zdroj Vnější a genetické determinanty juvenilní hypertenze. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu s účelovou podporou IGA MZ ČR č. NA/6387-3. Doba řešení 2000-2002
Titul Volba vhodných podmínek HPLC SPE metody stanovení amoxicillinu v séru
Autoři Štambergová Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Volba výkonu a typu náhrad chlopní při chirurgické léčbě infekční endokarditidy
Autoři Cortés p. Carlos A
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Všude žijí a pracují radiologičtí laboranti!
Autoři David Čestmír
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Praktická radiologie ročník: 7, číslo: 3, strany: 25
Titul Výběr kandidátů a nastavení parametrů biventrikulární stimulace
Autoři Frídl Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vybraná témata z problematiky srdečních arytmií na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Berlíně 2002
Autoři Bytešník Jan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 1, číslo: 2, strany: 112-113
Titul Vybrané kapitoly z neodkladné péče
Autoři Ščigel Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vybrané kasuistiky poruch trvalé kardiostimulace
Autoři Vančura Vlastimil
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Vybrané kasuistiky poruch trvalé kardiostimulace
Titul Vybrané komplikace po podání lokální anestézie
Autoři Ščigel Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Vybrané komplikace po podání lokální anestézie
Titul Vyšetření viability tkáně příštítných tělísek průtokovou cytometrií : Poster
Autoři Bubeníček Petr, Kobylka P, Sotorník Ivo, Adamec Miloš, Kalanin Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 8, číslo: suppl.1, strany: 34
Titul Vyšetřovací metody v angiologii
Autoři Horáček Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Vyšetřovací metody v angiologii
Titul Vyšetřovací metody v angiologii
Autoři Horáček Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Vyšetřovací metody v angiologii
Titul Výsledky celostátního dotazníku pro hodnocení operací pankreatu pro karcinom a chronickou pankreatitidu
Autoři Froněk Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 10, číslo: 1, strany: 4
Titul Výsledky PTA nemocných z prvního a posledního kurzu
Autoři Krajíčková Dagmar
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výsledky screeningu
Autoři Palouš Daniel, Galovcová Markéta, Fráňa P, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Lánská Věra, Souček M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hypertension Prague 2002
Titul Výsledky screeningu: znej svůj krevní tlak a cholesterol
Autoři Palouš Daniel, Galovcová Markéta, Fráňa P, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Lánská Věra, Souček M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.3, strany: 26, č.abstr.42
Titul Výsledky transplantace jater u dětí
Autoři Ryska Miroslav, Bělina František, Trunečka Pavel, Prchlík M, Kieslichová Eva, Mixa V, Kotálová R
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Výsledky transplantací ledvin
Autoři Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Výsledky transplantací ledvin u dlouhodobě čekajících nemocných
Autoři Pokorná Eva, Chárová Veronika, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul Výsledky transplantací srdce v ČR 1990-2000
Autoři Vítko Štefan, Pokorná Eva, Pirk Jan, Málek Ivan, Černý J, Němec P
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Vysoký normální tlak = vyšší kardiovaskulární riziko?
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Hypertenze : bulletin české společnosti pro hypertenzi ročník: 5, číslo: 1, strany: 27
Titul Využití CT v kardiologii
Autoři Dutka Juraj
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kapitoly z kardiologie ročník: 4, číslo: 2, strany: 60-63
Titul Využití difuse a perfuse v MR
Autoři Tintěra Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Využití dopexaminu v kardioanesteziologii a intenzivní péči
Autoři Říha Hynek, Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj 4. kardioanesteziologický kongres
Titul Využití MeSH při vyhledávání v Medline na webu
Autoři Jarolímková Adéla
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Ikaros [online] ročník: 6, číslo: 7, strany:
Titul Využití stomických pomůcek u pacientů s dlouhodobou drenáží
Autoři Otradovcová Iva
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Sestra ročník: 12, číslo: 4, strany: 17-18

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít